Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("DUBANSKA V")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 16 of 16

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

DOSAGE PAR CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE PYROLITIQUE DES BITUMES ET DE GAZ DANS LES ROCHESDUBANSKY A; DUBANSKA V.1976; ARCH. MINERAL.; POLSKA; DA. 1976; VOL. 32; NO 1; PP. 79-94; ABS. ANGL.; BIBL. 10 REF.; 6 ILL.Article

Hydrothermal decomposition of vanadium glassesDUBANSKA, V.Silikáty. 1991, Vol 35, Num 1, pp 53-66, issn 0037-5241, 14 p.Article

HYDROTERMALNI ROZKLAD PLAGIOKLASU = DECOMPOSITION HYDROTHERMALE DES PLAGIOCLASESDUBANSKA V; RYKL D.1981; CAS. MINERAL. GEOL.; ISSN 0008-7378; CSK; DA. 1981; VOL. 26; NO 3; PP. 295-300; H.T. 4; ABS. ENG; BIBL. 10 REF.; 2 ANAL.; 2 TAB. ; 4 PLANCH. ; ANAL./TABL./PL.Article

Hydrothermal preparation of vanadium zeolitesDUBANSKA, V.Ceramics (Praha). 1992, Vol 36, Num 1, pp 31-38, issn 0862-5468Article

Preparation of the zeolite Nu-15DUBANSKA, V.Collection of Czechoslovak chemical communications. 1990, Vol 55, Num 7, pp 1750-1755, issn 0010-0765, 6 p.Article

STABILITA DRASELNEHO ZIVCE V HYDROTERMALNIM PROSTREDI = STABILITE DU FELDSPATH POTASSIQUE DANS DES CONDITIONS HYDROTHERMALESDUBANSKA V; RYKL D.1982; ACTA MONTANA; ISSN 0365-1398; CSK; DA. 1982; NO 60; PP. 95-111; ABS. ENG/RUS; BIBL. 13 REF.; 2 TAB. ; ILL./TABL.Article

GEOLOGICKE VYUZITI EXPERIMENTALNIHO SLEDOVANI KRYSTALIZACE KASITERITU V ALKALICHEM PROSTREDI = IMPLICATION GEOLOGIQUE DE L'ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CRISTALLISATION DE CASSITERITE DANS UN MILIEU ALCALINDUBANSKA V; RYKL D; STROHALMOVA M et al.1982; CAS. MINERAL. GEOL.; ISSN 0008-7378; CSK; DA. 1982; VOL. 27; NO 1; PP. 25-35; H.T. 4; ABS. ENG; BIBL. 15 REF.; 3 TAB. ; 4 PLANCH. ; ILL./TABL./PL.Article

STANOVENI BITUMENU PLYNOVOU CHROMATOGRAFII V GEOLOGII A UPRAVNICTVI. = DOSAGE DES BITUMES PAR LA CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE EN GEOLOGIE ET EN VALORISATIONDUBANSKA V; DUBANSKY A; HEJL V et al.1975; RUDY; CESKOSL.; 1975, VOL. 23, NUM. 0012, P. 383 A 388Serial Issue

Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti = Altération hydrothermale de la bentonite à basse températureDUBANSKA, V; STROHALMOVA, M.Acta montana. 1986, Num 74, pp 47-58, issn 0365-1398Article

Rozklad přírodního klinoptilolitu v hydrotermálním prostředí = L'analyse de la clinoptilolite naturelle dans les dissolutions hydrothermalesDUBANSKA, V; STROHALMOVA, M.Časopis pro mineralogii a geologii. 1985, Vol 30, Num 4, pp 417-423, issn 0008-7378Article

Příprava analcimu hydrotermální přeměnou albititu za teplot 300-500°C = Préparation de l'analcime par l'altération hydrothermale de l'albitite à la température de 300-500°CDUBANSKA, V; RYKL, D.Časopis pro mineralogii a geologii. 1984, Vol 29, Num 1, pp 91-98, issn 0008-7378Article

GEOCHEMIE BULIZNIKU Z OBLASTI CESKEHO MASIVU. = GEOCHIMIE DES "BOULIJNIKS" DE LA REGION DU MASSIF DE BOHEMEDUBANSKA V; DUBANSKY A; HEJL V et al.1977; PRAHA; ACAD. NAKL. CESK. AKAD.; DA. 1977; PP. 1-73; H.T. 4; ABS. RUSSE; BIBL. 4 P. 1/2; 38 ILL.; 16 ANAL.; (STUD. CSAV, NO 3)Book

Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu = Synthèse hydrothermale de l'analcime par la décomposition de l'albititeDUBANSKÁ, V; RYKL, D.Acta montana. 1983, Num 62, pp 27-41, issn 0365-1398Article

Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu = Contribution à la connaissance de la zéolitisation de l'oligoclase et de l'andésineRYKL, D; DUBANSKÁ, V.Acta montana. 1983, Num 62, pp 43-56, issn 0365-1398Article

Studium hydrotermální stability klinoptilolitu = Etude de la stabilité hydrothermale de la clinoptiloliteDUBANSKA, V; STROHALMOVA, M; KOLOUSEK, D et al.Acta montana. 1983, Num 64, pp 21-32, issn 0365-1398Article

CHEMISM OF RADIOLARIAN LYDITES FROM THE BOHEMIAN MASSIF REGION.DUBANSKA V; DUBANSKY A; HEJL V et al.1977; COLLECT. CZECHOSL. CHEM. COMMUNIC.; CZECHOSL.; DA. 1977; VOL. 42; NO 8; PP. 2300-2319; H.T. 1; BIBL. 1 P. 1/2; 5 ILL.; 21 ANAL.Article

  • Page / 1