Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("KASICKA F")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 42

  • Page / 2
Export

Selection :

  • and

FAKULTNI NEMOCNICE POD PETRINEM V ARCHITEKTONICKEM OBRAZU MALE STRANY L'HOPITAL POD PETRINEM DANS L'IMAGE ARCHITECTURALE DU QUARTIER MALA STRANA, PRAHAKASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 3, pp 159-168Article

HRAD BOSKOVICE V MINULOSTI A DNES CHATEAU DE BOSKOVICE DANS LE PASSE ET AUJOURD'HUIKASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 4, pp 216-226Article

Dawny kasztel w Popovicach ko o Benesova L'ancienne maison-forte de Popovice près de BenesovKASICKA F.Ochrona Zabytkow. 1976, Vol 29, Num 3, pp 181-187Article

Horni tvrz v Krestanech. Prispevek ke stavebni podobe jihoceské tirze La forteresse supérieure à Krestny. A propos de l'aspect architectural de la forteresse de la Bohême du SudKASICKA F.Pamatky a Priroda. 1978, Num 1, pp 11-17Article

Vratislavsky palac na Malé Strane-budouci galerie hl-mesta Prahy Le palais de Vratislav à Malé Strane, future galerie de la ville de PragueKASICKA F.Pamatky a Priroda. 1977, Num 9, pp 513-520Article

STATNI HRAD LOKET A PRIPRAVA JEHO REHABILITACE CHATEAU NATIONAL DE L. ET LA PREPARATION DE SA RESTAURATIONKASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 3, pp 144-156Article

Cisarské kuchyne Prazského hradu Les cuisines impériales du château de PragueVILIMKOVA M; KASICKA F.Pam a Priroda. 1976, Num 2, pp 67-70Article

Ke stavebnimu vyvoji kostela ve Velkém Boru A propos de l'évolution architecturale de l'église de Velky BorKASICKA F; NECHVATAL B.Pamatky a Priroda. 1976, Num 5, pp 257-262Article

K VYVOJI ROMANSKEHO KOSTELA VE VRBNE U MELNIKA A PROPOS DE L'EVOLUTION ARCHITECTURALE DE L'EGLISE ROMANE A VRBNO PRES DE MELNIKKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 3, pp 176-186Article

Pocatky Zlaté ulicky na Prazském hrade Les débuts de la Ruelle dorée au Château de PragueKASICKA F; VILIMKOVA M.Pam. a Priroda. 1976, Num 3, pp 131-136Article

Tvcz v Hradenine u Kolina a jeji stavebnivyvoj Le fort de Hradenin près de Kolin et son évolution architecturaleLANCINGER L; KASICKA F.Pamatky a Priroda. 1976, Num 8, pp 449-455Article

BAROKNI ZBROJNICE NA VYSEHRADE ARSENAL BAROQUE A VYSEHRADKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 2, pp 109-115Article

STAVEBNI VYVOJ ZANIKLE VYSEHRADSKE ZVONICE EVOLUTION ARCHITECTURALE DU CAMPANILE DE VYSEHRAD A PRAGUEKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 1, pp 26-33Article

Tisicileti jirského klastera na Prazském hrade. Prispevek k jeho slavebnimu vyvoji Le millénaire du Couvent de Saint-Georges au Château de Prague. Contribution à la connaissance de son évolution architecturaleVILIMKOVA M; KASICKA F.Pamatky a Priroda. 1976, Num 9, pp 533-541Article

STAVEBNI VYVOJ ZAMKU A FARNIHO KOSTELA V DOLNICH POCERNICICH EVOLUTION ARCHITECTURALE DU CHATEAU ET DE L'EGLISE PAROISSIALE A DOLNI POCERNICEKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 3, pp 173-185Article

JIZNI OPEVNENI VYSEHRADU VE STREDOVEKU FORTIFICATIONS DU VYSEHRAD A PRAHA DU COTE DU SUD AU MOYEN AGEKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 1, pp 42-52Article

NEZNAMY STREDOVEKY HRADEK U PETROVIC NA STRAKONICKU UN PETIT CHATEAU FORT INCONNU A PETROVICE PRES DE STRAKONICEKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 2, pp 112-116Article

Otonska architektura na Vysehrade a jeji rekonstrukce L'architecture ottonienne de Vysehrad (Prague) et sa reconstructionKASICKA F; NECHVATAL B.Umění. 1976, Vol 24, Num 5, pp 429-435, issn 0049-5123Article

Prispevek archeologie k poznani zaniklého Vysehradu (bazilika sv. Petra a Pavla) Une contribution de l'archéologie à la connaissance du Vysehrad disparu: basilique Saint-Pierre (Prague)KASICKA F; NECHVATAL B.Pamatky a Priroda. 1976, Num 10, pp 583-592Article

Vyzkum stredovekého Vysehradu (Kostel sv. Jana Steti) Recherches sur le Vysehrad médiéval (Praha): église St. Jean DécapitéKASICKA F; NECHVATAL B.Pam. a Priroda. 1976, Num 4, pp 193-198Article

ZAMECEK V HOSTIVICICH U PRAHY A JEHO STAVEBNI VYVOJ LE CHATEAU DE HOSTIVICE PRES DE PRAGUE ET SON EVOLUTIONKASICKA F; LANCINGER L.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 2, pp 69-77Article

VYSEHRADSKE PODHRADI S BYVALYM KOSTELEM SV. ALZBETY PRAHA, FAUBOURG DE VYSEHRAD AVEC L'ANCIENNE EGLISE SAINTE-ELISABETHNECHVATAL B; KASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 4, pp 193-205Article

Stavebni promeny Stredniho kridla Prazského hradu Transformations du corps central du château de PrahaVILIMKOVA M; KASICKA F.Pamatky a Priroda. 1977, Num 3, pp 129-139Article

Kridlo Spanelského salu ve stavebnim vyvoji Prazského hradu L'aile de la Salle espagnole dans l'évolution du château de PragueVILIMKOVA M; KASICKA F.Pamatky a priroda. 1976, Num 7, pp 385-391Article

KLASTERNI HRAD V DOLNICH KOUNICICH LE CHATEAU MONASTERE A DOLNI KOUNICEKASICKA F; ELIAS J. O.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 4, pp 216-234Article

  • Page / 2