Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("HAMPL, M")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 53

  • Page / 3
Export

Selection :

  • and

Hierarchické organizace v realitĕ: pojetí, poznávací a praktický smysl studia. Vĕnováno profesorovi Jaromíru Korčákovi = L'organisation hiérarchique dans la réalité : concept, sens pratique et cognitif de son étude. Hommage au professeur Jaromír KorčákHAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2012, Vol 117, Num 3, pp 253-265, issn 1212-0014, 13 p.Article

Rank/scale differentiation of integrative processes and territorial administration in the Czech republicHAMPL, M.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1997, Vol 32, Num 1, pp 7-19, issn 0300-5402Article

ELEKTRICKE PECE PRO VYPAL KERAMIKY ZA POUZITI ZAROVZDORNEHO VLAKNA REZISTEX = CERAMIC ELECTRIC FURNACES WITH REZISTEX REFRACTORY FIBERS = FOURS ELECTRIQUES POUR LES PRODUITS CERAMIQUES, AVEC FIBRES REFRACTAIRES REZISTEXHANZLICEK T; HAMPL M.1980; SKLAR KERAM.; ISSN 0037-637X; CSK; DA. 1980; VOL. 30; NO 11; PP. 306-308; ABS. RUS/ENGArticle

Je nástup konvergenčních tendencí v diferenciaci globálního systému potvrzením obecných představ o vývoji územních a sociálních hierarchií ? = La tendance à la convergence dans la différentiation du système global confirme-t-elle l’idée générale sur le développement des hiérarchies territoriales et sociales ?HAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2014, Vol 119, Num 1, pp 26-49, issn 1212-0014, 24 p.Article

Sociální geografie : proměny tematické orientace i přetrvávání výchozích problémů studia = Géographie humaine : changements dans l'orientation thématique et problèmes d'étude non révolusHAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2006, Vol 111, Num 4, pp 382-400, issn 1212-0014, 19 p.Article

Územné správní uspořádání České republiky = Divisions administratives et territoriales de la République TchèqueHAMPL, M.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1990, Vol 95, Num 4, pp 248-259, issn 0036-5254Article

Hierarchie reality a hodnoceni demografickych a geodemografickych systému. (The hierarchy of reality and the assessment of demographic and geo-demographic systems)HAMPL, M.Acta Universitatis Carolinae, Geographica Praha. 1980, Vol 15, Num 2, pp 3-32Article

Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížd'ce za prací a do škol v Česku = Développement actuel de l'organisation spatiale et des changements dans les migrations quotidiennes pour le travail et l'école en République tchèqueHAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2004, Vol 109, Num 3, pp 205-222, issn 1212-0014, 18 p.Article

Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska : unikátní případ nebo obecný vzor ? = Différenciation et tournants dans le développement régional de la région de Karlovy Vary : cas unique ou configuration régionale générale ?HAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2003, Vol 108, Num 3, pp 173-190, issn 1212-0014, 18 p.Article

Regionální organizace společnosti : principy a problémy studia = Organisation régionale de la société : principes et problèmes de la rechercheHAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2002, Vol 107, Num 4, pp 333-348, issn 1212-0014, 16 p.Article

Vyvoj hlavnich prostoru koncentrace obyvatlstva v CSR v letech 1869-1970. (Evolution of main space of population concentration in the Czech Socialist Republic in 1869-1970)HAMPL, M.Demografie Praha. 1981, Vol 23, Num 4, pp 317-325Article

Globální systém : stav, současné tendence a možné perspekivy distribuce mocenského potenciálu = Système global : situation, tendances actuelles et perspectives possibles de distribution potentielle du pouvoirHAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 1, pp 1-20, issn 1212-0014, 20 p.Article

Development and position of Teplice in the settlement systemHAMPL, M.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1995, Vol 30, Num 1-2, pp 53-70, issn 0300-5402Article

Populacni vyvoj velkych mest a jejich zazemi v Ceské republice Développement de la population dans les grandes villes et leur arrière-pays dans la république tchèqueHAMPL, M.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1990, Vol 95, Num 3, pp 165-177, issn 0036-5254Article

Regionální diferenciace společnosti : obecné typy vývojových procesů = Les différenciations régionales de la société : des processus de développement générauxHAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2010, Vol 115, Num 1, pp 1-20, issn 1212-0014, 20 p.Article

Hierarchie systému osídlení a administrativní členění České republiky = Hiérarchie du système de peuplement et divisions administratives de la république TchèqueHAMPL, M.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 3, pp 201-210Article

Sistema rasselenija CSR : razvitie, struktura, perspektivy Le système de peuplement en Tchécoslovaquie : développement, structure, perspectivesHAMPL, M.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1988, Vol 23, Num 2, pp 3-19, issn 0300-5402Article

K hodnoceni vyvoje geografické koncentrace obyvatelstva (na prikladu Ceskoslovenska). (Evaluating trends of territorial population concentration in Czechoslovakia)HAMPL, M.Acta Universitatis Carolinae, Geographica Praha. 1978, Vol 13, Num 1, pp 13-26Article

Komplexni struktura socialne geografického systému (na priklade CSR) The complex structure of the socio-geographical system. The case of Czech Socialist RepublicHAMPL M; JEZEK J; KUHNL K et al.Acta Universitatis Carolinae, Geographica. 1976, Vol 11, Num 1, pp 45-79Article

Migratory trends in former CzechoslovakiaHAMPL, M; KÜHNL, K.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1993, Vol 28, Num 1, pp 53-71, issn 0300-5402Article

On the nature of demographic and geodemographic structuresHAMPL, M; PAVLIK, Z.Acta Universitatis Carolinae, Geographica Praha. 1977, Vol 12, Num 2, pp 3-23Article

Czech human geography : research and problemsBIČÍK, I; HAMPL, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2000, Vol 105, Num 2, pp 118-128, issn 1212-0014Article

Metropolitan areas in transformation of regional organisation in the Czech RepublicDOSTÁL, P; HAMPL, M.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2002, Vol 37, Num 2, pp 133-155, issn 0300-5402, 23 p.Article

Les aspects géographiques et démographiques de l'étude et des perspectives du développement de la populationHAMPL, M; PAVLIK, Z.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1988, Vol 23, Num 1, pp 7-16, issn 0300-5402Article

Společenská transformace a regionální diferenciace Česka : příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva = Transformation sociale et différenciation régionale en République tchèque : l'exemple de l'évolution de la répartition spatiale des emplois et de la populationHAMPL, M; MÜLLER, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2011, Vol 116, Num 3, pp 211-230, issn 1212-0014, 20 p.Article

  • Page / 3