Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("BURZEWSKI W")

Results 1 to 12 of 12

  • Page / 1
Export

Selection :

  • and

EINE MOEGLICHKEIT DER UEBERTAEGIGEN GEOLOGISCHEN BESTIMMUNG DER HYDRODYNAMIK DES RANDWASSERS VON ERDOELLAGERSTAETTEN OESTLICH VON KRAKOV. (LES POSSIBILITES DE DETERMINATION EN SURFACE DE L'HYDRODYNAMIQUE D'INTERFACE DANS LES GISEMENTS DE PETROLE A L'EST DE CRACOVIE).BURZEWSKI W.1969; Z. ANGEW. GEOL.; DDR; 1969(3), VOL. 15, NUM. 0003, P. 124 A 126Miscellaneous

GEOTEKTONICZNE KRYTERIA POWSTAWANIA WEGLOWODOROW W PALEOZOICZNYM PROFILU OBSZARU PRZEDSUDECKIEGO = CRITERES TECTONIQUES SUR L'ORIGINE DES HYDROCARBURES DANS LE PALEOZOIQUE DES PRE-SUDETESBURZEWSKI W.1983; PRACE GEOLOGICZNE (PAN ODDZIAL W KRAKOWIE); ISSN 0079-3361; POL; DA. 1983; NO 126; 93 P.; ABS. ENG; BIBL. 6 P.Serial Issue

LES CONDITIONS STRUCTURALES DU JURASSIQUE DE LA REGION D'OLKUSZ ET DE WOLBROM A LA LIMITE POUR L'HYDRODYNAMIQUE DES GISEMENTS PETROLIFERES DU BASSIN DE LA NIDA.BURZEWSKI W.1969; PRACE.GEOL.-POLSKA; POL; 1969(12), NUM. 0061, P. 1 A 85Miscellaneous

ESSAI DE DETERMINATION DU BILAN D'ACCUMULATION DES HYDROCARBURES DANS LE BASSIN HOMOGENE PETROLIFERE ET GAZIFERE D'APRES L'EXEMPLE DE LA ZONE POLONAISE DE LA DEPRESSION PRECARPATIQUEBURZEWSKI W; SLUPCZYNSKI K.1975; ZESZ. NAUK. AKAD. GORN.-HUTN. STANISLAWA STASZICA; POLSKA; 1975, NUM. 0506, P. 55 A 70Serial Issue

GEOLOGICZNE KRYTERIA GENEROWANIA WEGLOWODOROW = CRITERES GEOLOGIQUES DE LA GENESE DES HYDROCARBURESBURZEWSKI W; HRYNIEWIECKA A.1979; ZESZ. NAUK. AKAD. GORN.-HUTN. STANISLAW STASZICA; POL; DA. 1979; VOL. 5; NO 2; PP. 11-16; ABS. ENG; BIBL. 11 REF.; 3 ILL.Article

CRITERES HYDRODYNAMIQUES PERMETTANT DE LOCALISER LES ACCUMULATIONS D'HYDROCARBUREBURZEWSKI W; SLUPCZYNSKI K.1975; NAFTA; POLSKA; 1975, VOL. 31, NUM. 0001, P. 1 A 8Serial Issue

HYDRODYNAMICZNE KRYTERIA LOKALIZACJI MIEJSC AKUMULACJI WEGLOWODOROW. = CRITERES HYDRODYNAMIQUES POUR LA REPARTITION DES EMMAGASINEMENTS DES HYDROCARBURESBURZEWSKI W; SLUPCZYNSKI K.1975; NAFTA; POLSKA; 1975, VOL. 31, NUM. 0001, P. 1 A 8Serial Issue

ORIENTATIONS ACTUELLES DES RECHERCHES EN GEOLOGIE DU PETROLEBURZEWSKI W; NEY R; STRZETELSKI W et al.1976; PRZEGL. GEOL.; POLSKA; DA. 1976; VOL. 24; NO 5; PP. 276-279; ABS. ANGL. RUSSE; BIBL. 32 REF.Article

Problemy roponosnosci stref przywysadowych synklinorium mogilensko-lodzkeigo z rozpoznania profilu Damaslawka = Oil-bearing problems of the diapir zones in the Mogilno-Lodz synclinorium on the base of the Damaslawek profileBURZEWSKI, W; BACHLEDA-CURUS, T; SEMYRKA, R et al.1989, Vol 28, Num 6, pp 29-37, issn 0304-520XArticle

ZARYS PALEOGEOGRAFII I ROZWOJU LITOLOGICZNO-FACJALNEGO UTWOROW MIOCENU ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO. = APERCU SUR LA PALEOGEOGRAPHIE ET L'EVOLUTION DES LITHOFACIES DU MIOCENE DE LA DEPRESSION PRECARPATIQUENEY R; BURZEWSKI W; BACHLEDA T et al.1974; POLSKA AKAD. NAUK, ODDZ. KRAKOW., PRACE GEOL.; POLSKA; 1974, NUM. 0082, P. 1 A 65Serial Issue

The regional synthesis of the petroleum generation in the Mesozoic strata of the Polish LowlandBACHLEDA-CURUS, T; BURZEWSKI, W; SEMYRKA, R et al.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth sciences. 1992, Vol 40, Num 4, pp 251-265, issn 0239-7277Article

Ilosciowa ocena zasobow prognostycznych ropy naftowej i gazu ziemnego w kompleksach strukturalnych : Triasowo-jurajskim i kredowym Polski = Quantitative evaluation of the forecasting resources of oil and gas in the triassic, Jurassic and Cretaceous structural complex in PolandNOWICKI, M; WROBEL, J; BURZEWSKI, W et al.1990, Vol 29, Num 3-4, pp 47-50, issn 0304-520XArticle

  • Page / 1