Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("CIPRYS V")

Results 1 to 13 of 13

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širsíom okolí nesvačilského príkopu na jv. svazípéch Českého masívu = Interprétation des levés de sismique réflexion aux environs du fossé Nesvačily de Massif BohêmeCIPRYS, V.1986, Vol 31, Num 2, pp 171-185, issn 0322-8762Article

Venezuela - Jemen - Angola : Nekteré z naftovych velmoci = Vénézuela - Yemen - Angola : Quelques grandes puissances pétrolièresCIPRYS, V.1989, Vol 34, Num 1, pp 143-147, issn 0322-8762, 5 p.Article

Iran - zeme, o ktere se mluvi = Iran - le pays dont on parleCIPRYS, V.1988, Vol 33, Num 3, pp 515-519, issn 0322-8762Article

METHODE DE SISMIQUE REFLEXION POUR RESOUDRE LA STRUCTURE GEOLOGIQUE AUTOCHTONE ENTRE NIKOLCICE ET KOBYLISPICKA V; ADAM Z; CIPRYS V et al.1977; SBOR. GEOL. VED, UZITA GEOFYZ.; CESKOSL.; DA. 1977; NO 14; PP. 53-75; ABS. ALLEM. RUSSE; BIBL. 19 REF.; 12 ILL.Article

ANALYSE DES DONNEES GEOLOGIQUES ET SISMIQUES DE LA REGION DE LA FORET DE ZDANICKYADAM Z; CIPRYS V; CHUDOMEL J et al.1978; SBOR. GEOL. VED, UZITA GEOFYZ.; CESKOSL.; DA. 1978; NO 15; PP. 105-120; ABS. ALLEM. RUSSE; BIBL. 5 REF.Article

NEKTERE NOVE POZNATKY ZISKANE METODOU SRB V OBLASTI JIHOVYCHODNICH SVAHU CESKEHO MASIVU. = QUELQUES NOUVELLES CONNAISSANCES OBTENUES PAR LA METHODE SRB SUR LE TERRITOIRE DES PENTES SUD-EST DU MASSIF DE BOHEMEKADLECIK J; CIPRYS V; JIHLAVEC F et al.sdZEMNY PLYN NAFTA; CESKOSL.; (NAFT.-GEOL. KONF. JIHOVYCHODNICH SVAZICH CESK. MASIVU; VELKE KARLOVICE; 1974),1974, VOL. 19, NUM. 0003, P. 391 A 397Miscellaneous

Deep-seated structures of the Bohemian Massif in the region between Vranovice Graben and the Czechoslovak-Austrian frontierCIPRYS, V; THON, A.Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia. 1990, pp 18-23, 6 p.Book Chapter

Netradiční zpracování seismických profilů ve Vídeňské pánvi = Traitement non-traditionnel des profils sismiques dans le Bassin ViennoisBUCHTA, S; CIPRYS, V.1986, Vol 30, Num 1, pp 43-53, issn 0322-8762Article

Nové vysledky pruzkumu v oblasti vysoké kry Chribu = Nouveaux résultats de la prospection dans les environs de ChribyCEJPEK, V; CIPRYS, V; DOHNAL, K et al.1989, Vol 34, Num 3, pp 479-494, issn 0322-8762, 16 p.Article

Vyuziti procesu litostratigrafické seismiky pri pruzkumu na uhlovodiky ve Videnské panvi = Utilisation de la sismique lithostratigraphique dans la prospection des hydrocarbures dans le Bassin ViennoisPETRIK, A; CIPRYS, V; BUCHTA, S et al.1988, Vol 33, Num 1, pp 117-128, issn 0322-8762Article

Spolecné 30 (trirozmerné) seizmické mereni, provedené Geofyzikou, Brno a OMV, Wien ve videnské panvi mezi Lanzhotem a Rabensburgem = Three-dimensional seismic survey conducted jointly by Heofyzika, brno, and OMV, Vienna, between Lanzhot and Rabensburg in Vienna BasinCIPRYS, V; KOCAK, A; NOVAK, J et al.1994, Vol 1, Num 6, pp 211-216, issn 1210-7697Article

New data on the extent, structure and deposits of the autochtonous Paleogene in the Nesvacilka GrabenBENADA, S; CIPRYS, V; KOSTELNICEK, P et al.Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia. 1990, pp 198-203, 6 p.Book Chapter

Majnoon-23 (několik postřehů z vrtné expedice v Iráku) = Majnoon-23 (quelques remarques sur la campagne de sondages en Irak)BALOTA, V; CIPRYS, V; KAŇA, J et al.1981, Vol 26, Num 2, pp 319-329, issn 0322-8762Article

  • Page / 1