Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

cc.\*:("531-297")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 220

  • Page / 9
Export

Selection :

  • and

Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního mĕsta: příklad Prahy = Zones résidentielles fermées comme symbole de la ville postmoderne : exemple de PragueBRABEC, T.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2014, Vol 119, Num 3, pp 278-298, issn 1212-0014, 21 p.Article

Prostory alternativní kultury v Praze v čase politicko-ekonomických promĕn mĕsta = Les espaces de la culture alternative à Prague au moment de la transformation politico-économique de la villePIXOVÁ, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2013, Vol 118, Num 3, pp 221-242, issn 1212-0014, 22 p.Article

Displays of hard coal deep mining in aerial photosMULKOVÁ, M; POPELKOVÁ, R.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2013, Vol 48, Num 1, pp 25-39, issn 0300-5402, 15 p.Article

Kriminalita a její percepce ve vnitřním mĕstĕ: případová studie pražského Žižkova a Jarova = La criminalité et sa perception dans le centre-ville : étude des cas de Žižkov et Jarov à PragueJÍCHOVÁ, J; TEMELOVÁ, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2012, Vol 117, Num 3, pp 329-348, issn 1212-0014, 20 p.Article

Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchovištĕ: případová studie Rokytecké slatĕ, povodí Horní Otavy, jz. Česko = Bilan hydrologique et potentiel de rétention d'eau dans la tourbière : étude de cas des marécages Rokytská slat dans le cours supérieur de l’Otava en République tchèqueVLČEK, L; KOCUM, J; JANSKÝ, B et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2012, Vol 117, Num 4, pp 395-414, issn 1212-0014, 20 p.Article

Mapping and typology of unused lands in the territory of the town Kutná Hora (Czech Republic)LIPSKÝ, Z; KUKLA, P.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2012, Vol 47, Num 1, pp 65-71, issn 0300-5402, 7 p.Article

Comparison of landscape changes in protected and unprotected sites on the outskirts of Prague metropolis (the Czech Republic), 1990-2006JAČKOVÁ, K; CHUMAN, T; RAMPORTL, D et al.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2011, Vol 46, Num 2, pp 67-79, issn 0300-5402, 13 p.Article

Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracyFRAJER, J; GELETIČ, J.Dela - Oddelek za geografijo filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 2011, Num 36, pp 49-67, issn 0354-0596, 19 p.Article

A city in motion : time-space activity and mobility patterns of suburban inhabitants and the structuration of the spatial organization of the Prague metropolitan areaNOVÁK, J; SÝKORA, L.Geografiska annaler. Series B. Human geography. 2007, Vol 89B, Num 2, pp 147-167, issn 0435-3684, 21 p.Article

Vyvoj sidelni struktury a obyvatelstva pohranicnich okresu Usteckebo kraje = Développement de la structure de peuplement et de la population dans les districts frontières de la région d'UstiANDEL, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2002, Vol 107, Num 3, pp 243-259, issn 1212-0014, 17 p.Article

Developing support structures for ethnic minorities in SlovakiaSIMPSON, F.GeoJournal. 2000, Vol 50, Num 2-3, pp 127-131, issn 0343-2521Article

Mapping Silesian identity in CzechiaSIWEK, T; KAŇOK, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2000, Vol 105, Num 2, pp 190-200, issn 1212-0014Article

Changes in the internal spatial structure of post-communist PragueSÝKORA, L.GeoJournal. 1999, Vol 49, Num 1, pp 79-89, issn 0343-2521Article

Horňácko-krajinná syntéza a GIS při hodnocení přírodní krajiny pro plánování regionálního rozvoje = Synthèse du paysage et système d'information géographique, partie de l'évaluation du paysage naturel pour la planification du développement régional: le cas d'HorňáckoBATELKOVÁ, K; KOLEJKA, J; POKORNÝ, J et al.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 4, pp 296-309Article

Post-war changes of the land-use structure in Bohemia and Moravia: case study SudetenlandBIČÍK, I; ŠTE˚PÁNEK, V.GeoJournal. 1994, Vol 32, Num 3, pp 253-259, issn 0343-2521Conference Paper

K metodám hodnocení kvality životního prostředí = Contribution à l'estimation de la qualité de l'environnementANDEL, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1993, Vol 98, Num 1, pp 25-33, issn 0036-5254Article

Slovakia in the scope of Central tourism - Present state and outlookJORDAN, P.Geografický Časopis. 1992, Vol 44, Num 2, pp 105-119, issn 0016-7193Article

Vývoj vegetácie a životného prostredia človeka vo Východoslovenskej nižine = Evolution de la végétation et de l'environnement dans la plaine de l'Est de la SlovaquieKRIPPEL, B.Geografický Časopis. 1991, Vol 43, Num 4, pp 276-295, issn 0016-7193Article

Types of arable landscape of the Slovak Socialist RepublicZELENSKY, K.Geographia polonica. 1989, Num 57, pp 175-185, issn 0016-7282Article

Sucasné vyuzitic krajiny Vychodoslovenskej niziny Utilisation du sol dans la région basse de Slovaquie orientaleFERANEC, J; OTAAHEL', J.Geografický Časopis. 1989, Vol 41, Num 2, pp 158-170, issn 0016-7193Article

K otazce vymezeni zazemi Plzne To the demarcation of the Kinterland of PlzenPECHACKOVA, I.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1988, Vol 93, Num 4, pp 279-291, issn 0036-5254Article

Podil geografu na rozvoji Ostravska The share of geographers in the development of the Ostrava areaHAVRLANT, M.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1988, Vol 93, Num 1, pp 38-47, issn 0036-5254Article

Aims of regional ecological research in the Bohemian Forest (Sumava)SKOPEK, V.Ekologia Bratislava. 1984, Vol 3, Num 1, pp 99-108Article

L'application de la géographie aux problèmes de l'environnement et de la géoécologieSTIDA, M.Sbornik Ceskoslovenské geografické spolecnosti Praha. 1984, Vol 89, Num 2, pp 150-154Article

Vliv urbanizace a industrializace na vodni rezim ostravské prumyslové oblasti. (Effects of urbanization and industrialization on the water regime of the Ostrava-industrial region)KIZ, V.Vodohospodarsky casopis. Journal for hydrology and hydromechanics Bratislava. 1981, Vol 29, Num 3, pp 256-288Article

  • Page / 9