Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("ALTAI")

Filter

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 1430

  • Page / 58

Export

Selection :

  • and

Metallogenicheskoe rajonirovanie Rudnogo Altaya na paleovulkanologicheskoj osnoveAVDONIN, V. V; BARANOV, V. D; YAKOVLEV, G. F et al.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1982, Vol 24, Num 4, pp 54-68, issn 0016-7770Article

Estestvennye ehlektricheskie polya glubinnogo proiskhozhdeniyaABRAMISHVILI, T. D; DZHASHI, G. G; RYSS, YU. S et al.Sovetskaâ geologiâ. 1983, Num 2, pp 103-112, issn 0038-5069Article

Opredelenie masshtabov massoperenosa na primere raktsii kontaktovogo metamorfizmaKOLOBOV, V. YU.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 273, Num 2, pp 428-433, issn 0002-3264Article

Geologicheskie osobennosti glubokikh gorizontov i mineral'naya zonal'nost' Chagan-Uzunskogo mestorozhdeniya rtutiSELIN, P. F.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1982, Vol 24, Num 5, pp 57-62, issn 0016-7770Article

Geosinklinal'nyj vulkanizm i rudoobrazovanieKHISAMUTDINOV, M. G.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1984, Vol 26, Num 3, pp 66-71, issn 0016-7770Article

Pirofanit v margantsevykh rudakh mestorozhdeniya Prozrachnoe (Gornyj Altaj)SMOL'YANINOVA, V. N; BORISOVSKIJ, S. E.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1984, Num 9, pp 131-136, issn 0321-1703Article

Povedenie petrogennykh ehlementov v metapetitakh i metabazitakh pri regional'nom metamorfizmeLEPEZIN, G. G; MIRIEVSKAYA, O. S.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 273, Num 2, pp 452-455, issn 0002-3264Article

A study of the density of loose deposits in the Northwestern part of Rudnyi Altai = Etude de la densité des dépôts meubles dans la partie Nord-Ouest du Rudnyi AltaïKALENITSKII, A. I; KUZ'MIN, V. I; KOVALEV, A. A et al.Soviet geology and geophysics. 1983, Vol 24, Num 5, pp 111-116, issn 0361-7149Article

The Ordovician-Silurian boundary in the Altai Mountains, USSR = La limite Ordovicien-Silurien dans les monts Altaï, URSSYOLKIN, E. A; OBUT, A. M; SENNIKOV, N. V et al.Bulletin of the British Museum, Natural History. Geology. 1988, Vol 43, pp 139-143, issn 0007-1471Article

ANIZOTROPIYA UPRUGYKH SVOJSTV GORNYKH POROD V SKLADKAKH PLASTICHESKOGO TECHENIYA BEREZOVSKO BELOUSOVSKOGO RUDNOGO POLYA = ANISOTROPIE DES PROPRIETES ELASTIQUES DES ROCHES DANS LES PLIS DE FLUAGE DU CHAMP MINIER DE BEREZOVSKO-BELOUSOVDERGACHEV AL; STAROSTIN VI.1983; DOKL. AKAD. NAUK. SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1983; VOL. 269; NO 6; PP. 1423-1426; BIBL. 2 REF.; ILL.Article

GIDROTERMAL'NYE PREOBRAZOVANIYA POROD V SARASINSKOJ RTUTORUDNOJ ZONE (GORNYJ ALTAJ) = ALTERATIONS HYDROTHERMALES DES ROCHES DANS LA ZONE A MINERAI DE MERCURE DE SARASINSKAYA (ALTAI MONTAGNEUX)LUZGIN BN.1982; SOV. GEOL.; ISSN 0038-5069; SUN; DA. 1982; NO 6; PP. 46-52; BIBL. 15 REF.; ESQUISSE GEOL./ILL.Article

Tilazit v margantsevykh rudakh Gornogo AltayaSMOL'YANINOVA, V. N; BORISOVSKIJ, S. E.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 6, pp 121-124, issn 0321-1703Article

Kvarts-polevoshpatovyj metasomatoz i grejzenizatsiya granitoidov Kalgutinskogo massiva (Gornyj Altaj)STUDNITS, M. G.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 6, pp 145-147, issn 0016-7762Article

First discovery of Jurassic deposits in the Kurai fault zone (Gornyi Altai) = Première découverte des dépôts jurassiques dans la zone de la faillée Kuraï, Gornyj AltaïSELIN, P. F.Soviet geology and geophysics. 1982, Vol 23, Num 7, pp 111-113, issn 0361-7149Article

Strukturnye usloviya lokalizatsii kolchedanno-polimetallicheskikh rud Zyryanovskogo i Maleevskogo mestorozhdenij (Rudnyj Altaj)NAZAROV, V. N; GAVRILETS, V. N.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1982, Vol 24, Num 2, pp 91-96, issn 0016-7770Article

Depth of investigation by the transient method when prospecting for polymetallic deposits in Rudnyi Altai = Profondeur de recherche par méthode transitoire pour la prospection des gîtes polymétalliques dans Rudnyi AltaïKEINO, V. L.Soviet geology and geophysics. 1982, Vol 23, Num 7, pp 88-92, issn 0361-7149Article

STIL'PNOMELAN IZ YUBILEJNO-SNEGIRIKHINSKOGO MESTOROZHDENIYA NA RUDNOM ALTAE = LE STILPNOMELANE DU GITE DE YUBILEJNO-SNEGIRIKHINSKOE DANS L'ALTAI MINIERCHEKALOVA KA; SLYUSAREV AP.1982; IZV. AKAD. NAUK KAZ. SSSR, SER. GEOL.; ISSN 547077; SUN; DA. 1982; NO 1; PP. 62-65; BIBL. 6 REF.; 2 ANAL.; 2 TAB. ; TABL./ANAL.Article

STRUKTURY SVINTSOVO-TSINKOVYKH NESTOROZHDENIJ RUDNOGO ALTAYA = LES STRUCTURES DES GITES PLOMB-ZINC DE L'ALTAI MINIERGARMASH AA.1981; IZV. AKAD. NAUK SSSR, SER. GEOL.; ISSN 0321-1703; SUN; DA. 1981; NO 3; PP. 109-124; BIBL. 20 REF.; 1 TAB. ; TABL./COUPE GEOL.Article

Termodinamicheskie kriterii likvatsii v vulkanitakh bazal't-riolitovoj formatsii rudnogo altayaAVDONIN, V. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 297, Num 1, pp 150-153, issn 0002-3264Article

GEOLOGO-STRUKTURNYE USLOVIYA LOKALIZATSII ORUDENENIYA POKROVSKOJ ZALEZHI NA ZYRYANOVSKOM MESTOROZHDENII = CONDITIONS GEOLOGIQUES ET STRUCTURALES DE LOCALISATION DE LA MINERALISATION DU GITE POKROVSKAYA DANS LE GITE DE ZYRYANOVSKKAYUPOV AK; YUDOVSKIJ AG; YUDOVSKAYA NV et al.1982; IZV. AKAD. NAUK KAZ. SSR, SER. GEOL.; ISSN 547077; SUN; DA. 1982; NO 1; PP. 9-16; BIBL. 6 REF.; ESQUISSE GEOL.Article

STRATIGRAFIYA PALEOGENA GORNOGO ALTAYA = STRATIGRAPHIE DU PALEOGENE DE L'ALTAI MONTAGNEUXROZENBERG LI.1981; IZVEST. AKAD. NAUK KAZ. SSR, SER. GEOL.; ISSN 0002-3175; SUN; DA. 1981; NO 4; PP. 44-54; H.T. 1; BIBL. 1 P.; 1 TAB. ; TABL./ESQUISSEArticle

Korrelyatsiya Silura Mongolii, Tuvy i Gornogo AltayaROZMAN, KH.S; MINZHIN, CH; POPEKO, L.I et al.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1992, Num 7, pp 21-27, issn 0321-1703Article

Metasomaticheskaya zonal'nost' na uchastyke Tret'evo rudnogo tela Orlovskogo mestorozhdeniya (Rudnyj Altaj)MUKOSEEV, V.V.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1987, Vol 29, Num 5, pp 67-74, issn 0016-7770Article

Kalij-argonovoe datirovanie raznofaznykh obrazovanij Kalgutinskogo granitnogo massiva (Gornyj Altaj)MOROZOV, O. A.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 10, pp 145-149, issn 0321-1703Article

Kartografirovanie sovremennykh landshaftov i vozdejstvie na prirodu bassejna reki AlejGROSS, V. L; BULATOV, V. I.Geografiâ i prirodnye resursy. 1987, Num 3, pp 67-72, issn 0206-1619Article

  • Page / 58