Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("AUREOLE GEOCHIMIQUE")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 388

  • Page / 16

Export

Selection :

  • and

Biogeokhimicheskie anomalii v zone kriogeneza i kriterii ikh interpretatsiiLOBANOVA, A. B.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 283, Num 2, pp 458-460, issn 0002-3264Article

Geokhimicheskaya zonal'nost rossypej i ee prichinyGRIGORYAN, S. V; PATYK-KARA, N. G.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 278, Num 5, pp 1192-1196, issn 0002-3264Article

Analiz geokhimicheskikh oreolov muskovitonosnykh pegmatitov s pomoshch'yu MGKKRYLOV, D. P; YARMAK, A. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 4, pp 956-958, issn 0002-3264Article

Geochemical prospecting for buried mineral deposits = Prospection géochimique des gîtes minéraux enfouisSOLOVOV, A. P.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 404-406Conference Paper

Fluid regime of rich ores deposition in gold and tungsten veined deposits = Régime fluide des riches gisements dans des filons d'or et de tungstèneNARSEYEV, V. A; NARSEYEV, A. V.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 353-354Conference Paper

Strukturnaya geometro-statisticheskaya model stroeniya geologicheskikh polej i metodika reshenij geologorazvedochnykh zadachMYAGKOV, V. F.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 3, pp 44-58, issn 0016-7762Article

Formy nakhozhdeniya ehlementov-indikatorov v oreolakh kolchedannykh mestorozhdenijKARPUKHINA, Valentina Sergeevna; BARANOV, Ehduard Nikolaevich.1983, 158 p.Book

Gazortutnye oreoly rasseyaniya nad nekotorymi rudnymi mestorozdeniyamiFURSOV, V. Z; BAZAROV, V. N; RADZIN, V. P et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1986, Num 5, pp 81-86, issn 0016-7762Article

Výsledky podnej geochemickej prospekcie ložiskového oddelenia GÚDŠ Bratislava v Slovenskom rudohorí = Résultats de la prospection géochimique de sols effectuée par la division gîtologique de GÚDŠ (Service géologique de Bratislava) dans les monts Slovenské rudohorieGARGULÁK, M; VÁCLAV, J.Geologický průzkum. 1985, Vol 27, Num 3, pp 71-74, issn 0016-772XArticle

Copper porphyry mineralization of Northern Kirghizia = Les porphyry copper de la Kirghizie du NordIGHEMBEDRIEV, S. A; MALYSHEV, A. F; OSMONBETOV, K. O et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 139-141Conference Paper

Glubinnost biogeokhimicheskikh poiskov mestorozhdenij poleznykh iskopaemykhKOVALEVSKIJ, A. L.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 282, Num 5, pp 1243-1246, issn 0002-3264Article

Ehndogennye oreoly shtokverkovykh rud Kadzharanskogo rudnogo polyaVARTANESOV, V. E.Izvestija Akademii nauk Armjanskoj SSR. Nauki o zemle. 1983, Vol 36, Num 1, pp 17-27Article

K obosnovaniyu neobkodimosti glubinnykh geokhimicheskikh poiskov v buryatiiORLOV, V. G; BARSKIJ, V. F.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1985, Num 12, pp 65-68, issn 0016-7762Article

Polygenic geochemical aureoles around molybdenum deposits = Auréoles géochimiques polygéniques autour des gîtes de molybdènePETROVSKAYA, S. G.Geochemistry international. 1980, Vol 17, Num 4, pp 25-34, issn 0016-7029Article

OSOBENNOSTI FORMIROVANIYA RUDNYKH BIOGEOKHIMICHESKIKH OREOLOV. = PARTICULARITES DE LA FORMATION DES AUREOLES BIOGEOCHIMIQUES MINERALISEESKOVALEVSKIJ AL; BEUS AA.1975; NOVOSIBIRSK NAUKA; 1975, P. 1 A 114Book

THERMO-VACUOMETRIC METHOD OF STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY DISPERSION AUREOLES AS A GUIDE TO ORE.KANTOR J; ELIAS K.1968; GEOL. PRACE, SPR.; CSK; 1968, NUM. 4445, P. 19 A 30Miscellaneous

AUREOLES D'OR DISPERSE DANS LA COUVERTURE DE NEIGE DES SURFACES MINERALISEESPOGREBNYAK YU F; TAT'YANKINA EH M; TOLOCHKO VV et al.1979; DOKL. AKAD NAUK S.S.S.R.; SUN; DA. 1979; VOL. 245; NO 4; PP. 953-955; BIBL. 7 REF.; 1 ILL.; 7 ANAL.Article

CLASSIFICATION DES ANOMALIES GEOCHIMIQUES D'APRES DES DONNEES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUESGINATULIN AM.1977; VEST. AKAD. NAUK KAZAKH. S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1977; NO 6; PP. 53-58; ABS. KAZ.; BIBL. 6 REF.; 2 ILL.Article

OPREDELENIE OSTOTOCHNOJ PRODUKTIVNOSTI OREOLOV RASSEYANIYA = DETERMINATION DE LA PRODUCTIVITE D'UNE AUREOLE DE DISSEMINATIONKONONOV VA.1982; RAZVED. OHRANA NEDR; ISSN 0034-026X; SUN; DA. 1982; NO 11; PP. 19-23; BIBL. 3 REF.; 4 ANAL.; 1 TAB. ; ILL./ANAL./TABL.Article

POLIFORMATSIONNYE GEOKHIMICHESKIE ANOMALII DLYA PROGNOZA ORUDENENIYA = ANOMALIES GEOCHIMIQUES POLYFORMATIONNELLES EN RELATION AVEC LA PREVISION DE LA MINERALISATIONBAUMSHTEJN VI.1982; RAZVED. OHR. NEDR.; ISSN 502014; SUN; DA. 1982; NO 2; PP. 28-30Article

MINERALOGICHESKIE METODY PRI ISSLEDOVANII OKOLORUDNYKH OREOLOV = ETUDE DES AUREOLES AUTOUR DES MINERAIS PAR DES METHODES MINERALOGIQUESZHABIN AG; SAMSONOVA NS.1981; ZAP. VSES. MINERAL. OBSC.; ISSN 502537; SUN; DA. 1981; VOL. 110; NO 1; PP. 5-15; BIBL. 2 P.; ILL.Article

QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LA COMPARAISON DES ELEMENTS DES DIVERSES AUREOLES COMMUNES DES GISEMENTS METALLIQUESMAKAROV VP.1980; GEOL. GEOFIZ. (NOVOSIB.); ISSN 0016-7886; SUN; DA. 1980; NO 9; PP. 129-135; ABS. ENG; BIBL. 8 REF.; 32 ANAL.; 5 TAB. ; ANAL./TABL.Article

SUR DES AUREOLES DE MERCURE DANS DES GISEMENTS AURO-ARGENTIFERESVARGUNINA NP.1979; DOKL. AKAD NAUK S.S.S.R.; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1979; VOL. 247; NO 4; PP. 943-946; BIBL. 7 REF.; 26 ANAL.Article

Renij ― soputstvuyushchij komponent uranovykh infil'tratsionnykh mestorozhdenijMAKSIMOVA, M. F; SHMARIOVICH, E. M; REKHARSKAYA, V. M et al.Razvedka i ohrana nedr. 1983, Vol 8, pp 12-16, issn 0034-026XArticle

Osobenosti v razpredelenieto na elementite-indikatori v pyrvichnite oreoli na nakhodishche «Zidarovo»GUDZHUKOV, A.Spisanie na B″lgarskoto geologičesko družestvo. 1984, Vol 45, Num 3, pp 336-348, issn 0007-3938Article

  • Page / 16