Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("BAIKAL REGION")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 745

  • Page / 30

Export

Selection :

  • and

ETUDES MAGNETOTELLURIQUES DE LA DEPRESSION DU LAC BOJKOLGORNOSTAEV VP.1979; IZVEST. AKAD. NAUK S.S.S.R., FIZ. ZEMLI; SUN; DA. 1979; NO 6; PP. 99-101; BIBL. 6 REF.Article

ETUDE GEOTHERMIQUE SUR LE LAC BOJKAL AVEC UTILISATION D'UNE SONDE THERMOMETRIQUE A CABLEGOLUBEV VA.1978; IZVEST. AKAD. NAUK S.S.S.R., FIZ. ZEMLI; S.S.S.R.; DA. 1978; NO 3; PP. 106-109; BIBL. 10 REF.Article

CARACTERISTIQUES SISMIQUES DES SOLS FRIABLESDZURIK VI; DRENNOV AF; OL'SHEVSKIJ NG et al.1976; GEOL. I GEOFIZ.; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 6; PP. 83-90; ABS. ANGL.; BIBL. 7 REF.Article

MOUVEMENTS SISMOTECTONIQUES VERTICAUX DANS LA ZONE DE RIFT DU LAC BAIKALRIZNICHENKO YU V; KOCHETKOV VM; MISHARINA LA et al.1977; IZVEST. AKAD. NAUK S.S.S.R., FIZ. ZEMLI; S.S.S.R.; DA. 1977; NO 11; PP. 41-53; BIBL. 27 REF.; 4 ILL.Article

Fitomassa i zapas vody v nekotorykh rastitel'nykh soobshchestvakh Severnogo Pribajkal'ya (rajon Slyudyanskikh ozer)KAS'YANOVA, L. N; POGODAEVA, N. N.Geografiâ i prirodnye resursy. 1984, Num 2, pp 46-54, issn 0206-1619Article

O svechenii glubinnykh vod ozera bajkalBEZRUKOV, L. B; BUDNEV, N. M; SHESTAKOV, A. A et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 5, pp 1240-1244, issn 0002-3264Article

Sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya kartografii pochv v Pribajkal'eKUZ'MIN, V. A.Geografiâ i prirodnye resursy. 1984, Num 1, pp 52-59, issn 0206-1619Article

Modelins Late Paleozoic basins of Transbaikal = Modélisation des bassins post-paléozoiques de TransbaïkalieSVIRIN, P. I; STRONA, P. A.Soviet geology and geophysics. 1983, Vol 24, Num 4, pp 133-135, issn 0361-7149Article

Osnovnye ehtapy razvitiya rastitel'nosti Severnogo Pribajkal'ya v kajnozoePAKHOMOV, M. M; REVERDATTO, M. V; RINDZYUNSKAYA, N. M et al.Bûlleten' Komissii po izučeniû četvertičnogo perioda. 1983, Num 52, pp 175-180, issn 0366-0907Article

Novaya karta polej napryazhenij bajkal'skoj riftovoj zony po geologo-strukturnym dannymSHERMAN, S. I; DNEPROVSKIJ, YU. I.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 287, Num 4, pp 943-947, issn 0002-3264Article

O prirode aftershokovykh posledovatel'nostej i roeb zemletryasenij v bajkal'skoj riftovoj zoneSOLONENKO, N. V; SOLONENKO, A. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 290, Num 1, pp 85-88, issn 0002-3264Article

K probleme proiskhozhdeniya sredneproterozojskikh grabenov yogo-vostoka sibirskoj platformy i ee skladchatogo obramleniyaKONSTANTINOVSKIJ, A. A.Tektonika Sibiri. 1983, Vol 11, pp 126-132Article

Metodicheskie aspekty i rezul'taty ispol'zovaniya geofizicheskikh dannykh dlya tektonicheskogo rajonirovaniya Bajkal'skoj gornoj oblastiEGOROV, YU. I.Tektonika Sibiri. 1981, Vol 10, pp 90-98Article

"VIRAGE" DE LA REGION DE BAIKALNAUMOV YA V; BLANK LM; KHOKHRYAKOVA EO et al.1978; GEOD. I KARTOGR.; S.S.S.R.; DA. 1978; NO 1; PP. 25-26; BIBL. 3 REF.Article

SEPARATION DU SPECTRE DES MICROSEISMES ENREGISTREES PAR LES STATIONS DE SELECTION EN FREQUENCE DE TALGAR ET BODONANIKANOVA GV; TABULEVICH VN.1976; GEOL. I GEOFIZ.; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 11; PP. 112-118; ABS. ANGL.; BIBL. 4 REF.Article

GEOSTRUKTUREN VOM TIENSCHAN-PAMIR- UND BAIKALSEEGEBIET. SATELLITENBILDINTERPRETATION = STRUCTURE GEOLOGIQUE DU TIENSCHAN-PAMIR ET DE LA REGION DU BAIKAL. INTERPRETATION DE PHOTOGRAPHIES DE SATELLITEREICHSTEIN M.1978; GEOGR. BER.; DDR; DA. 1978; VOL. 23; NO 3; PP. 190-203; ABS. RUS/ENG; BIBL. 16 REF.Article

PROBLEMES CONCERNANT LA CIRCULATION DE L'EAU DANS LE LAC BAIKALAFANAS'EV AN.1977; VOD. RESURSY; S.S.S.R.; DA. 1977; NO 4; PP. 27-35; BIBL. 18 REF.Article

CALCUL DES DEBITS MAXIMA DES FLEUVES DE BAIKALIE ET DE TRANSBAIKALIEGARRISON EH I.1974; VEST. MOSKOV. UNIV., 5; S.S.S.R.; DA. 1974; VOL. 28; NO 4; PP. 94-97; ABS. ANGL.; BIBL. 6 REF.; 2 ILL.Article

GRADIENTS VERTICAUX DE LA TEMPERATURE ET STABILITE STATIQUE DES EAUX PROFONDES DU LAC BAIKALGOLUBEV VA.1978; DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1978; VOL. 239; NO 6; PP. 1309-1312; BIBL. 12 REF.Article

ETUDE SCIENTIFIQUE DU BAIKALGALAZIJ GI.1976; VEST. AKAD. NAUK S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 12; PP. 98-104; BIBL. 2 REF.Article

LIMNOLOGIYA SEVERNOGO BAJKALYA = LIMNOLOGIE DU BAIKAL SEPTENTRIONALGALAZIJ GI ED; BOGDANOV VT ED.1983; ; SUN; NOVOSIBIRSK: NAUKA, SIBIRSKOE OTDELENIE; DA. 1983; 144 P.; 22 CM; BIBL. DISSEM.; ILL.Book

MECANISME DE RUPTURES DANS LES HYPOCENTRES ET SES CONSEQUENCES SISMOGEOLOGIQUESSOLONENKO AV; SOLONENKO VP; SOLONENKO NV et al.1980; DOKL. AKAD. NAUK SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1980; VOL. 250; NO 3; PP. 602-606; BIBL. 15 REF.Article

PRIBAJKAL = REGION DU BAIKALGOLENETSKIJ SI.1979; ZEMLETRJASENIJA V SSSR; ISSN 503223; SUN; DA. 1979 PUBL. 1982; PP. 188-194Article

REGIONAL'NYJ KATALOG ZEMLETRYASENIJ PRIBAJKAL'YA = CATALOGUE REGIONAL DES SEISMES DE LA REGION DU BAIKALGOLENETSKIJ SI; BUKHINA KI; ANISIMOVA LV et al.1981; ZEMLETRJAS. V S.S.S.R.; SUN; DA. 1981; PP. 199-203; 44 ANAL.; 1 TAB. ; ANAL./TABL.Article

FLUX THERMIQUE AU TRAVERS DU LAC BAJKALGOLUBEV VA.1979; DOKL. AKAD NAUK S.S.S.R.; SUN; DA. 1979; VOL. 245; NO 6; PP. 1333-1336; BIBL. 13 REF.Article

  • Page / 30