Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("FERGHANA")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 515

  • Page / 21

Export

Selection :

  • and

Ultrabazity Yuzhnoj FerganyZHDAN, A. V.Sovetskaâ geologiâ. 1983, Num 7, pp 87-94, issn 0038-5069Article

K voprosu o ferganskoj sigmoideKLISHEVICH, V. L; KLISHEVICH, I. A; RZHEVSKIJ, YU. S et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 286, Num 2, pp 402-405, issn 0002-3264Article

PRIMER STATISTICHESKOGO ANALIZA REZUL'TATOV DESHIFRIROVANIYA KOSMICHESKIKH SNIMKOV TERRITORII VOSTOCHNOJ CHASTI FERGANSKOJ VPADING = EXEMPLE D'ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS D'INTERPRETATION DES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR SATELLITE DANS LES TERRITOIRES DE LA PARTIE ORIENTALE DE LA DEPRESSION DE FERGHANABAKLANOV AD.1982; ISSLEDOVANIE ZEMLI IZ KOSMOSA; ISSN 50324X; SUN; DA. 1982; NO 5; PP. 110-111; ABS. ENG; BIBL. 1 REF.Article

Terrigennye formatsii paleozoya yuzhnoj fergany i nekotorye voprosy litomologiiSHVANOV, V. N.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 1, pp 54-62, issn 0016-7762Article

Tverdost' aragonitaSREBRODOL'SKIJ, B. I; STEPANOV, V. B.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 3, pp 697-698, issn 0002-3264Article

Adoption of integrated water resources management principles and its impacts: lessons from Ferghana ValleyABDULLAEV, Iskandar; KAZBEKOV, Jusipbek; JUMABOEV, Kahramon et al.Water international. 2009, Vol 34, Num 2, pp 230-241, issn 0250-8060, 12 p.Article

LES MOLLUSQUES BIVALVES DU CARBONIFERE MOYEN DANS LE NORD-EST DU FERGHANAKUSHNAR LV.1979; VOPR. PALEONTOL.; SUN; DA. 1979; VOL. 8; PP. 57-71; H.T. 4; BIBL. 14 REF.Article

OSOBENNOSTI KHODA VO VREMENI SODERZHANIYA RADONA V PODPOCHVENNOJ ATMOSFERE V SEJSMICHESKI AKTIVNYKH ZONAKH ZAPADNOJ FERGANY PERED ZEMLETRYASENIYAMI 18 X I 11 XII (NAZARBEKSKIN) 1980 G = CARACTERES DE L'EVOLUTION DANS LE TEMPS DE LA TENEUR EN RADON DANS L'ATMOSPHERE DU SOUS-SOL DES ZONES SISMIQUEMENT ACTIVES DU FERGHANA OCCIDENTAL AVANT LES SEISMES DES 18 X ET 11 XII (NAZARBEK) 1980ABDUVALIEV AK; ANDREEV VK; VOJTOV GI et al.1983; DOKL. AKAD. NAUK SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1983; VOL. 271; NO 1; PP. 72-80; BIBL. 15 REF.; ILL.Article

Fatsial'nye zony yurskikh otlozhenij Ferganskogo khrebtaFLORENSKIJ, V. K.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 3, issn 0016-7762, 92Article

O polikhronnosti gornykh rechnykh terrasPSHENIN, G. N; SEREBRYANNYJ, L. R.Doklady Akademii nauk SSSR. 1981, Vol 257, Num 6, pp 1430-1432, issn 0002-3264Article

SUR L'HETEROGENEITE DE LA CROUTE TERRESTRE DANS LE CENTRE DE LA PARTIE NORD DE LA DEPRESSION TADJIKKUKHTIKOVA TI; BARINOVA A YA.1973; DOKL. AKAD. NAUK TADZHIK S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1973; VOL. 16; NO 5; PP. 35-38; ABS. TADZH.; BIBL. 3 REF.Serial Issue

ETUDE DES PARAMETRES DU REGIME SISMIQUE DE LA REGION DE DUSHANB-VAKHSH, TADJIKISTANMAMADALIEV YU A.1973; BEITR. (GERLANDS) GEOPHYS.; DTSCH.; DA. 1973; VOL. 82; NO 1; PP. 43-65; ABS. ANGL. ALLEM.; BIBL. 2P.Serial Issue

Stroenie i sostav ofiolitov Severo-Vostochnoj FerganyKHRISTOV, E. V; MIKOLAJCHUK, A. V; KOZYREV, V. I et al.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 2, pp 45-58, issn 0321-1703Article

Ispol'zovanie kosmicheskikh snimkov pri landshaftnom kartografirovaniiVERESHCHAKA, T. V; KRASNOPEVTSEVA, B. V; USOVA, V. V et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geodeziâ i aerofotosëmki. 1985, Num 1, pp 99-103, issn 0536-101XArticle

Farghana under the Samanids (according to the data of numismatics)FEDOROV, Michael.Iran (London). 2004, Vol 42, pp 119-129, issn 0578-6967, 11 p.Article

Stroenie i tektonicheskoe polozhenie metamorficheskikh serij Severo-Vostochnoj FerganyVANINA, L. V; VOJTOVICH, I. I.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1985, Num 8, pp 110-119, issn 0321-1703Article

Glubinnoe stroenie Severo-Zapadnoj Fergany po geofizicheskim dannym v svyazi s perspektivami neftegazonosnostiGOTFRID, P. YU; KURTBEDINOV, Z. S; PETROVA, N. V et al.Doklady Akademii nauk Tadžikskoj SSR. 1983, Vol 26, Num 7, pp 444-447Article

NEKOTORYe osobennosti radonovogo polya podpochv sejsmicheski aktivnykh regionov (na primere zapadnoj fergany)ABDUVALIEV, A. K; VOJTOV, G. I; RUDAKOV, V. P et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1988, Vol 300, Num 6, pp 1337-1340, issn 0002-3264Article

Geokhimicheskaya model zemnoj kory Pamira i Yuzhnogo Tyan-ShanyaMOGAROVSKIJ, V. V; LUTKOV, V. S.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 289, Num 5, pp 1225-1229, issn 0002-3264Article

Zonnyj orogenez i sejsmichnost'KUCHAJ, Valerii Kirilovich.1981, 164 p.Book

LE GISEMENT D'ETAIN DE SARYDZHAZ.JUSHINA TP; DOOLOTALIEV S; SYDYKOV K et al.1968; CVETN.METALLY.-S.S.S.R; SUN; 1968, VOL. 41, NUM. 0002, P. 1 A 73Miscellaneous

SEISME DE GARM DU 22 MARS 1969SHTEJNBERG VV; SIMBIREVA IG.1969; ZEMLETRJAS. V. S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1969; PP. 94-99; BIBL. 10REF.Serial Issue

SEISME DE KOULIAB DU 21 MAI 1969KON'KOV AA.1969; ZEMLETRJAS. V. S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1969; PP. 88-93; BIBL. 11REF.Serial Issue

EFFECT OF HYDRODYNAMIC CONDITIONS ON DISTRIBUTION OF ACCUMULATIONS OF HYDROCARBONS IN JURASSIC SEDIMENTS OF THE KHODZHAABAD AND BOSTON AREAS OF SOUTHEAST FERGANA = EFFET DES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES SUR LA DISTRIBUTION DES ACCUMULATIONS D'HYDROCARBURES DANS LES SEDIMENTS JURASSIQUES DES REGIONS DE KHODZHAABAD ET BOSTON DANS LE SUD-EST DE LA FERGHANASEMASHEV RG; PODGOMOV AV.1981; PET. GEOL.; ISSN 0553-8882; USA; DA. 1981; VOL. 17; NO 6; PP. 260-263; ILL.Article

A statistical analysis of the interpretation of space images of the eastern part of the Ferghana Depression = Analyse statistique de l'interprétation d'images spatiales de la partie est de la Dépression de FerghanaBAKLANOV, A. D.Soviet journal of remote sensing. 1985, Vol 2, Num 5, pp 866-869, issn 0275-911XArticle

  • Page / 21