Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("ILUPIN I")

Results 1 to 15 of 15

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

RARE EARTHS IN ACCESSORY MINERALS OF YAKUTIAN KIMBERLITEILUPIN I.sdDOKL. ACAD. SCI. U.S.S.R., EARTH SCI. SECT.; U.S.A. TRAD. DU RUSSE: DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R., S.S.S.R., 1971, 201, NO 5,1972, VOL. 210, P. 272 A 274Miscellaneous

Tantal v il'menitakh iz kimberlitov i v samikh kimberlitakh Sibirskoj provintsiiILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 5, pp 1212-1214, issn 0002-3264Article

Sootnoshenie zakisnogo i okisnogo zheleza v kimberlitakh SibiriILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 295, Num 5, pp 1207-1210, issn 0002-3264Article

Nuzhny li novye sposoby perescheta sostava il'menita na minaly?ILUPIN, I. P.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1986, Vol 115, Num 3, pp 377-381, issn 0044-1805Article

Raspredelenie tsinka v kimberlitakh yurhnoj Afriki i SibiriILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 291, Num 4, pp 972-974, issn 0002-3264Article

Sosushchestvuyushchie il'menity i titanomagnetity svyazuyushchej massy kimberlitovBAGDASAROV, EH. A; ILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 290, Num 4, pp 945-948, issn 0002-3264Article

Ehvolyutsiya sostavov mikro- i makrokristallicheskikh kimberlitovykh il'menitovBAGDASAROV, EH. A; ILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1988, Vol 302, Num 5, pp 1201-1204, issn 0002-3264Article

Novye dannye o geokhimicheskoj zonal'nosti daldynskogo kimberlitovogo polyaILUPIN, I. P; SVIRIDOV, A. M.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 297, Num 1, pp 200-203, issn 0002-3264Article

Mineralogiya produktov chetvertichnogo vulkanizma shpitsbergenaGENSHAFT, YU. S; ILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 295, Num 3, pp 694-699, issn 0002-3264Article

Prostranstvennoe raspredelenie il'menitov s razlichnym soderzhaniem magniya v kimberlitakh YakutiiTIMOFEEV, A. A; ILUPIN, I. P; GENSHAFT, YU. S et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 278, Num 2, pp 461-464, issn 0002-3264Article

Zakoronennye rassoly Sibirskoj platformy kak vozmozhnyj faktor preobrazovaniya pervichnogo sostava kimberlitovPAVLOV, D. I; ILUPIN, I. P; GORBACHEVA, S. A et al.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1985, Num 3, pp 44-53, issn 0321-1703Article

O vozraste kimberlitov Haramajskogo polja L'âge des kimberlites du champ de HaramajCERENKOV, V. G; KOMAROV, A. N; CERENKOVA, A. F et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 296, Num 1, pp 196-199, issn 0002-3264Article

O vozraste kimberlitov Kharamajskogo polyaCHERENKOV, V. G; KOMAROV, A. N; CHERENKOVA, A. F et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 296, Num 1, pp 196-199, issn 0002-3264Article

Genezis i osobennosti preobrazovaniya magnetita iz kimberlitov yakutiiPODGAETSKIJ, A. V; KOTEL'NIKOV, D. D; VOJTKOVSKIJ, YU. B et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 282, Num 5, pp 1238-1242, issn 0002-3264Article

Alkalis in plutonic xenoliths from Yakutia Kimberlites = Les alcalins dans les xénolithes plutoniques des kimberlites de YakoutieILUPIN, I. P; NIKITIN, B. M; PAVLENKO, A. S et al.Geochemistry international. 1979, Vol 16, Num 5, pp 14-20, issn 0016-7029Article

  • Page / 1