Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

cc.\*:("540-77")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 56

  • Page / 3

Export

Selection :

  • and

ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W POLSCE. 8. WOJEWODZTWO LUBELSKIE INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES EN POLOGNE. 8. LA VOIVODIE ET LA VILLE DE LUBLINGAWARECKI H; WOLFF LOZINSKA B; LOZINSKI J et al.1973Book

WIELKOMIEJSKI ROZWOJ WARSZAWY DO R. 1918 VARSOVIE: LE DEVELOPPEMENT URBAIN JUSQU'EN 1918PIETRZAK-PAWLOWSKA I. ED.1973, 316 p.Book

ZABYTKI ZIEMI KIELECKIEJ PRZEZNACZONE DO SPOLECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA. KATALOG WYSTAWY LES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA REGION DE KIELCE PROPOSES A L'USAGE PUBLIC. CATALOGUE D'EXPOSITION1973, 47 p.Book

MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKOW W KRAKOWIE. PRZEMIANY MIESZKAN I LOSY MIESZKANCOW MODERNISATION DES EDIFICES ANCIENS A KRAKOW. LA TRANSFORMATION DES INTERIEURS ET LE SORT DES HABITANTSRE3BOWSKA SOWINA A; KRUCZYNSKA J; SOWA K. Z et al.1973, 96 p.Book

RZUT OKA NA DOTYCHCZASOWE WYNIKI BADAN ARCHEOLOGICZNYCH WE FROMBORKU LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EFFECTUEES A FROMBORKGAJEWSKA M; KRUPPE J.KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ. 1973, Vol 21, Num 4, pp 615-631Article

EVOLUZIONE DEI CASTELLI POLACCHICIEMBRONIEWICZ C; CASSI RAMELLI A.CASTELLUM. 1972, Num 16, pp 69-88Article

VARSAVA. ARHITEKTURAMOLEVA N. M.1973, 192 p.Book

ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W POLSCE. 5. WOJEWODZTWO KIELECKIE INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES EN POLOGNE. 5. VOIVODIE DE KIELCEPIETRUSINSKA M.1973, 98 p.Book

SWIDNICAHANULANKA D.1973, 205 p.Book

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z LOTU PTAKA ALLA MIAST HISTORYCZNYCH W POLSCE PHOTOGRAPHIE AERIENNE AU SERVICE DE DOCUMENTATION DES VILLES HISTORIQUES EN POLOGNEANDRULEWICZ H.OCHRONA ZABYTKOW. 1973, Vol 26, Num 2, pp 108-116Article

PROBLEMY ORGANIZACJI PARKU ETNOGRAFICZNEGO W KOLBUSZOWEJ LES PROBLEMES D'ORGANISATION DU PARC ETNOGRAPHIQUE A KOLBUSZOWARUSZEL K.MAT. MUZ. BUDOWN. LUD. SANOKU. 1972, Vol 15, pp 41-48Article

PROBLEMY BADAWCZE ZAURKU W JAROSLAWIU PROBLEMES DES RECHERCHES SUR LE CHATEAU DE JAROSLAWBOROWIEJSKA BIRKENMAJEROWA M.ACTA ARCHAEOLOGICA CARPATHICA. 1972, Vol 13, pp 173-183Article

KRONIKA BADAN ARCHEOLOGICZNYCH 1968 CHRONIQUE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EN POLOGNE 1968Z OTCHLANI WIEKOW. 1969, Vol 35, Num 2, pp 118-120Article

TRZEBNICABRONIEWSKI T.1973, 96 p.Book

STARE MIASTO W TORUNIU LA VIEILLE VILLE DE TORUNZOBOLEWICZ J.ARCHITEKTURA. 1973, Vol 27, Num 7, pp 262-266Article

UNELE PROBLEME PRIVIND ARHITECTURA POPULARA DE LEMN DIN POLONIA QUELQUES PROBLEMES DES RECHERCHES SUR L'ARCHITECTURE POPULAIRE EN BOIS EN POLOGNECHRISTACHE PANAIT I.BULETINUL MONUMENTELOR ISTORICE. 1973, Vol 42, Num 4, pp 75-77Article

PROJEKTOWANIE OBIEKTOW POCZTOWYCH NA TERENIE KROLESTWA POLSKIEGO W OPARCIU O PLANY WZORCOWE LE ROLE DES PROJETS STANDARD DANS L'ARCHITECTURE DES RELAIS DE POSTE DANS LE ROYAUME DE POLOGNEBORCZ Z.KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI. 1972, Vol 17, Num 4, pp 281-294Article

ZE STUDIOW NAD PROBLEMATYKA? RODZIMOSCI W ARCHITEKTURZE POLSKIEJ DOBY OSWIECENIA SUR LE PROBLEME DU CARACTERE NATIONAL DE L'ARCHITECTURE POLONAISE DU SIECLE DES LUMIERESJAROSZEWSKI T. S.GRANICE SZTUKI (MEL. K. PIWOCKI). 1972, Vol P. VOL, pp 129-145Article

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W SANOKU ZA LATA 1969-70 RAPPORT DES ACTIVITES DU CONSERVATEUR DES MONUMENTS HISTORIQUES DU DISTRICT DE SANOK, POUR LES ANNEES 1969-70BATA A.MAT. MUZ. BUDOWN. LUD. SANOKU. 1971, Vol 13, pp 51-53Article

DAWNE BUDOWNICTWO LUDOWE NA TERENACH ZAMIESZKALYCH PRZEZ KASZUBOW BYTOWSKICH W SWIETLE PRAC BADAWCZO INWENTARYZACYJNYCH 1968 R. L'ANCIENNE ARCHITECTURE POPULAIRE DANS LES TERRITOIRES DES KASZUBI BYTOWSCY D'APRES LES TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION MENES EN 1968WIDAWSKI J.MAT. ZACHODNIO-POMORSKIE. 1970, Vol 16, pp 461-482Article

SIERAKOW LA VILLE DE SIERAKOW: ARCHITECTURE ANCIENNELENARD B; SLAWSKA A.1973, 71 p.Book

PRZEWODNIK PO ZABYTKOWYCH KOSCIOLACH POLUDNIOWEJ WARMII GUIDE DES EGLISES ANCIENNES DE LA WARMIE DU SUD1973, 120 p.Book

FORTYFIKACJE DAWNEGO KRAKOWA LES FORTIFICATIONS DE LA VILLE DE KRAKOWTOBIASZ M.1973, 220 p.Book

CHALUPA CZLUCHOWSKA W SWIETLE BADAN ARCHITEKTONICZNYCH W ROKU 1971 LES MAISONS PAYSANNES DE LA REGION DE CZLUCHOW A LA LUMIERE DES RECHERCHES DE 1971DA3BROWSKI H.KOSZALINSKIE ZESZ. MUZ. 1973, Vol 3, pp 409-421Article

ODBUDOWA ZAMKU KROLEWSKIEGO W WARSZAWIE. PRACE KOMISJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ OBYWATELSKIEGO KOMITETU ODBUDOWY ZAMKU KROLEWSKIEGO W WARSZAWIE LA RECONSTRUCTION DU CHATEAU ROYAL DE VARSOVIE. TRAVAUX DE LA COMMISSION D'ARCHITECTURE ET DE CONSERVATION DU COMITE CIVIL DE LA RECONSTRUCTION DU CHATEAU ROYAL DE VARSOVIEZACHWATOWICZ J.OCHRONA ZABYTKOW. 1973, Vol 26, Num 1, pp 13-20Article

  • Page / 3