Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("FERGANA BASIN")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 475

  • Page / 19

Export

Selection :

  • and

SUR LA CORRELATION DES COUPES D'APRES LES COUCHES DES TAUX DE CARBONATES.SHVARC L JA; STASHKOV VM; TASHMATOVA D et al.1967; DOKL. AKAD. NAUK TADZHIK. S.S.R.; SUN; 1967, VOL. 10, NUM. 0009, P. 42 A 45Miscellaneous

MORPHOLOGY AND GROWTH OF REAL CRYSTALS OF NATIVE SULPHUR FROM SHORSU.JUSHKIN NP.1966; MINERAL.SBORN.S.S.S.R; SUN; 1966, VOL. 20, NUM. 0003, P. 412 A 417Miscellaneous

Terrigennye formatsii paleozoya yuzhnoj fergany i nekotorye voprosy litomologiiSHVANOV, V. N.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 1, pp 54-62, issn 0016-7762Article

Tverdost' aragonitaSREBRODOL'SKIJ, B. I; STEPANOV, V. B.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 3, pp 697-698, issn 0002-3264Article

K voprosu o ferganskoj sigmoideKLISHEVICH, V. L; KLISHEVICH, I. A; RZHEVSKIJ, YU. S et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 286, Num 2, pp 402-405, issn 0002-3264Article

DIRECTION OF EXPLORATION FOR OIL-GAS STRUCTURES IN NORTHWEST FERGANAGOTFRID P YU; PUCHKOV AI.1982; PET. GEOL.; ISSN 0553-8882; USA; DA. 1982; VOL. 18; NO 4; PP. 143-144; ILL.Article

Fatsial'nye zony yurskikh otlozhenij Ferganskogo khrebtaFLORENSKIJ, V. K.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 3, issn 0016-7762, 92Article

O polikhronnosti gornykh rechnykh terrasPSHENIN, G. N; SEREBRYANNYJ, L. R.Doklady Akademii nauk SSSR. 1981, Vol 257, Num 6, pp 1430-1432, issn 0002-3264Article

Ispol'zovanie kosmicheskikh snimkov pri landshaftnom kartografirovaniiVERESHCHAKA, T. V; KRASNOPEVTSEVA, B. V; USOVA, V. V et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geodeziâ i aerofotosëmki. 1985, Num 1, pp 99-103, issn 0536-101XArticle

Ultrabazity Yuzhnoj FerganyZHDAN, A. V.Sovetskaâ geologiâ. 1983, Num 7, pp 87-94, issn 0038-5069Article

Stroenie i sostav ofiolitov Severo-Vostochnoj FerganyKHRISTOV, E. V; MIKOLAJCHUK, A. V; KOZYREV, V. I et al.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 2, pp 45-58, issn 0321-1703Article

EFFECT OF HYDRODYNAMIC CONDITIONS ON DISTRIBUTION OF ACCUMULATIONS OF HYDROCARBONS IN JURASSIC SEDIMENTS OF THE KHODZHAABAD AND BOSTON AREAS OF SOUTHEAST FERGANA = EFFET DES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES SUR LA DISTRIBUTION DES ACCUMULATIONS D'HYDROCARBURES DANS LES SEDIMENTS JURASSIQUES DES REGIONS DE KHODZHAABAD ET BOSTON DANS LE SUD-EST DE LA FERGHANASEMASHEV RG; PODGOMOV AV.1981; PET. GEOL.; ISSN 0553-8882; USA; DA. 1981; VOL. 17; NO 6; PP. 260-263; ILL.Article

Stroenie i tektonicheskoe polozhenie metamorficheskikh serij Severo-Vostochnoj FerganyVANINA, L. V; VOJTOVICH, I. I.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1985, Num 8, pp 110-119, issn 0321-1703Article

Glubinnoe stroenie Severo-Zapadnoj Fergany po geofizicheskim dannym v svyazi s perspektivami neftegazonosnostiGOTFRID, P. YU; KURTBEDINOV, Z. S; PETROVA, N. V et al.Doklady Akademii nauk Tadžikskoj SSR. 1983, Vol 26, Num 7, pp 444-447Article

NEKOTORYe osobennosti radonovogo polya podpochv sejsmicheski aktivnykh regionov (na primere zapadnoj fergany)ABDUVALIEV, A. K; VOJTOV, G. I; RUDAKOV, V. P et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1988, Vol 300, Num 6, pp 1337-1340, issn 0002-3264Article

Geokhimicheskaya model zemnoj kory Pamira i Yuzhnogo Tyan-ShanyaMOGAROVSKIJ, V. V; LUTKOV, V. S.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 289, Num 5, pp 1225-1229, issn 0002-3264Article

Zonnyj orogenez i sejsmichnost'KUCHAJ, Valerii Kirilovich.1981, 164 p.Book

LE GISEMENT D'ETAIN DE SARYDZHAZ.JUSHINA TP; DOOLOTALIEV S; SYDYKOV K et al.1968; CVETN.METALLY.-S.S.S.R; SUN; 1968, VOL. 41, NUM. 0002, P. 1 A 73Miscellaneous

SUBDIVISION ET CORRELATION DES COUPES DU JURASSIQUE DU FERGHANA SUD.ROZANOV NM; FOKINA NI.1969; UZBEK. GEOL. ZH.; SUN; 1969, VOL. 13, NUM. 0005, P. 29 A 32Miscellaneous

STRUCTURAL CONTROLS OF MERCURY ORE OF SYMAP.BEKTEMIROV AI.1969; INTERNATION. GEOL. REV.; SUN; 1969(6), VOL. 11, NUM. 0006, P. 666 A 676Miscellaneous

SCHEMA STRATIGRAPHIQUE DES DEPOTS DU CRETACE-SUP. DE LA DEPRESSION DU TADJIKISTAN.DZHALILOV MR.1968; DOKL. AKAD. NAUK TADZHIK. S.S.R.; SUN; 1968, VOL. 11, NUM. 0008, P. 40 A 43Miscellaneous

FACIES DYNAMIQUES DES FORMATIONS CRETACEES DU FERGHANA.MAKAROVA SD.1967; NAUCHN.TRUDY.MATER.PROBL.LABO.OSAD.FORMAC.OSAD.RUD.-K.GEOKHIMII.I.LITL OGII.SREDNEJ.AZII.3.NAUCHN.SESS.1966.; 1967, NUM. 0326, P. 84 A 93Miscellaneous

NOUVELLES DONNEES SUR LA GEOLOGIE ET LA GENESE DES HORIZONS BAUXITIQUES DU FERGHANA.MIKLUKHO MAKLAJ AD; VERZILIN NN; DMITRUK BE et al.1966; GENESIS.BOKSITOV.3.EME.SOVESHCHANIE.MOSKVA.1965.MOSKVA.IZDAT.NAUK.1966; 1966, P. 257 A 262Miscellaneous

PARTICULARITE DE L'APPLICATION DE LA TELEDETECTION AUX ETUDES HYDROGEOLOGIQUESDZHAMALOV RG; OB'EDKOV YU L; SAFRONOVA TI et al.1979; VOD. RESURSY; SUN; DA. 1979; NO 1; PP. 121-132; H.T. 1; BIBL. 9 REF.; 2 ILL.Article

PALEOGEOGRAPHIE DE LA DEPRESSION DU FERGANA AU CRETACE SUPERIEURVERZILIN NN.1976; LITOL. PALEOGEOGR.; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 2; PP. 114-132; BIBL. 1 P.; 6 ILL.Article

  • Page / 19