Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("IVAN A")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 708

  • Page / 29

Export

Selection :

  • and

RELIEF BRNENSKE KOTLINY = RELIEF DU BASSIN DE BRNOIVAN A.1982; STUD. GEOGR. BRNO; ISSN 0587-1247; CSK; DA. 1982; NO 80; PP. 23-46; ABS. RUS/GER; BIBL. 4 P.;[KVARTER BRNENSKE KOTLINY STRANSKA SKALA IV; BRNO: CSAV, GEOGR. USTAV]Book Chapter

GEOMORFOLOGICKE POMERY OKOLI LUHACOVIC = GEOMORPHOLOGIE DE LA VILLE DE LUHACOVICE ET DE SES ENVIRONSIVAN A.1979; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CSK; DA. 1979; VOL. 16; NO 3-4; PP. 40-55; ABS. RUS/ENG; BIBL. 10 REF.; 1 TAB. ; ILL./ESQUISSE/TABL.Article

LA GEOMORPHOLOGIE DU FLYSH DES CARPATES DE LA MORAVIEIVAN A.1978; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CSK; DA. 1978; VOL. 15; NO 8; PP. 186-189; BIBL. 12 REF.Article

MRAZOVE KLINY V RECKOVICKO-KURIMSKEM PROLOMU. = COINS DE GLACE DANS LE GRABEN DE RECKOVIC-KURIMIVAN A.1974; ZPRAVY GEOGR. UST. C.S.A.V.; CESKOSL.; 1974, VOL. 11, NUM. 0002-0003, P. 3 A 7Serial Issue

GENESE DU PLATEAU DE BOHUNICE DANS LA BANLIEUE SUD DE BRNO.IVAN A.1972; SBOR. CESKOSL. SPOL. ZEMEP.; CSK; 1972, VOL. 77, NUM. 0001, P. 13 A 20Miscellaneous

CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF THE GENESIS AND AGE OF THE FLAT SUMMIT PARTS OF THE LIMESTONEKLIPPES OF THE PAVLOVSKE VRCHY HILLS.IVAN A.1969; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CSK; 1969, VOL. 6, NUM. 0003, P. 1 A 6Miscellaneous

K PROBLEMU ULOHY TEKTONICKYCH POHYBU PRI VZNIKU A VYVOJI UDOLNICH TVARU. = PROBLEME DU ROLE DES MOUVEMENTS TECTONIQUES LORS DE LA GENESE DES VALLEESIVAN A.1974; SBOR. CESKOSL. SPOL. ZEMEP.; CSK; 1974, VOL. 79, NUM. 0001, P. 40 A 47Serial Issue

LA GENESE DES SURFACES D'APPLANISSEMENT DE LA PARTIE NORD OUEST DES MONTS RYCHLEBSKEIVAN A.1972; ACTA MUS. SILES., A; TCHECOSL. ; 1972, VOL. 21, NUM. 0002, P. 107 A 116Serial Issue

ESCARPEMENT DE FAILLE EXHUME DANS LE GRABEN DE RECKOVICE-KURIMIVAN A.1971; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CESKOSL. ; 1971, VOL. 8, NUM. 0007, P. 1 A 4Serial Issue

ESCARPEMENT DE FAILLE EXHUME DANS LE GRABEN DE RECKOVICE-KURIMIVAN A.1971; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CESKOSL. ; 1971, VOL. 8, NUM. 0007, P. 1 A 4Serial Issue

REMARKS TO THE GEOMORPHOLOGY OF THE PAVLOSKE VRCHY HILLS AND THE ADJACENT TERRITORIES.IVAN A.1969; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CSK; 1969, VOL. 6, NUM. 0007, P. 12 A 16Miscellaneous

MORFOSTRUKTURNI ANALYZA A JEJI VYZNAM PRO POZNANI ZLOMOVE A PUKLINOVE TEKTONIKY V CESKEM MASIVU = ANALYSE MORPHOSTRUCTURALE ET SON IMPORTANCE POUR LA RECONNAISSANCE DE LA TECTONIQUE CASSANTE ET DE LA MICROTECTONIQUE DANS LE MASSIF DE BOHEMEIVAN A.1980; GEOL. PRUZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1980; VOL. 22; NO 12; PP. 365-368; ABS. RUS/ENG/GER; ESQUISSE GEOL.Article

K TERMINOLOGII A KLASIFIKACI SVAHU VAZANYCH NA ZLOMY. = TERMINOLOGIE ET CLASSIFICATION DES ESCARPEMENTS LIES AUX FAILLESIVAN A.1973; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CSK; 1973, VOL. 10, NUM. 0004, P. 1 A 13Serial Issue

ESCARPEMENT DE FAILLE EXHUME DANS LE GRABEN DE RECKOVICE-KURIMIVAN A.1971; ZPR. GEOGR. UST. C.S.A.V.; CESKOSL. ; 1971, VOL. 8, NUM. 0007, P. 1 A 4Serial Issue

Některé problémy geomorfologické terminologie = Quelques problèmes concernant la terminologie géomorphologiqueIVAN, A.Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1983, Vol 20, Num 1, pp 15-33, issn 0375-6122Article

APPLICATION DE LA RPE A L'ETUDE DE LA DECOMPOSITION DE LA BENZOPHENONE AZINECONTINEANU M; IVAN A.1974; REV. CHIM.; ROMAN.; DA. 1974; VOL. 25; NO 4; PP. 273-274; BIBL. 3 REF.Article

Protikladnost a spolupůsobení endogenních a exogenních geomorfologických procesů = Oppositions et concours des processus endogènes et exogènes en géomorphologieIVAN, A.Sborník Československé geografické společnosti. 1987, Vol 92, Num 1, pp 38-48, issn 0231-5300Article

Vodni nahony - opomijené antropogenni tvary reliéfu Les biefs de moulin : des formes de relief anthropique dédaignéesIVAN, A.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1989, Vol 94, Num 2, pp 89-102, issn 0036-5254Article

Možnosti využití materiálů dálkového průzkumu při řešení problémů životního prostředí = Possibilités de l'application des méthodes de télédétection au cours des études concernant les problèmes de l'environnementIVAN, A.Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1984, Vol 21, Num 3, pp 31-36, issn 0375-6122Article

Clenité okraje zlomovych ker v okoli Brna a jejich morfostrukturni a klimamorfogenetické aspekty. (Complicated margins of fault blocks in the surroundings of Brno and their morphostructural and morphoclimatic aspects)IVAN, A.Zpravy Geografického Ustavu CSAV Brno. 1981, Vol 18, Num 4, pp 201-232Article

NEOTEKTONICKE VRASNO-ZLOMOVE MORFASTRUKTURY V SIRSIM OKOLI BRNA. = STRUCTURES ENGENDREES PAR NEOTECTONIQUE DANS LES ENVIRONS DE LA VILLE DE BRNOHRADEK M; IVAN A.1974; SBOR. CESKOSL. SPOL. ZEMEP.; CSK; 1974, VOL. 79, NUM. 0004, P. 249 A 257Serial Issue

Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu = Quelques aspects du développement géomorphologique du massif de Bohême au stade pré-plate-formeIVAN, A.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1990, Vol 95, Num 4, pp 283-297, issn 0036-5254Article

Geomorfologické poměry Žulovské pahorkatiny = La géomorphologie des monts «Žulovská pahorkatina»IVAN, A.Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1983, Vol 20, Num 4, pp 49-69, issn 0375-6122Article

Reliéf krajiny jako součást životního prostředy a jeho narušování člověkem = Le relief, partie de l'environnement et les perturbations causées par l'hommeIVAN, A.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1993, Vol 98, Num 3, pp 179-189, issn 0036-5254Article

Soliflukcni proudy a pokryvy na zapadnim svahu Kohoutovické vrchoviny u Brna. (Solifluction forms on the Western slope of the Kohoutovska vrchovina (Highland) near the town of Brno)IVAN, A.Sbornik Ceskoslovenské geografické spolecnosti Praha. 1980, Vol 85, Num 2, pp 95-105Article

  • Page / 29