Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("Bohemia")

Filter

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 4247

  • Page / 170
Export

Selection :

  • and

Nové nalezy vltavinu u Horusic = Nouveau gisement de moldavite près de HorusiceBOUSKA, V; SEVCIK, J.Geologický průzkum. 1990, Vol 32, Num 9-10, pp 294-296, issn 0016-772X, 3 p.Article

Jily a jilovce jiznich Cech - lozisko Slavosovice = Argiles et claystones de la Bohême du Sud - gîte de SlavosoviceVTELENSKI, J; BELEJ, C.Sborník geologických věd. Technologie, geochemie. 1988, Num 23, pp 9-49, issn 0036-5300Article

Zlato ve sbirkach Rudolfa II. na Prazském hrada = L'or dans les collections de Rodolphe II. Le château de PragueDEJMEK, V.Geologický průzkum. 1990, Vol 32, Num 8, pp 225-227, issn 0016-772X, 3 p.Article

Megakristally kersutita v tretichnykh bazanitakh dolanki (ChSSR)MAKH, K.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1987, Num 10, pp 44-48, issn 0016-7762Article

Vztah teorie odhadu k optimalnium rizeni nadrzi v realnem case = Relation de la théorie estimée et la gestion au procès optimale des retenues en temps réelNACHAZEL, K.Vodohospodářský časopis. 1989, Vol 37, Num 1, pp 3-25, issn 0042-790XArticle

Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory = Activité minière dans le gisement de skarns de Malešov près de Kutná Hora, Bohême, TchécoslovaquieCILEK, V.1988, Vol 13, Num 2, pp 113-116, issn 0139-9853Article

Interpretace silničních komunikací z multispektrálních leteckých snímků na denzitometru MD 100 = Les voies de communication routières d'après les photographies aériennes multispectrales avec le densitomètre MD 100NOVACEK, V.Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1984, Vol 21, Num 1, pp 29-36, issn 0375-6122Article

Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitasku = Cavernes pseudokarstiques à Bělá et Brněnec dans la région de SvitavyMUSIL, J.Československý kras. 1986, Vol 37, pp 45-52, issn 0373-7179Article

Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrancice deposit, near Pribram, CzechoslovakiaRIDKOSIL, T; SEJKORA, J; ONDRUS, P et al.Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte. 1991, Num 7, pp 289-295, issn 0028-3649Conference Paper

Bi-paznovidnost' petrovitsita iz dolomitovykh zhil rudnykh gorDYMKOV, YU. M; RYZHOV, B. I; ZAV' YALOV, E. N et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1989, Vol 306, Num 6, pp 1451-1455, issn 0002-3264Article

Prispevek k pudnim pomerum okoli Jaromeric n. Rokytnou = Les sols dans les environs de Jaromerice près de RokytnouSEKANINOVA, D.Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1986, Vol 23, Num 2, pp 31-36, issn 0375-6122Article

Wollastonit - nova surovina c Ceské republice = La wollastonite - une nouvelle matière prémière trouvée dans la République tchèqueCHRT, J; WOLLER, F.Geologický průzkum. 1990, Vol 32, Num 7, pp 205-208, issn 0016-772X, 4 p.Article

Nekotorye kolokolovidnye infuzorii iz dokembrijskikh osadochnykh porod ChekhoslovakiiKOSHEVOJ, V. V.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1987, Num 2, pp 20-24, issn 0016-7762Article

Perpotassic granulites from southern Bohencia. A new rock-type derived from partial melting of Crustal rocks under upper mantle conditions = Granulites perpotassiques du Sud de la Bohème. Un nouveau type de roche dérivant de la fusion partielle de roches cristales sous les conditions du manteau supérieurVRANA, S.Contributions to mineralogy and petrology. 1989, Vol 103, Num 4, pp 510-522, issn 0010-7999Article

Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical dataBLIZKOVSKY, M; MASIN, J; MATLOVA, E et al.International conference on the Bohemian Massif. 1992, pp 29-32Conference Paper

Kvarterni sedimenty na uzemi listu 32-411, 413 Predni Vyton (32-41 Vyssi Brod) = Sédiments quaternaires de la feuille 32-411, 413 Predni Vyton (feuille 32-41 Vyssi Brod)HOLASEK, O.Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 1988. 1990, pp 35-37, 3 p.Book Chapter

New mineralogical data for rostite from Libusin, Central Bohemia, Czechoslovakia = Nouvelles données minéralogiques sur la rostite de Libusin, Bohême centrale, TchécoslovaquieZACEK, V; POVONDRA, P.Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte. 1988, Num 10, pp 476-480, issn 0028-3649Article

Late orogenic extension in the Bohemian Massif : petrostructural evidence in the Hlinsko region = Extension tardi-orogénique dans le Massif de Bohême : arguments pétro-structuraux dans la région de HlinskoPITRA, P; BURG, J.-P; SCHULMANN, K et al.Geodinamica acta. 1994, Vol 7, Num 1, pp 15-30, issn 0985-3111Article

Chemismus a izotopické slozeni pyritu ze s. casti zeleznohorského masivu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko) = Composition chimique et isotopique de la pyrite de la partie du nord du massif des Monts Zelezné hory (Feuilles 13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)HLADIKOVA, J; POSMOURNY, K; KVACEK, M et al.Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 1988. 1990, pp 20-30, 11 p.Book Chapter

Prognozy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brazde (13-33 Benesov, 23-11 Vlasim, 23-13 Tabor, 23-31 Sobeslav, 22-44 Hluboka nad Vltavou, 32-22 Ceské Budejovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rozmberk nad Vltavou) = Possibilité de minéralisation en Ag-Pb-Zn dans le Sillon de Blanice (feuilles 13-33 Benesov, 23-11 Vlasim, 23-13 Tabor, 23-31 Sobeslav, 22-44 Hluboka nad Vltavou, 32-22 Ceské Budejovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rozmberk nad Vltavou)NOUZA, R.Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 1988. 1990, pp 54-56, 3 p.Book Chapter

Zlato ze Zlatenky u Pacova = L'or de Zlatenka près de Pacov, Bohême, TchécoslovaquieLITOCHLEB, J; PAVLICEK, V.1989, Vol 29, Num 2, pp 65-70, issn 0139-8172, 6 p.Article

Crystal-chemistry of selected natrolites of the volcanic Bohemia rocks (CSSR) = Cristallochimie de natrolites choisis dans des roches volcaniques de la Bohème (Tchécoslovaquie) = Kristallchemie ausgewählter Natrolithe aus vulkanischen Gesteinen Böhmens (CSSR)PECHAR, F; RYKL, D.Chemie der Erde. 1989, Vol 49, Num 4, pp 297-307, issn 0009-2819, 11 p.Article

Jihočeská vlastivěda, Řada A ― přírodní vědy: Neživá příroda = Sciences de la Bohême du Sud, Série A ― sciences naturelles: orographie, géologie, minéralogie, ressources minérales, relief, climat, hydrographie, sol, monuments naturelsCHABERA, S; DEMEK, J; HLAVAC, V et al.1985, 270 p.Book

Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu = Sur la méthode de l'exploration hydrogéologique du Massif de Bohême (Český masív)SARGA, K.Konferencia: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany. 1984, pp 123-132Conference Paper

Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlci Hora, Bohemia) from neutron diffraction = Affinement de la structure cristalline de la kaersutite (Vlei hora, Bohême) par diffraction neutroniquePECHAR, F; FUESS, H; JOSWIG, W et al.Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte. 1989, Num 3, pp 137-143, issn 0028-3649Article

  • Page / 170