Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("Čechý")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 101

  • Page / 5
Export

Selection :

  • and

Územné správní uspořádání České republiky = Divisions administratives et territoriales de la République TchèqueHAMPL, M.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1990, Vol 95, Num 4, pp 248-259, issn 0036-5254Article

Kam česká Archeologie ?NEUSTUPNÝ, E.Archeologické rozhledy. 1991, Vol 43, Num 3, pp 361-370, issn 0323-1267Article

Biogeografický význam Labských pískovců = Importance biogéographique de la région des grès de l'ElbeLOŽEK, V.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 3, pp 203-209, issn 0036-5254Article

Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)BALATKA, B; PŘIBYL, V.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1996, Vol 31, Num 2, pp 97-113, issn 0300-5402Article

The postal maps of František Jakub Jindřich KreibichMUCHA, L.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1996, Vol 31, Num 1, pp 203-210, issn 0300-5402Article

Czech agriculture in transitionPTÁČEK, J.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 2, pp 110-127Article

Děčínsko a České Švýcarsko = Le district de Děčín et la Suisse de BohêmeKRÁL, V.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 3, pp 148-152, issn 0036-5254Article

Příspěvek k hodnocení rekreačních procesů na mikroregionální úrovni na příkladu regionu Hostomicko = Contribution à l'estimation des processus de loisir au niveau micro-régional, le cas de la région d'HostomiceVÁGNER, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 1, pp 16-24, issn 0036-5254Article

Vliv migrace na vývoj úrovně vzdělanosti významných středisek osídlení Severočeského kraje v 80 letech = Migration et structure de l'éducation en Bohême du Nord dans les années 1980-1991ŠAŠEK, M.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1997, Vol 32, Num 1, pp 57-66, issn 0300-5402Article

Kvartérní terasy řeky Berounky = Terrasses quaternaires sur la BerounkaBALATKA, B; LOUČKOVÁ, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1991, Vol 96, Num 3, pp 145-162, issn 0036-5254Article

Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu = Quelques aspects du développement géomorphologique du massif de Bohême au stade pré-plate-formeIVAN, A.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1990, Vol 95, Num 4, pp 283-297, issn 0036-5254Article

Problém identifikace keltských čtyřúhelníkových valů (Viereckschanzen) v Čechách = Problèmes d'identification des enceintes quadrangulaires en BohêmeWALDHAUSER, J.Archeologické rozhledy. 1992, Vol 44, Num 4, pp 548-559, issn 0323-1267Article

Ochrana, péče a využití archeologických památek na příkladech ze středočeského kraje = Protection, conservation et promotion des vestiges archéologiques : exemples de Bohême centraleGLOSOVÁ, M.Študijné Zvesti. 1990, Vol 26, pp 329-340, 2. častConference Paper

Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky = Bilan, régime et géochimie de la charge en suspension de la BlšankaKLIMENT, Z.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2000, Vol 105, Num 3, pp 255-265, issn 1212-0014Article

Die Raumidentifikation der archäologischen Fundstellen in Nordwest-BöhmenBLAŽEK, J.Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam. 1991, Num 25, pp 15-20, issn 0079-4376Conference Paper

Labské pískovce - České Švýcarsko = La région des grès de l'Elbe - la Suisse de Bohême, approche géographique du parc nationalHYNEK, A.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 3, pp 222-233, issn 0036-5254Article

Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian MassifBALATKA, B; KALVODA, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 3, pp 205-222, issn 1212-0014, 18 p.Article

Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán TableBALATKA, B.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1995, Vol 30, pp 39-56, issn 0300-5402, supplArticle

Mentální mapa ČSFR = Carte mentale de la République de TchécoslovaquieDRBOHLAV, D.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1991, Vol 96, Num 3, pp 163-176, issn 0036-5254Article

Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný přivoz = Terrasses de rivière sur le cours inférieur de la rivière Sázava de Vrabčí Brod à Kamenný PřivozŠTĚPANČÍKOVÁ, P.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2003, Vol 108, Num 3, pp 216-226, issn 1212-0014, 11 p.Article

Nález rukopisné předlohy tisku Mükkerovy mapy Čech, pohřešovaného rukopisu mapy Moravy a tiskové desky mapy okolí Chebu = Découverte du manuscrit de la carte de la Bohême par J.K. Müller, du manuscrit de la carte de la Moravie et des plaques de la carte des environs de ChebKUPČÍK, I.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 1, pp 25-34, issn 0036-5254Article

Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systemů Ohře a Labe = Les terrasses de la vallée moyenne et basse de la Bilina, élément de jonction de la série des terrasses de l'Ohře et de l'ElbeBALATKA, B.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 4, pp 249-267, issn 0036-5254Article

Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basinJANSKÝ, B; URBANOVÁ, H.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1994, Vol 29, Num 2, pp 95-109, issn 0300-5402Article

Partitioning of silver, beryllium and molybdenum among chemical fractions in the sediments from Labe (Elbe) River in Central Bohemia, Czech RepublicBOROVEC, Z.GeoJournal. 1993, Vol 29, Num 4, pp 359-364, issn 0343-2521Article

Šumava - regional probe 1990ROUČKA, M.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1993, Vol 28, Num 2, pp 71-91, issn 0300-5402Article

  • Page / 5