Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("HUTLA A")

Results 1 to 4 of 4

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

AMELIORATION DES CARACTERISTIQUES DES ACIERS NON ALLIES PAR ADDITION D'URANIUMHUTLA A; VAJDA P; SVANDELIK J et al.1974; SBOR. VED. PRACI VYS. SK. BANSKE OSTRAVE, RADA HUTN.; CESKOSL.; DA. 1974; VOL. 20; NO NO 2; PP. 103-112; ABS. RUSSE ANGL. ALLEM.; BIBL. 5 REF.Article

VLIV ZPUSOBU DESOXIDACE NA JAKOST UHLIKOVE OCELI VYRABENE POD JEDNON STRUSKOU = INFLUENCE OF DEOXIDATION METHOD ON THE QUALITY OF CARBON STEEL PRODUCED UNDER ONE SLAG = INFLUENCE DE LA METHODE DE DESOXYDATION SUR LA QUALITE DE L'ACIER AU CARBONE PRODUIT AVEC UN SEUL LAITONLEVICEK P; HUTLA A; STRANSKY K et al.1977; SBOR. VED. PRACI VYS. SK. BANSKE OSTRAVE, RADA HUTN.; ISSN 0474-8484; CSK; DA. 1977; VOL. 23; NO 2; PP. 113-123; ABS. RUS/ENG/GER; BIBL. 5 REF.Article

Některé metalurgické problémy při dezoxidaci uhlíkových a nízkolegovaných ocebí na odlitky = Quelques problèmes métallurgiques à la désoxydation des aciers de moulage au carbone et faiblement alliés = Some metallurgical problems in deoxidating carbon and Low alloy steels for castingsLEVICEK, P; HUTLA, A; STAANSKY, K et al.Slévárenství. 1989, Vol 37, Num 3-4, pp 109-113, issn 0037-6825Article

Technické a ekonomické problémy tavení ocelí na odlitky v kyselých a zásaditých elektrických obloukových pecích = Technical and economical problems of the acid and basic arc furnace melting of steel for section castingLEVICEK, P; SOVOVA, H; HOLMANOVA, M et al.Slévárenství. 1990, Num 1, pp 29-34, issn 0037-6825, 6 p.Article

  • Page / 1