Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("HRUBY JESENIK")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 17 of 17

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

Morfogeneze epiplatformnipéch pohoří České vysočiny (na příkladu hrubého Jeseniiku) = Morphogenèse des montagnes de l'épiplatforme du Plateau Tchèque (Exemple des Monts Hrubý Jesenik)DEMEK, J.Geografický Časopis. 1985, Vol 37, Num 2-3, pp 303-313, issn 0016-7193Article

NOVE NALEZY FAUNY V METAMORFOVANEM DEVONU HRUBEHO JESENIKU A JEJICH VYZNAM. = NOUVELLES DECOUVERTES DE FAUNE DANS LE DEVONIEN METAMORPHIQUE DES MONTS HRUBY JESENIK (MORAVIE)CHLUPAC I.1975; CAS. MINERAL. GEOL.; CESKOSL.; DA. 1975; VOL. 20; NO 3; PP. 259-271; H.T. 6; ABS. ANGL.; BIBL. 16 REF.; 1 ILL.Article

DIE MINERALIENPARAGENESE IN DEM MITTLEREN TEILE DES ALTVATERGEBIRGES (HRUBY JESENIK, HOHES GESENKE, CSSR). (LES PARAGENESES MINERALES DANS LA PARTIE CENTRALE DES MONTS HRUBY JESENIK).KRUTA T; PADERA K; POUBA Z et al.1968; ACTA MUS. MORAVIAE, SCI. NAT; CSK; 1968, VOL. 53, P. 5 A 80Miscellaneous

Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku = Les métasédiments du Groupe de la rivière Vidly, Monts Hrubý Jeseník Est, TchécoslovaquieFEDIUKOVA, E; FISERA, M.Časopis pro mineralogii a geologii. 1986, Vol 31, Num 4, pp 361-370, issn 0008-7378Article

Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU)DEMEK, J; HAVLÍČEK, M; MACKOVČIN, P et al.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2011, Vol 46, Num 2, pp 31-43, issn 0300-5402, 13 p.Article

METAMORPHIC ZONES OF THE VRBNO AND REJVIZ SERIES, THE HRUBY JESENIK MOUNTAINS, CZECHOSLOVAKIA.SOUCEK J.1978; MINERAL. (TSCHERMAKS) PETROGR. MITT.; OESTERR.; DA. 1978; VOL. 25; NO 3; PP. 195-217; ABS. ALLEM.; BIBL. 3 P.; 11 ILL.Article

DISTRIBUTION OF ORE MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN THE CONTACT ZONES OF BASIC INTRUSIVES.POUBA Z.1970; INT. UNION. GEOL. SCI. SER. A., E. SCHWEIZERBART-STUTTGART.; 1970, NUM. 0002, P. 68 A 71Miscellaneous

HOMALONOTID TRILOBITES FROM THE METAMORPHIC DEVONIAN OF THE HRUBY JESENIK MTS, CZECHOSLOVAKIA = TRILOBITES HOMALONOTIDES DU DEVONIEN METAMORPHIQUE DES MONTS JESENIK HRUBY, TCHECOSLOVAQUIECHLUPAC I.1981; CAS. MINERAL. GEOL.; ISSN 0008-7378; CSK; DA. 1981; VOL. 26; NO 4; PP. 361-370; H.T. 4; ABS. CZE; BIBL. 25 REF.; 4 PLANCH. ; ILL./PL.Article

THE MAGNETIC FABRIC IN SOME FOLDSHROUDA F.1978; PHYS. EARTH PLANET. INTER.; NLD; DA. 1978; VOL. 17; NO 2; PP. 89-97; BIBL. 17 REF.; 6 ILL.Article

DISTRIBUTION OF ORE MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN THE CONTACT ZONES OF BASIC INTRUSIVES.POUBA Z.1970; INT. UNION. GEOL. SCI. SER. A., E. SCHWEIZERBART-STUTTGART.; 1970, NUM. 0002, P. 68 A 71Miscellaneous

Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku = Gisements fossilifères dans le dévonien métamorphique, centre des Monts Hrubý Jeseník, Sudètes TchécoslovaquieCHLUPÁČ, I.Časopis pro mineralogii a geologii. 1987, Vol 32, Num 1, pp 17-25, issn 0008-7378Article

Blastomylonity skupiny příkrovu˙ Orlíku, Hrubý Jeseník = Les blastomylonites des nappes d'Orlík, Monts Hrubý Jeseník, Sudètes TchécoslovaquieFISERA, M; SOUCEK, J; NOVOTNY, P et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1986, Vol 61, Num 6, pp 321-331, issn 0042-4730Article

Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách = Le gîte polymétallique d'Oskava, Monts Hrubý Jeseník, Sudètes TchécoslovaquieKOVERDYNSKY, B; VODA, O; AICHLER, J et al.Geologický průzkum. 1986, Vol 28, Num 12, pp 352-354, issn 0016-772XArticle

PUVOD KREMICITYCH HORNIN HRUBEHO JESENIKU. = ORIGINE DES ROCHES SILICEUSES DES MONTS DE HRUBY JESENIKFEDIUK F; POUBA Z; RENE M et al.1974; ACTA UNIV. CAROL., GEOL.; TCHECOSL.; DA. 1974; NO 3; PP. 203-230; ABS. ANGL.; BIBL. 1 P.; 14 ILL.Article

Program vyssich etap pruzkumu v jesenickych rudnich revirech = Programme de la prospection dans les Monts Jeseniky, Moravie, TchécoslovaquieVODA, O.Sborník GPO. 1987, Num 33, pp 37-43, issn 0139-7834Article

Ložisko Cu, Pb, Zn (±Au, Ag) rud Zlaté Hory-západ = Gîte polymétallique (Cu, Pb, Zn) (±Au, Ag) de Zlaté Hory-západ (Zlaté Hory-Ouest), Monts Jeseníky, Sudètes TchécoslovaquieJUHAS, J; PANOVSKY, K; TOMSIK, J et al.Sborník GPO. 1986, Num 31, pp 17-69, issn 0139-7834Article

Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jéseníků = L'âge des ceintures volcaniques et de la minéralisation stratiforme des Monts Jeseník, Monts Hrubý Jeseník, Sudètes, TchécoslovaquieKOVERDYNSKÝ, B.Geologický průzkum. 1987, Vol 29, Num 4, pp 100-102, issn 0016-772XArticle

  • Page / 1