Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("BOUCLIER D'UKRAINE")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 1918

  • Page / 77

Export

Selection :

  • and

SUR LA NATURE DES ANOMALIES GRAVIMETRIQUES ETENDUES DU BOUCLIER UKRAINIENGOLIZDRA G YA; AKHMETSHINA AK.1972; IZVEST. AKAD. NAUK S.S.S.R., FIZ. ZEMLI; S.S.S.R.; DA. 1972; NO 8; PP. 91-99; BIBL. 18REF.Serial Issue

INTERPRETATION GEOLOGIQUE DES ANOMALIES GRAVIMETRIQUES LOCALES LE LONG DU PROFIL SHEPETOVKA-CHEPOVICHIMARKOVA MN; BOLYUBAKH KA.1973; GEOFIZ. SBOR., U.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1973; NO 53; PP. 71-72; H.T. 2; ABS. ANGL.; BIBL. 9REF.Serial Issue

Vzaimosvyazi platformennykh tektonicheskikh struktur Ukrainskogo shchita so strukturami sopredel'nykh regionov Vostochno-Evropejskoj platformyGOJZHEVSKIJ, A. A.1982, Num 23, pp 3-10Article

Current problems in studies of Precambrian crustals faults by geological and geophysical methods = Problèmes actuels de l'étude des failles antécambriennes de la croûte par des méthodes géologiques et géophysiquesTYAPKIN, K. F.Geologica balcanica. 1983, Vol 13, Num 1, pp 37-48, issn 0324-0894Article

MODELE DE CROUTE TERRESTRE D'APRES L'INTERPRETATION DU CHAMP GRAVIMETRIQUE REGIONAL DU BOUCLIER D'UKRAINEGOLYIZDRA G YA.1972; DOP. AKAD. NAUK U.R.S.R., B; S.S.S.R.; DA. 1972; VOL. 34; NO 6; PP. 521-523; ABS. ANGL.; BIBL. 7REF.Serial Issue

UTILISATION DU CHAMP MAGNETIQUE POUR L'ETUDE DE LA STRUCTURE CRUSTALE DU BOUCLIER D'UKRAINEGOLIZDRA G YA; TYAPKINA NI.1972; GEOFIZ. SBOR., U.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1972; NO 49; PP. 75-80; BIBL. 10 REF.Serial Issue

PARTICULARITES PETROPHYSIQUES DES GRANITOIDES DU COMPLEXE KIROVOGRAD-ZHITOMIR DU BOUCLER D'UKRAINE ET LEUR SIGNIFICATION GENETIQUETOLSTOJ MI; MOLYAVKO VG; PRODAJVODA GT et al.1973; GEOFIZ. SBOR., U.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1973; NO 52; PP. 78-85; ABS. ANGL.; BIBL. 8REF.Serial Issue

Skarny ukrainskogo shchitaNECHAEV, S. V; SEMKA, V. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1988, Vol 299, Num 3, pp 689-692, issn 0002-3264Article

Anortozity pozdnykh ehtapov razvitiya vostochno-evropejskoj platformyBIRKIS, A. P; KOSHIK, L. I.Geologičeskij institut. Trudy. 1984, Vol 375, pp 148-188Article

Comparative metallogeny of the Archean, Proterozoic and Phanerozoic of the Ukrainian shield and its framing = Comparaison de la métallogénie au cours de l'Archéen, du Protérozoïque et du Phanérozoïque du Bouclier d'Ukraine et sa structureGALETSKY, L. S; ZARITSKY, A. I; CHERNITSYN, V. B et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 108-109Conference Paper

Geokhimiya i rudonosnost: dokembriya verkhovtsevskoj sinkoinaliSTUL'CHIKOV, Vladislav Aleksandrovich.1985, 156 p.Book

Analiticheskie issledovaniya polya napryazhenij gornykh porod v zone vliyaniya ochistnykh rabot i zakladkiCHIRKOV, YU. I; CHIRKOV, A. YU.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 1, issn 0016-7762, 20Article

Late Proterozoic position of the Ukrainian Shield from paleomagnetic data = Emplacement au Protérozoïque supérieur du Bouclier d'Ukraine à partir des données paléomagnétiquesMIKHAILOVA, N. P; KRAVCHENKO, S. N.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 159-161Conference Paper

Paleogeograficheskie ehtapy i stratigrafiya pliotsena i plejstotsena Srednego i Nizhnego Pridnestrov'yaVEKLICH, M. F; MATVIISHINA, ZH. N; VEKLICH, V. M et al.Fizičeskaja geografija i geomorfologija. 1983, Num 29, pp 66-78Article

Svyaz' metasomatizma i rudoobrazovaniya v Sushchano-Perzhanskoj tektonicheskoj zone (Ukraina)METALIDI, S. V; ZINCENKO, O. V; METALIDI, V. S et al.Sovetskaâ geologiâ. 1983, Num 1, pp 85-88, issn 0038-5069Article

Sedimentary-volcanogenic formations and genesis of the Early precambrian earth crust = Formations volcano-sédimentaires et genèse de la croûte terrestre de l'Antécambrien inférieurBOIKO, V. L; LADIEVA, V. D; STULCHIKOV, V. A et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 265-266Conference Paper

Vklyucheniya v kvartse nedifferentsirovannykh pegmatitov severo-zapadnoj chasti Ukrainskogo shchitaGALABURDA, YU. A.1983, Vol 5, Num 6, pp 38-45Article

Late Proterozoic valleys on flanks of the Ukrainian shield = Des vallées d'âge Protérozoïque supérieur sur les versants du bouclier d'UkraineGOYZHEVSKIY, A. A.Doklady. Earth science sections. 1982, Vol 263, pp 54-57, issn 0012-494XArticle

Lugovskoj massiv kriolitonosnykh granitov v yugo-zapadnom obramlenii Korostenskogo plutona (dokembrij Ukrainskogo shchita)MARCHENKO, E. YA; METALIDI, S. V; POTEBNYA, M. T et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 275, Num 5, pp 1146-1149, issn 0002-3264Article

Telluridnaya mineralizatsiya v dokembrii ukrainskogo shchitaGALIJ, S. A; MONAKHOV, V. S; GAEVA, N. M et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 5, pp 1216-1218, issn 0002-3264Article

Problema prostranstva pri vnedrenii glubinnykh magmaticheskikh diapirovOROVETSKIJ, YU. P.Geofizičeskij žurnal. 1983, Vol 5, Num 4, pp 64-70Article

Rannedokembrijskie uglerodistye otlozheniya Ukrainskogo shchitaKALYAEV, G. I; VERBITSKIJ, V. N; GORLITSKIJ, B. A et al.1981, Vol 7, Num 1, pp 80-85Article

A tectonic map of the Ukrainian shield compiled from spaces images = Carte tectonique du Bouclier Ukrainien à partir d'images de télédétectionBELEVTSEV, YA. N; BYSTREVSKAYA, S. S; SEMENYUK, N. P et al.Soviet journal of remote sensing. 1984, Vol 2, Num 4, pp 539-551, issn 0275-911XArticle

Nekotorye osobennosti formirovaniya i razmeshcheniya akkumulyativnykh eholovykh form rel'efa Poles'yaPAZINICH, V. G.Fizičeskaja geografija i geomorfologija. 1983, Num 29, pp 101-106Article

Low-angle tectonic contacts and crustal structure of the Ukrainian Shield, as indicated by deep seismic sounding data = Contacts tectoniques d'angle faible et structure crustale du bouclier d'Ukraine à l'aide des données de sondages sismiques profondsSARKISOV, YU. M.Doklady. Earth science sections. 1982, Vol 262, pp 125-127, issn 0012-494XArticle

  • Page / 77