Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("BLIZKOVSKY M")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 30

  • Page / 2

Export

Selection :

  • and

PROCESSING AND APPLICATIONS IN MICROGRAVITY SURVEYSBLIZKOVSKY M.1979; GEOPHYS. PROSPECTG; NLD; DA. 1979; VOL. 27; NO 4; PP. 848-861; BIBL. 6 REF.Article

SYSTEM OF PROGRAMS FOR CALCULATION OF A STRIPPED GRAVITY MAP OF THE BOHEMIAN MASSIF = SYSTEME DE PROGRAMMES POUR LE CALCUL D'UNE CARTE GRAVIMETRIQUE CORRIGEE DU MASSIF BOHEMIENBLIZKOVSKY M.1980; GEOFYS. SB.; ISSN 0435-3404; CSK; DA. 1980; VOL. 26; PP. 103-110; BIBL. 3 REF.Article

SYSTEM OF PROGRAMS FOR CALCULATION OF A STRIPPED GRAVITY MAP OF THE BOHEMIAN MASSIF = SYSTEME DE PROGRAMMES POUR LE CALCUL D'UNE CARTE GRAVIMETRIQUE CORRIGEE DU MASSIF BOHEMIENBLIZKOVSKY M.1980; GEOFYS. SB.; ISSN 0435-3404; CSK; DA. 1980; VOL. 26; PP. 103-110; BIBL. 3 REF.Article

MIKROGRAVIMETRICKY PRUZKUM CHROMITOVEHO LOZISKA METALEION V RECKU = PROSPECTION MICROGRAVIMETRIQUE DU GISEMENT DE CHROMITE DE METALEION, GRECEBLIZKOVSKY M.1978; GEOL. PRUZK.; CSK; DA. 1978; VOL. 20; NO 4; PP. 17-19; ABS. RUS/ENG/GER; 5 ILL.Article

ISOSTARY IN THE EASTERN PART OF THE BOHEMIAN MASSIFBLIZKOVSKY M.1973; SBOR. GEOL. VED., UG; CESKOSL.; DA. 1973; NO 11; PP. 7-18; ABS. RUSSE TCHEQUE; BIBL. 11REF.Serial Issue

BASIC PROCESSING OF GRAVITY MEASUREMENTS.BLIZKOVSKY M; OBR J.1975; SBOR. GEOL. VED., UZITA GEOFYZ.; CESKOSL.; DA. 1975; NO 13; PP. 149-154; ABS. TCHEQUE RUSSE; BIBL. 4 REF.Article

GRAVITY DATA PROCESSING SYSTEM IN CZECHOSLOVAKIA.BEDNAR J; BLIZKOVSKY M.1975; SBOR. GEOL. VED., UZITA GEOFIZ.; CESKOSL.; DA. 1975; NO 13; PP. 155-168; ABS. TCHEQUE RUSSE; BIBL. 10 REF.Article

GEOPHYSICAL INTERPRETATION OF THE CENTRAL CARPATHIANS CONTACT WITH THE EUROPEAN PLATFORM = INTERPRETATION GEOPHYSIQUE DU CONTACT DES CARPATES CENTRALES AVEC LA PLATEFORME EUROPEENNEBERANEK B; BLIZKOVSKY M.1983; DEVELOPMENTS IN SOLID EARTH GEOPHYSICS; ISSN 0419-0297; NLD; DA. 1983; VOL. 15; PP. 567Conference Paper

STRUCTURAL SCHEME OF THE BOHEMIAN MASSIF BASED ON GEOPHYSICAL DATA.BLIZKOVSKY M; POKORNY L; WEISS J et al.1975; VEST. USTRED. UST. GEOL.; CESKOSL.; DA. 1975; VOL. 50; NO 1; PP. 1-8; ABS. TCHEQUE; BIBL. 15 REF.; 3 ILL.Article

Construction of stripped gravity map of the Bohemian massif = Construction d'une carte gravimétrique corrigée du Massif de BohêmeBLIZKOVSKY, M; NOVOTNY, A.Geophysical syntheses in Czechoslovakia. 1981, pp 149-152Book Chapter

VYSLEDKY JEDNOTNEHO ZPRACOVANI TIHOVYCH MERENI Z LET 1962-1969 V OBLASTI JESENIKU. = RESULTATS DE L'ELABORATION UNIFORME DES MESURES GRAVIMETRIQUES DANS LA REGION DES MONTS JESENIKY DE 1962 ABLIZKOVSKY M; BEDNAR J; KADLEC E et al.1973; IN: GEOFYZ. VYZK. JESENIKU; PRAHA UNIV. KARLOVA,1973, P. 24 A 55Book

Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálu˙ = Structure profonde du Massif de Bohême et distribution des mineraisBLIZKOVSKY, M; SUK, M.Vysoká škola báňská-mezinárodní konference. 3. 1985, pp 31-84Conference Paper

Regionální geofyzikální mapy ČSSR vyhotovené v. n.p. Geofyzika, Brno = Cartes géophysiques de régions tchécoslovaques élaborées à l'organisme de n.p. Geofyzika de BrnoIBRMAJER, J; BLIZKOVSKY, M.Československý časopis pro fyziku. 1983, Vol 33, Num 5, pp 533-536, issn 0009-0700Article

INTERPRETATION OF DERIVED GRAVITY MAPS FROM THE JESENIKY MTS. AND ADJACENT AREAS.BLIZKOVSKY M; DVORAK J; KADLEC E et al.1977; SBOR. GEOL. VED, UZITA GEOFYZ.; CESKOSL.; DA. 1977; NO 14; PP. 7-21; H.T. 2; ABS. RUSSE TCHEQUE; BIBL. 9 REF.; 5 ILL.Article

Příspěvek geofyziky k prognóznímu oceněni rudonosnosti Českého masívu = Contribution de la géophysique à l'évaluation des réserves de minerai du Massif de BohêmeBLIZKOVSKY, M; SUK, M.Geologický průzkum. 1984, Vol 26, Num 5, pp 130-133, issn 0016-772XArticle

Geophysical pattern of the Bohemian MassifBLIZKOVSKY, M; BUCHA, V; IBRMAJER, J et al.International conference on the Bohemian Massif. 1992, pp 21-28Conference Paper

Predective maps of mineral associations in the Bohemian Massif = Cartes prévisionnelles des associations minérales dans le massif de Bohême = Vorhersagekarten von Mineralvergesellschaftungen im Böhmischen MassivBLIZKOVSKY, M; PAVLIK, I; REJL, L et al.Seminar zum Programm 19 der KAPG 19. 2. 6. Bearbeitung geophysikalischer Zeitreihen mit Spektralanalytischen Methoden. 19. 3. Direkte und inverse Aufgabe geophysikalischer Potentialfelder, Freiberg/DDR, 4.-9. Juli 1983. 1985, Vol 3, Num 53, pp 89-99, issn 0435-6187Conference Paper

Regionální geofyzikální mapy pro prognózování rudonosnosti Českého masívu = Cartes géophysiques régionales prévisionnelles des minerais du Massif de BohêmeBLIZKOVSKY, M; MATOLÍN, M; NOVOTNÝ, A et al.Geologický průzkum. 1984, Vol 26, Num 4, pp 97-101, issn 0016-772XArticle

Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi = Importance de la recherche concernant la tectonique du fond dans la pratique géologiqueBLIZKOVSKÝ, M; DURICA, D; KOCAK, A et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 6, pp 359-367, issn 0042-4730Article

Gravity network and reflection of the geological structure of Czechoslovakia in gravity maps = Réseau gravimétrique et réflection de la structure géologique de Tchécoslovaquie sur les cartes gravimétriquesBLIZKOVSKY, M; IBRMAJER, J; OLEJNIK, S et al.Bulletin d'information - Bureau gravimétrique international. 1986, Num 59, pp 194-200, issn 0373-9023Conference Paper

Přehled tíhových struktur Českého masívu = Division du champ gravimétrique du Massif de BohêmeBLIZKOVSKY, M; NOVOTNY, A; SUK, M et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1985, Vol 60, Num 3, pp 143-154, issn 0042-4730Map

Seizmicky profil bitesskou rulou v jizni casti svratecké klenby = Profil sismique à travers le Massif gneissique de Bites, Sud du Dôme de Svratka, Moravie, TchécoslovaquieIBRMAJER, I; MISAR, Z; TOMEK, C et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1988, Vol 63, Num 3, pp 165-168, issn 0042-4730Article

Geophysical phenomena of the deep structure in Czechoslovakia = Phénomènes géophysiques de la structure profonde en TchécoslovaquieIBRMAJER, J; BLIZKOVSKY, M; FUSAN, O et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 100-101Conference Paper

Geophysical phenomena of the deep structure in Czechoslovakia = Phénomènes géophysiques de la structure profonde en TchécoslovaquieBLIZKOVSKY, M; FUSAN, O; IBRMAJER, J et al.Journal of geodynamics. 1986, Vol 5, Num 2, pp 165-178, issn 0264-3707Article

Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku = Application de la sismique réflexion aux levés de tectonique de fond dans le moldanubien/MoravieBLIZKOVSKY, M; DUDEK, A; IBRMAJER, I et al.Geologický průzkum. 1986, Vol 28, Num 2, pp 33-36, issn 0016-772XArticle

  • Page / 2