Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("HUBICKA PTASINSKA M")

Results 1 to 9 of 9

  • Page / 1
Export

Selection :

  • and

FE-TI OXIDE MINERALS IN ANDESITE FROM THE WZAR MOUNTAIN (PIENINY MTS).HUBICKA PTASINSKA M.1973; MINERAL. POLON.; POL; 1973,1974, VOL. 4, P. 57 A 66Serial Issue

TLENKOWE MINERALY ZELAZA I TYTANU W NIEKTORYCH SKALACH BAZALTOWEJ FORMACJI WULKANICZNEJ DOLNEGO SLASKA. = OXYDES DE FE ET TI DANS CERTAINES ROCHES VOLCANIQUES DE BASSE SILESIEHUBICKA PTASINSKA M.1974; POLSKA AKAD. NAUK, ODDZ. KRAKOW., PRACE MINERAL.; POL; 1974, NUM. 0038, P. 15 A 28Serial Issue

ON TITANOMAGNETITE OCCURRING IN GABBRO FROM WEJSUNY.HUBICKA PTASINSKA M.1970; PRACE MINER., POLSKA.; 1970, NUM. 0024, P. 39 A 48Miscellaneous

HAUERITE FROM GRZYBOW (POLAND).HUBICKA PTASINSKA M; NIEC M; ZABINSKI W et al.1969; BULL. ACAD. POL. SCI., SER. SCI. GEOL. GEOGR; POL; 1969, VOL. 17, NUM. 0002, P. 97 A 101Miscellaneous

HAUERITE.HUBICKA PTASINSKA M; NIEC M; ZABINSKI W et al.1969; PRZEGL. GEOL.; POL; 1969, VOL. 11, NUM. 0199, P. 582 A 583Miscellaneous

Study of opaque minerals from some serpentinites of lower Silesia (Poland) = Etude des minéraux opaques de quelques serpentinites de Basse-Silésie, PolognePRZYBYLOWICZ, W; HUBICKA-PTASINSKA, M.Mineralogia Polonica. 1984, Vol 15, Num 1-2, pp 37-51, issn 0032-6267Article

Ochry ze źródeł mineralnych w dorzeczu Popradu (polskie Karpaty fliszowe) = Ocres de sources minérales dans le bassin versant de la rivière Poprad (Carpates flyscheuses polonaises)HUBICKA-PTASINSKA, M; RATAJCZAK, T; WECŁAWIK, S et al.1984, Num 10, pp 55-87, issn 0138-0974Article

Sukcesja mineralna w złożu rud cynku i ołowiu w kopalni Pomorzany oraz wstępna charakterystyka geochemiczna wybranych generacji siarczków = Succession de minéraux dans la mine de zinc et plomb Pomorzany et l'évaluation géochimique préliminaire des sulfures choisisHUBICKA-PTASINSKA, M; MOCHNACKA, K; SASS-GUSTKIEWICZ, M et al.Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 1983, Vol 53, pp 127-141, issn 0079-3663, 1-4Article

Granitoidy z podłoża monokliny przedsudeckiej okolic Głogowa = Granitoïdes dans le socle cristallin du monoclinal présudétique, région de GłogówHEFLIK, W; HUBICKA-PTASINSKA, M; MUSZYNSKI, M et al.1981, Vol 7, Num 3, pp 5-27, issn 0138-0974Article

  • Page / 1