Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("DUBANSKY A")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 42

  • Page / 2

Export

Selection :

  • and

APPARATUS FOR CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF GASES IN MINERALSDUBANSKY A.sdGEOCHEM. INTERNATION.; U.S.A. TRAD. DU RUSSE: GEOKHIMIJA, S.S.S.R., 1972, NO4,1972, VOL. 9, NUM. 0002, P. 297 A 298Miscellaneous

DOSAGE PAR CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE PYROLITIQUE DES BITUMES ET DE GAZ DANS LES ROCHESDUBANSKY A; DUBANSKA V.1976; ARCH. MINERAL.; POLSKA; DA. 1976; VOL. 32; NO 1; PP. 79-94; ABS. ANGL.; BIBL. 10 REF.; 6 ILL.Article

Fe-disul'fidy v Severocheshskom burougol'nom bassejneDUBANSKY, A; DUBANSKY, A.DUBANSKY, A; DUBANSKY, A.Acta montana. 1986, Num 73, pp 55-62, issn 0365-1398Article

BERYLIUM V UHLE SHR = BERYLLIUM IN LIGNITES OF THE NORTH BOHEAMIAN BASIN = LE BERYLLIUM DANS LES LIGNITES DU BASSIN DU NORD DE LA BOHEMEDUBANSKY A.1983; UHLE; ISSN 0041-5812; CSK; DA. 1983; VOL. 31; NO 2; PP. 59-63; ABS. RUS/ENG/GER; BIBL. 25 REF.Article

TECHNOGENESEDUBANSKY A.1981; LIDE ZEME; ISSN 0024-2896; CSK; DA. 1981; VOL. 30; NO 4; PP. 165-168Article

DETERMINATION CHROMATOGRAPHIQUE DE L'ARGON RADIOGENIQUE.DUBANSKY A.1970; TRAD. B.R.G.M.; FRA; 1970, NUM. 5242, P. 1 A 6Miscellaneous

Radiacni metamorfoza antraxolitu = Métamorphisme d'irradiation de l'anthraxoliteDUBANSKY, A.Sborník geologických věd. Technologie, geochemie. 1989, Num 24, pp 31-67, issn 0036-5300, 37 p.Article

Uranova mineralizace v dolnoslezské panvi = La minéralisation en uranium dans le Bassin Silésien inférieurDUBANSKY, A.Uhlí. 1990, Vol 38, Num 12, pp 534-536, issn 0041-5812Article

Berylium v uhlí SHR = Le béryllium dans le lignite du district de la Bohême nordDUBANSKY, A.Uhlí. 1983, Vol 31, Num 2, pp 59-63, issn 0041-5812Article

Fe-disulfidy z SHR = Bisulfure de fer du Bassin de lignite de Bohême du NordDUBANSKY, A.Rudy. 1983, Vol 31, Num 5, pp 146-151, issn 0483-5093Article

Mineraly antropogenni zony = Minéraux de la zone anthropogèneDUBANSKY, A.Geologický průzkum. 1989, Vol 31, Num 3, pp 77-79, issn 0016-772XArticle

Montánní vosk z bituminózních vápenců v Barrandienu = Cire des calcaires bitumineux du Bassin Barrandian, Système Berounka (Tchécoslovaquie)DUBANSKY, A.Geologický průzkum. 1987, Vol 29, Num 2, pp 39-40, issn 0016-772XArticle

RADIOGENIC ARGON (ITS DETERMINATION BY THE NEUTRON-ACTIVATION ANALYSIS).DUBANSKY A; PODRACKY P.1974; ROZP. CESKOSL. AKAD. VED., MAT. PRIROD, VED.; CSK; 1974, VOL. 84, NUM. 0007, P. 1 A 58Serial Issue

Stanovení radiogenního stáří kalium-argonovou metodou Geochronologická data z Českého masívu v oblasti ČSR = Datation par la méthode K-Ar. Données géochronologiques du Massif de Bohême, République Socialiste TchèqueDUBANSKÝ, A.Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická. 1984, Vol 30, Num 1, pp 137-170, issn 0474-8476Article

Sulfidická mineralizace v uhlí severočeské hnědouhelné pánve = Teneur en soufre du charbon du bassin de lignite en Bohême du nordDUBANSKÝ, A.Uhlí. 1984, Vol 32, Num 6, pp 223-231, issn 0041-5812Article

Geologické vedy a biolitologie mococvych konkrementu = Les sciences géologiques et la biolithologie des calculs rénauxDUBANSKY, A.Geologický průzkum. 1989, Vol 31, Num 12, pp 361-363, issn 0016-772X, 3 p.Article

Vypálené nerosty = Minéraux secondaires d'origine thermiqueDUBANSKY, A.1987, Vol 36, Num 12, pp 557-559, issn 0024-2896Article

Člen korespondent ČSAV Jan Kašpar (15.4.1908-21.9.1984) = En mémoire de Jan Kašpar, membre-correspondant de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences (15.4.1908-21.9.1984)DUBANSKY, A.Věstnik Československé akademie věd. 1985, Vol 94, Num 2, pp 107-108, issn 0009-0492Article

APPAREIL POUR LA DETERMINATION, PAR CHROMATOGRAPHIE, DES GAZ DANS LES MINERAUXDUBANSKI A; DUBANSKY A.1972; GEOKHIMIJA; S.S.S.R. ; 1972, NUM. 0004, P. 494 A 496Serial Issue

Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek = Anthraxolite provenant de gisements hydrotermaux d'uraniumDUBANSKÝ, A.Rudy. 1987, Vol 35, Num 3, pp 71-75, issn 0483-5093Article

DETERMINATION DE LA TENEUR EN COMPOSANTS VOLATILS DES GRAPHITES A L'AIDE DE LA CHROMATOGRAPHIE PYROLYTIQUE DE GAZ.DUBANSKY A; KASPAROVA D; KUBAT J et al.1972; RUDY; CSK; 1972, VOL. 20, NUM. 0003, P. 81 A 86Miscellaneous

STANOVENI BITUMENU PLYNOVOU CHROMATOGRAFII V GEOLOGII A UPRAVNICTVI. = DOSAGE DES BITUMES PAR LA CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE EN GEOLOGIE ET EN VALORISATIONDUBANSKA V; DUBANSKY A; HEJL V et al.1975; RUDY; CESKOSL.; 1975, VOL. 23, NUM. 0012, P. 383 A 388Serial Issue

GEOCHEMIE BULIZNIKU Z OBLASTI CESKEHO MASIVU. = GEOCHIMIE DES "BOULIJNIKS" DE LA REGION DU MASSIF DE BOHEMEDUBANSKA V; DUBANSKY A; HEJL V et al.1977; PRAHA; ACAD. NAKL. CESK. AKAD.; DA. 1977; PP. 1-73; H.T. 4; ABS. RUSSE; BIBL. 4 P. 1/2; 38 ILL.; 16 ANAL.; (STUD. CSAV, NO 3)Book

Expresni stanoveni stopovych prvku v uhli = An express determination of trace elements in coalsDUBANSKY, A; JAHODA, K.Uhlí. 1993, Vol 41, Num 11, pp 346-348, issn 0041-5812Article

Uranova mineralizace a kerogenni hmota na lozisku Jasenice-Pucov = Uranium ore and kerogen in Jasenice-Pucov mine (Bohemian massif)BOUCEK, Z; DUBANSKY, A.Rudy. 1990, Vol 38, Num 11-12, pp 339-341, issn 0483-5093Article

  • Page / 2