Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("CSORBA, P")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 29

  • Page / 2

Export

Selection :

  • and

A parlagföldek kutatásának legfontosabb eredémnyei (NY.) Németországban = Principaux résultats des recherches concernant les terres non cultivées en Allemagne (de l'Ouest)CSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1993, Vol 41, Num 1, pp 35-48, issn 0015-5411Article

Pedological analysis of section 7. at Megyaszó-Szelestetö archaeological site (Sept: 1993) = Analyse pédologique de la section 7 du site archéologique de Megyaszó-Szelestetö (Sept: 1993)CSORBA, P.Communicationes archaeologicae Hungariae. 1996, pp 20-21, issn 0231-133XArticle

Globalis természetfoldrajzi valtozasok kutatasa Etude des modifications globales du milieu physiqueCSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1989, Vol 37, Num 3, pp 233-239, issn 0015-5411Article

Tokaji loszon kialakult talajok és foldes koparok nedvességviszonyainak tér- és idobeni valtozasa (Variations spatiales et temporelles de l'humidité des sols développés sur les loees de Tokaj)CSORBA, P.Földrajzi értesitö. 1985, Vol 34, Num 3, pp 283-295, issn 0015-5403Article

Kistájaink tájökológiai felszabdaltsága a településhálózat és a közlekedési = Fragmentation écologique du paysage de petites unités (microrégions) de Hongrie basée sur un réseau de peuplement et une infrastructure de traficCSORBA, P.Földrajzi értesitö. 2005, Vol 54, Num 3-4, pp 243-263, issn 0015-5403, 21 p.Article

Összeurópai programok a táji változatosság kutatására = Programmes pan-européens de recherche sur les modifications des paysagesCSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 2002, Vol 50, Num 1-4, pp 1-14, issn 0015-5411, 14 p.Article

A radioaktív szennyezödés hatása a talajra és az élövilágra = Les effets de la radioactivité sur les sols, la vie des plantes et des animauxCSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1991, Vol 39, Num 3-4, pp 191-200, issn 0015-5411Article

Okogeografiai térképek a tajokologiai kutatasok szolgalataban Cartes écogéographiques pour l'étude écologique du paysageCSORBA, P.Földrajzi értesitö. 1989, Vol 38, Num 3-4, pp 283-304, issn 0015-5403Article

A tajokologia idoszerü kérdései az angol nyelvü szakirodalom alapjan (Topical issues in landscape ecology on the basis of English-language literature)CSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1987, Vol 35, Num 1-2, pp 74-80, issn 0015-5411Article

Geookologiai vizsgalatok a bodrogkereszturi riolittufa-meddohanyokon (Etude géo-écologique des déblais dans la carrière de tuf à rhyolite de Bodrogkeresztur)CSORBA, P.Földrajzi értesitö. 1986, Vol 35, Num 1-2, pp 57-78, issn 0015-5403Article

Tájszerkezeti változások a bodrogkeresztúri félmedencében (Tokaj-Hegyalja) = Modification de la structure du paysage dans le bassin Bodrogkeresztúr (avant-monts des monts Tokaj)CSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1999, Vol 47, Num 3-4, pp 109-128, issn 0015-5411Article

Tokaj-Hegyalja tájökológiai szerkezetének és geomorfológiai adottságainak összehasonlítása = Comparaison des caractéristiques géomorphologiques et écologiques des paysages de Tokaj-HegyaljaCSORBA, P.Földrajzi értesitö. 1995, Vol 44, Num 1-2, pp 39-51, issn 0015-5403Article

Krioplanacios formak és üledékek a Zempléni-hegységben. (Cryoplanation landforms and deposits in the Zemplén Mountains)CSORBA, P.Foldrajzi Ertesito Budapest. 1982, Vol 31, Num 2-3, pp 201-220Article

Mennyire összeilleszthető a hazai természet- és társadalom-földrajzi adatbázis ? = Jusqu'où peut-on synchroniser les bases de données physiques et sociales de la Hongrie ?CSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 2009, Vol 57, Num 2, pp 181-187, issn 0015-5411, 7 p.Article

A tájhatárok kijelölése és változása = Définition et déplacements des frontières de paysagesCSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 2008, Vol 56, Num 2, pp 220-226, issn 0015-5411, 7 p.Article

Spiekeroog, a zöld sziget = Spiekeroog, l'île verteCSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1999, Vol 47, Num 1-2, pp 51-64, issn 0015-5411Article

Városperemi ökotonok (Debrecen) = Ecologie de la région péri-urbaine de DebrecenCSORBA, P.Földrajzi értesitö. 1998, Vol 47, Num 3, pp 446-454, issn 0015-5403Article

Városökológiai térszerkezet - debreceni példák = Structure spatiale d'écologie urbaine - exemple de la ville de DebrecenCSORBA, P.Földrajzi értesitö. 1997, Vol 46, Num 1-2, pp 105-127, issn 0015-5403Article

Az Alpok tájökológiai értékelése = Evaluation écologique du paysage des AlpesCSORBA, P.Földrajzi kõzlemények. 1996, Vol 44, Num 4, pp 235-252, issn 0015-5411Article

Érintkezési pontok Pécsi Márton életműve és a tájkutatás között = Interactions de la vie et du travail de Márton Pécsi et ses recherches sur le paysageCSORBA, P; KARÉNYI, A.Földrajzi kõzlemények. 2013, Vol 137, Num 3, pp 225-232, issn 0015-5411, 8 p.Article

Degree of human transformation of landscapes : a case study from HungaryCSORBA, P; SZABÓ, SZ.Hungarian Geographical Bulletin. 2009, Vol 58, Num 2, pp 91-99, 9 p.Article

Soil moisture investigations on the loess-covered slopes of the Tokaj area in Loess and the Quaternary: Chinese and Hungarian case studiesCSORBA, P; PECSI, M.1985, pp 119-125Book

Assessment of the sensivity of the landscape in a sample area in Hungary for climatic variabilityKERENYI, A; CSORBA, P.Earth surface processes and landforms. 1991, Vol 16, Num 7, pp 663-673, issn 0197-9337Article

Rendkivüli szeptemberi fagykar hatasa a Bodrogkereszturi-felmedencében. (The effect of the unusual September frost damage in one half of the Bodrogkeresztur Basin)PINCZES, Z; CSORBA, P; MARTON ERDOS, K et al.Foldrajzi Kozlemenyek Budapest. 1978, Vol 26, Num 3, pp 237-245Article

The role of landforms in ecological landscape structureCSORBA, P.Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband. 1993, Num 87, pp 19-25, issn 0044-2798Conference Paper

  • Page / 2