Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("CRACOVIE-SILESIE")

Results 1 to 6 of 6

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

CONTACT RELATIONS OF THE ORE-BEARING DOLOMITE IN THE TRIASSIC OF THE CRACOW-SILESIAN REGION1972; ROCZ. POLSK. TOW. GEOL.; POLSKA ; 1972, VOL. 42, NUM. 0004, P. 347 A 372Serial Issue

COLLAPSE BRECCIAS IN THE ORE-BEARING DOLOMITE OF THE OLKUSZ MINE (CRACOW-SILESIAN ORE DISTRICT).SASS GUSTKIEWICZ M.1974; ROCZ. POLSK. TOW. GEOL; POL; 1974, VOL. 44, NUM. 0002-0003, P. 217 A 226Serial Issue

POWIERZCHNIA STARSZEGO PALEOZOIKU REGIONU SLASKO-KRAKOUSKIEGO = SURFACE DU PALEOZOIQUE INFERIEUR DE LA REGION SIBERIE-CRACOVIEBUKOWY S; JURA D.1982; PRZEGLAD GEOLOGICZNY; ISSN 0033-2151; POL; DA. 1982; VOL. 30; NO 7; PP. 325-329; ABS. ENG/RUS; BIBL. 35 REF.Article

Diageneza dolomitow diploporowych srodkowy wapien muszlowyà wschodniej czesci obszaru slasko-krakowskiego = Diagenesis of Diplopora dolomite (Middle Muschelkalk) in the eastern part of the Cracovian-Silesian regionMYSZKOWSKA, J.1993, Vol 19, Num 4, pp 169-202, issn 0138-0974Article

Adularia from the basement of the Cracow-Silesian monocline near Zawiercie = Adulaire provenant du socle du monoclinal de Cracovie-Silésie près de ZawierceMUSZYNSKI, M; WYSZOMIRSKI, P.Mineralogia Polonica. 1986, Vol 17, Num 1, pp 43-54, issn 0032-6267Article

Własności mikrohydrauliczne utworów wapienia muszlowego i retu południowej cześci monokliny ślasko-krakowskiej = Propriétés microhydrauliques des formations du Muschelkalk et du Röth de la partie sud du monoclinal Silésie-CracovieWILK, Z; MOTYKA, J; BORCZAK, S et al.Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 1985, Vol 55, Num 3-4, pp 485-508, issn 0079-3663Article

  • Page / 1