Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("HOUSA V")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 14 of 14

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

LOS APTICOS DE CUBA. I. LAMELLAPTYCHUS ANGULOCOSTATUS. = LES APTYCHUS DE CUBA. I. LAMELLAPTYCHUS ANGULOCOSTATUSHOUSA V.1974; ACAD. CI. CUBA, SER. GEOL.; CUBA; 1974, NUM. 0014, P. 1 A 76Serial Issue

LEWESICERAS SPATH (PACHYDISCIDAE,AMMONOIDEA) FROM THE TURONIAN OF BOHEMIA.HOUSA V.1967; SBOR. GEOL. VED., PALEONTOL.; CSK; 1967, NUM. 0009, P. 7 A 49Miscellaneous

GEOLOGY AND PALEONTOLOGY OF THE STRAMBERG LIMESTONE (UPPER TITHONIAN) AND THE ASSOCIATED LOWER CRETACEOUS BEDS.HOUSA V.1975; MEM. B.R.G.M.; FRA; (COLL. LIMITE JURASSIQUE-CRETACE; LYON, NEUCHATEL; 1973),1975, NUM. 0086, P. 342 A 349Miscellaneous

NEOCOMIAN RHYNCHOLITES FROM CUBA.HOUSA V.1969; J. PALEONTOL.; USA; 1969(1), VOL. 43, NUM. 0001, P. 119 A 124Miscellaneous

SPODNOKRIDOVE FORMACE DOPROVAZEJICI TELESA TITHONSKYCH VAPENCIE U STRAMBERKA. = LES FORMATIONS DU CRETACE INFERIEUR ET LES CORPS CALCAIRES DU TITHONIQUE PRES DE STRAMBERK TCHECOSLOVAQUIE)HOUSA V.1976; ACTA MUS. SILES., A; TCHECOSL.; DA. 1976; VOL. 25; NO 1; PP. 63-85; H.T. 4; 1 ILL.Article

STOPY VRTAVE CINNOSTI ORGANISMU A VYSKYTY EPIFAUNY NA POVRCHU STRAMBERSKYCH A OLIVETSKYCH VAPENCU VE STRAMBERKU. = TRACES DE PERFORATION D'ORGANISMES ET EPIFAUNE SESSILE A LA SURFACE DES CALCAIRES STRAMBERK ET OLIVETSKA HORA A STRAMBERKHOUSA V.1974; CAS. MINERAL. GEOL.; CSK; 1974, VOL. 19, NUM. 0004, P. 413 A 414Serial Issue

LEWESICERAS SPATH(PACHYDISCIDAE,AMMONOIDEA) FROM THE TURONIAN OF BOHEMIA.HOUSA V.1967; SBOR. GEOL. VED., PALEONTOL.; CSK; 1967, VOL. 9, P. 7 A 50Miscellaneous

Soucasny stav problematiky stanoveni hranice jury a kridy z hlediska klasické lokality Stramberk = L'état actuel du problème de la limite du Jurassique et du Crétacé dans la zone type de StramberkHOUSA, V.Conference : Sucasné problémy a trendy v ceskoslovenskej paleontologii. 1989, pp 29-37, 9 p.Conference Paper

Facialni cleneni pribreznich morksych sdimentu ceské kridy = Classification of the nearshore marine sediments in the Bohemian Cretaceous BasinHOUSA, V.Časopis národního muzea v Praze. Řada přírodovědná. 1987, Vol 156, Num 1-4, pp 100-115, issn 0139-9497Article

Vznik těles štramberského vápence u Štramberka = Origine des blocs dans le calcaire de Štramberk près de ŠtramberkHOUSA, V.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 4, pp 193-204, issn 0042-4730Article

Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě = Remarques sur l'application biostratigraphique des microfossiles du Jurassique supérieur et du Crétacé de la Moravie, TchécoslovaquieHOUSA, V; REHANEK, J.Časopis pro mineralogii a geologii. 1987, Vol 32, Num 2, pp 123-131, issn 0008-7378Article

Epifauna cemented to corals and bivalves from the tithonian of Štramberk (Czechoslovakia) = Epifaune associée aux coraux et aux pélécypodes du Tithonique de Štramberk, Bassin Carpatien Extérieur Slovaquie, TchécoslovaquieHOUŠA, V; NEKVASILOVÁ, O.Časopis pro mineralogii a geologii. 1987, Vol 32, Num 1, pp 47-58, issn 0008-7378Article

West Carpathians algae of the genus Triploporella Steinmann, 1880 ― application to Barattolós classification = Algues des Carpates Ouest du genre Triploporella Steinmann, 1880 ― Application de la classification du BarattoloSOTAK, J; HOUSA, V; MISIK, M et al.Geologický zborník. 1988, Vol 39, Num 3, pp 323-352, issn 0016-7738Article

Geology of the outer flysch belt in Moravskoslezské Beskydy Mts = Géologie de la ceinture de flysch externe dans les Monts Moravskoslezské BeskydyMENCIK, E; HANZLIKOVA, E; SVABENICKA, L et al.European colloquy on micropaleontology. 18. 1983, pp 131-152Conference Paper

  • Page / 1