Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("Czech Republic")

Filter

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 5211

  • Page / 209
Export

Selection :

  • and

MORAVSKY KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREALU = MORAVSKÝ KRUMLOV IV. A RECONSTRUCTION OF A SETTLEMENT AREANERUDOVA, Zdenka.Casopis Moravského muzea. Vedy spolecenské. 2008, Vol 93, Num 1-2, pp 39-50, issn 0323-0570, 12 p.Article

NOVE SKLÁDANKY KAMENNÉ STIPANE INDUSTRIE Z VEDROVIC V = THE NEW REFITTINGS OF CHIPPED STONE INDUSTRY FROM VEDROVICE V = Les nouveaux remontages lithiques de Vedrovice VNERUDOVA, Zdenka.Casopis Moravského muzea. Vedy spolecenské. 2011, Vol 96, Num 2, pp 3-10, issn 0323-0570, 8 p.Article

Nonprofit Management Education in the Czech Republic: The Struggle for Civil Society Versus the Struggle for SurvivalPOSPISILOVA, Tereza.Nonprofit and voluntary sector quarterly. 2012, Vol 41, Num 2, pp 325-341, issn 0899-7640, 17 p.Article

The Czech Republic - Basic geographicl characteristicsMALÝ, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1994, Vol 99, Num 2, pp 111-118, issn 0036-5254Article

Vývoj demografie v kontextu poznávání objektivní reality = Développement de la démographie dans le processus de connaissance de la réalité objectivePAVLÍK, Z.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2006, Vol 111, Num 4, pp 401-425, issn 1212-0014, 25 p.Article

The Czech Institute of Egyptology. Bibliography 1958 - 1998BARTA, M.Archiv orientální. 1998, Vol 66, Num 1, pp 17-26, issn 0044-8699Article

Nizkij uroven' bezraboticy v Češskoj respublikeCHALUPA, P.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seria geografičeskaâ. 1997, Num 3, pp 111-112, issn 0373-2444Article

Traces of leprosy from the Czech KingdomSTROUHAL, Eugen; HORACKOVA, Ladislava; LIKOVSKY, Jakub et al.BAR International series. 2002, Vol 1054, pp 223-227, issn 0143-3067, isbn 1-84171-434-8, 5 p.Conference Paper

Life and achievements of Czech egyptologist Jaroslav Černý (1898 - 1970)MALEK, J.Archiv orientální. 1998, Vol 66, Num 1, pp 27-30, issn 0044-8699Article

Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky = Contribution à l'évaluation du relief des districts de la république TchèqueKIRCHNER, K.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1993, Vol 98, Num 1, pp 13-24, issn 0036-5254Article

République tchèque : L'agroalimentaire : L'agroalimentaire dans les 10 nouveaux États membres de l'Union EuropéennePALAS, Jaroslav.Industries alimentaires et agricoles. 2004, Vol 121, Num 12, pp 89-97, issn 0019-9311, 9 p., NSArticle

Bericht über die Rübenkampagne 2002 - Tschechische Republik = The 2002 campaign in the Czech RepublicGEBLER, Jaroslav.Zuckerindustrie. 2003, Vol 128, Num 5, pp 364-365, issn 0344-8657, 2 p.Article

Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)BENDOVÁ, J; VOTÝPKA, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2001, Vol 36, Num 2, pp 169-186, issn 0300-5402, 18 p.Article

Reflexe světových trendů v pojetí a obsahu perspektivního geografického vzdělávání v České republice = Les tendances mondiales et les perspectives de l'éducation géographique en République TchèqueKÜHNLOVÁ, H.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 3, pp 161-174Article

Průměrné teploty a srážky geomorfologických jednotek severní Moravy a Slezska = Températures moyennes et sommes des précipitations dans la région géomorphologique du Nord de la Moravie et de la SilésieTOLASZ, R.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 3, pp 225-231Article

Regionální organizace dlouhodobých migračních procesů v České republice = Organisation régionale de la migration à long terme en République TchèqueHAMPL, M; MÜLLER, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 2, pp 67-77, issn 0036-5254Article

El sustrato histórico del euroescepticismo checo = The Historical Background of Czech EuroscepticismESPARZA, Daniel.Revista española de investigaciones sociológicas (Ed. en español). 2012, Num 140, pp 3-27, issn 0210-5233, 25 p.Article

Prevalence and sociodemographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech RepublicREJCHRT, Stanislav; KOUPIL, Ilona; BURES, Jan et al.European journal of gastroenterology & hepatology. 2008, Vol 20, Num 9, pp 898-905, issn 0954-691X, 8 p.Article

Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500DOBROVOLNY, Petr; BRAZDIL, Rudolf.Atmospheric research. 2003, Vol 67-68, pp 95-116, issn 0169-8095, 22 p.Conference Paper

Online pornography use in adolescence: Age and gender differencesSEVCIKOVA, Anna; DANEBACK, Kristian.The European journal of developmental psychology (Print). 2014, Vol 11, Num 6, pp 674-686, issn 1740-5629, 13 p.Article

Plant foods in the Upper Palaeolithic at Dolní Vĕstonice? Parenchyma redux = Les aliments d'origine végétale au Paléolithique supérieur à Dolní Vestonice? Parenchyma reduxPRYOR, Alexander J. E; STEELE, Madeline; JONES, Martin K et al.Antiquity. 2013, Vol 87, Num 338, pp 971-984, issn 0003-598X, 14 p.Article

Making Pure Science and Pure Politics : On the Expertise of Bypass and the Bypass of Expertise = Faire de la science pure et de la pure politique : L'expertise d'une voie de contournement et le contournement de l'expertiseKONOPASEK, Zdenek; STÖCKELOVA, Tereza; ZAMYKALOVA, Lenka et al.Science, technology, & human values. 2008, Vol 33, Num 4, pp 529-553, issn 0162-2439, 25 p.Article

The europeanisation of employment policy in the Czech Republic = L'europeanisation de la politique de l'emploi en République tchèqueSCHUTTPELZ, Anne.Revija za socijalnu politiku. 2006, Vol 13, Num 2, pp 151-171, issn 1330-2965, 21 p.Article

Planting history and propagule pressure as predictors of invasion by woody species in a temperate regionKRIVANEK, Martin; PYSEK, Petr; JAROSIK, Vojtech et al.Conservation biology. 2006, Vol 20, Num 5, pp 1487-1498, issn 0888-8892, 12 p.Article

Palaeovegetation in the Pavlovské vrchy hills region (South Moravia, Czech Republic) around 25,000 BP: the Bulhary core = La paléovégétation dans la région de collines de Pavlovské vrchy (sud de la Moravie, République tchèque) autour de 25000 BP: le centre de BulharyRYBNICKOVA, Eliška; RYBNICEK, Kamil.Vegetation history and archaeobotany. 2014, Vol 23, Num 6, pp 719-728, issn 0939-6314, 10 p.Article

  • Page / 209