Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("HISSAR")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 140

  • Page / 6

Export

Selection :

  • and

Regularities of distribution and forms of occurence of K, Rb, and Cs in Jurassic carbonate rocks of the Ghissar Ridge = Loi de répartition et formes de K, Rb et Cs dans les roches carbonatées jurassiques de la chaîne HissarTIMOFEEV, P. P; VALIEV, YU. YA; ADAMCHUK, I. P et al.Lithology and mineral resources. 1982, Vol 17, Num 1, pp 76-83, issn 0024-4902Article

Les grottes des contreforts sud-ouest du Mont Guissarski (Oural, U.R.S.S.) = The caves from the SW foothills of the Guissarski mountain (Ural, USSR)VISHNEVSKY, A.-S; SPOZHNIKOV, V.-A; MATRENIN, S.-A et al.Spelunca. Bulletin. 1991, Num 44, pp 38-42, issn 0242-1771Article

Geokhimiya redkikh ehlementov granulito-bazitovogo sloya yuzhnogo Tyan-Shanya i PamiraMOGAROVSKIJ, V. V; LUTKOV, V. S.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 5, pp 1232-1235, issn 0002-3264Article

O posledovatel'nosti magmatizma i metasomatoza v Zeravshano-Gissarskoj oblasti (Yuzhnyj Tyan'-Shan')KHASANOV, A. KH.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 6, pp 1443-1448, issn 0002-3264Article

Stroeme i sostav yagnobskoj serii v zeravshchanogissarskoj oblasti yuzhnogo tyan-shanyaPAVLOV, V. I; GNUTENKO, N. A; KUZENKO, V. N et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1987, Num 11, pp 38-43, issn 0016-7762Article

O GETEROGENNOSTI GISSARSKOGO GRANITOIDNOGO PLUTONA (YUZHNYJ TYAN'-SHAN') = HETEROGENEITE DU PLUTON GRANITOIDIQUE HISSAR (SUD TIAN SHAN)BARATOV RB; GOPFAUF LM; LUTKOV VS et al.1983; DOKL. AKAD. NAUK SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1983; VOL. 268; NO 4; PP. 956-959; BIBL. 5 REF.; 21 ANAL.; 1 TAB. ; TABL./ANAL.Article

Les énigmes de la culture de Hissar = Enigmas of the Hissar Neolithic CultureAMOSOVA, A. G; RANOV, V. A; FILIMONOVA, T. G et al.Les Dossiers d'archéologie (Dijon). 1993, Num 185, pp 14-21, issn 1141-7137Article

Brakhiopody nizhnego mela yugo-zapadnykh otrogov Gissarskogo khrebtaLOBACHEVA, S. V.1983, Vol 58, Num 5, pp 100-110Article

The Alakutan transorogenic lineament of Southwestern Gissar according to space imagery interpretation = Linéament transorogénique Alakoutan du Hissar Sud Ouest selon l'interprétation à partir d'imagerie spatialeTEVELEV, A. V.Soviet journal of remote sensing. 1983, Num 1, pp 22-28, issn 0275-911XArticle

Aktsessornyj magnetit granitoidnykh porod Gissarskogo plutonaKRIVOSHCHEKOVA, N. I.Doklady Akademii nauk Tadžikskoj SSR. 1983, Vol 26, Num 7, pp 448-453Article

Fiziko-khimicheskie osobennosti formirovaniya ametista na mestorozhdenii Selbur v Yuzhnom GissareKHASANOV, A. KH; ZEVAKIN, N. N; LIPOVA, Z. M et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1988, Num 1, pp 74-79, issn 0016-7762Article

Mikrofossilii barzanginskoj svity zeravshano-gissarskoj strukturno-fatsial'noj zony yuzhnogo tyan-shanyaMIKHAJLOVA, N. S; DUK, G. G.Doklady Akademii nauk SSSR. 1988, Vol 301, Num 5, pp 1178-1180, issn 0002-3264Article

Stromatolitovyj gorizont na granitse ehotsena i oligotsena v yugo-zapadnykh otrogakh gissarskogo khrebtaTSEJSLER, V. M; DOLZHANSKIJ, S. K; DREMOV, K. G et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1987, Num 3, pp 122-124, issn 0016-7762Article

The production of speiss (iron arsenide) during the Early Bronze Age in IranTHORNTON, C. P; REHREN, Th; PIGOTT, V. C et al.Journal of archaeological science. 2009, Vol 36, Num 2, pp 308-316, issn 0305-4403, 9 p.Article

Frankolit iz zolotrudnogo mestoroehdeniya Tsentral'nogo TadzhikistanaKARPOVA, L. A; VAZIROV, K. V.Doklady Akademii nauk Tadžikskoj SSR. 1984, Vol 26, Num 9, pp 584-586Article

Analiz dannykh po absolyntnomu vozrastu metamorfizma nizhnepaleozojskikh obrazovanij zarafshano-gissarskoj gornoj oblastiMIRKHODZHAEV, B. I.Doklady Akademii nauk Uz SSR. 1983, Num 3, pp 48-49Article

Kubicheskij karbid kremniya v srastanii s graftitom i almazom iz mumieNOVGORODOVA, M. I; YUSUPOV, R. G; DMITRIEVA, M. T et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 5, pp 1222-1227, issn 0002-3264Article

O PERVOJ NAKHODKE BELEMNITTELIDAE V SENONSKIKH OTLOZHENIYAKH YUGO-ZAPADNYKH OTROGOV GISSARSKOGO KHREBTA = PREMIERE DECOUVERTE DE BELEMNITELLIDAE DANS DES FORMATIONS DU SENONIEN DU CONTREFORT MERIDIONAL DE LA CHAINE DU HISSAREHGAMBERDYEV M EH.1982; DOKLADY AKADEMII NAUK TADZIKSKOJ SSR; ISSN 501166; SUN; DA. 1982; VOL. 25; NO 12; PP. 745-746; ABS. TAJ; BIBL. 5 REF.; ILL.Article

OSOBENNOSTI STROENIYA SREDNEAZIATSKOJ VERKHNE-JURSKOJ GALOGENNOJ FORMATSII V JU GOZAPADNYKH OTROGAKH GISSARCKOGO KHREBETA = PARTICULARITES DE LA STRUCTURE DE LA FORMATION HALOGENE DE L'ASIE CENTRALE DANS LES CONTREFORTS DE LA CHAINE D'HISSARKHUDAJKULIEV KH.1981; IZV. AKAD. NAUK TURKM. SSR, SER. FIZ.-TEH., HIM. GEOL. NAUK; ISSN 0002-3507; SUN; DA. 1981; NO 4; PP. 98-106; BIBL. 9 REF.; ILL.Article

Regional'naya karbonatizatsiya svyazannaya s ehpigertsinskoj tektonicheskoj aktivizatsiej Yuzhnogo Tyan'-ShanyaBARATOV, R. B; GNUTENKO, N. A; KUZEMKO, V. N et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 273, Num 3, pp 667-670, issn 0002-3264Article

Mechanism of formation and development of deep seismogeneous landslides due to sudden liquefaction of loessal soilsZERKAL, O. V.ISL'96 : International Symposium on landslidesSymposium international sur les glissements de terrain. 1996, pp 1055-1059, isbn 90-5410-819-3Conference Paper

Stroenie i metallogenicheskie osobennosti Zeravshano-Gissarskogo svodnogo podnyatiyaBELOV, R. A; KOCHNEVA, N. T.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1985, Num 12, pp 88-98, issn 0321-1703Article

Osnovnye cherti al'pijskoj tektoniki Gissaro-Alaya (Yuzhnyj Tyan'-Shan')KUKHTIKOV, M. M.1983, Vol 58, Num 4, pp 3-15Article

O DVUKH TIPAKH PLAGIOGRANITOIDOV V ZAPADNOJ CHASTI GISSARSKOGO KHREBTA = LES DEUX TYPES DE PLAGIOGRANITOIDES DE L'OUEST DE LA CHAINE HISSARDIVAEV FK; YUDALEVICH ZA; FERSHTAJER GB et al.1983; DOKL. AKAD. NAUK. SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1983; VOL. 269; NO 6; PP. 1454-1459; BIBL. 9 REF.; 1 TAB. ; ESQUISSE GEOL./TABL./ILL.Article

O nekotorykh brakhiopodakh verkhnego ordovika Zeravshano-Gissarskoj gornoj oblastiMENAKOVA, G. N.Novye vidy iskopaemoj flory i fauny Tadzhikistana. 1984, pp 75-85Book Chapter

  • Page / 6