Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("KIMBERLITE")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 2053

  • Page / 83

Export

Selection :

  • and

The multistage filling of kimberlites and its mechanism = Remplissage multiphase des kimberlites et son mécanismeKOSTROVITSKII, S. I; EGOROV, K. N.Soviet geology and geophysics. 1983, Vol 24, Num 5, pp 39-45, issn 0361-7149Article

LEVE AEROMAGNETIQUE ET RADIO-GEODESIQUE DANS LA RECHERCHE DES KIMBERLITESEHRINCHEK YU M.1979; RAZV. OKHRANA NEDR; SUN; DA. 1979; NO 7; PP. 40-46; BIBL. 7 REF.Article

Genezis il'menita iz kimberlitovGARANIN, V. K; KUDRYAVTSEVA, G. P; SOSHKINA, L. T et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 5, pp 1190-1195, issn 0002-3264Article

Structure, composition, and principal stages of formation of the Daldyn kimberlite field = Structure, composition et étages principaux de la formation du champ de kimberlite de DaldynMILASHEV, V. A.Soviet geology and geophysics. 1983, Vol 24, Num 9, pp 92-99, issn 0361-7149Article

O prirode karbonatitovykh brekchiig vostochnogo sklona Anabarskoj anteklizyCHERNYSHEVA, E. A; KOSTROVITSKIJ, S. I.Doklady Akademii nauk SSSR. 1981, Vol 257, Num 5, pp 1211-1213, issn 0002-3264Article

Ehvolyutsiya uslovij almazoobrazovaniya v kimberlitovom protsesseIVANKIN, P. F; ARGUNOV, K. P; BORIS, E. I et al.Sovetskaâ geologiâ. 1983, Num 9, pp 30-38, issn 0038-5069Article

Kontaktovye vzaimootnosheniya kimberlitov raznykh faz vnedreniya v slozhnopostroennykh trubkakhEGOROV, K. N.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1985, Num 9, pp 23-35, issn 0321-1703Article

O meste kristallizatsii pikroil'menita v kimberlitakhKOSTROVITSKIJ, S. I.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1983, Vol 112, Num 3, pp 334-337, issn 0044-1805Article

Kimberlites III: Documents, 3ème conférence internationale sur les kimbertites, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France, Septembre 1982KORNPROBST, J.Conférence internationale sur les kimberlites. 3. 1983, Num 74, 189 p.Conference Proceedings

Petrologo-mineralogicheskaya model' kimberlitovogo protsessaNIKISHOV, K. N.1984, 212 p.Book

Typomorphism of ilmenite from kimberlite = Typomorphisme de l'ilménite des kimberlitesBARSANOV, G. P; GARANIN, V. K; KUDRYAVTSEVA, G. P et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 15-17Conference Paper

Karbonatity i kimberlitovye karbonatityLAPIN, A. V; MARSHINTSEV, V. K.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1984, Vol 26, Num 3, pp 28-42, issn 0016-7770Article

Tantal v il'menitakh iz kimberlitov i v samikh kimberlitakh Sibirskoj provintsiiILUPIN, I. P.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 5, pp 1212-1214, issn 0002-3264Article

MAGNETISME DES KIMBERLITES DE YAKOUTIE ET DE LA REGION VOISINE DE LA MER D'AZOVBRODSKAYA S YU; GON'SHAKOVA VI; ILUPIN IP et al.1979; IZVEST. AKAD. NAUK S.S.S.R., FIZ. ZEMLI; SUN; DA. 1979; NO 11; PP. 82-88; BIBL. 14 REF.Article

The Frank Smith and Weltevreden kimberlites = Les kimberlites de Frank Smith et de WeltevredenFIELD, M.Geobulletin. 1988, Vol 31, Num 1, issn 0256-3029, 42Article

Physics of the kimberlite magmatism: Appendix = Physique du magmatisme kimberlitique: appendiceARTYUSHKOV, E. V; SOBOLEV, S. V.Conférence internationale sur les kimberlites. 3. 1983, Num 74, pp 137-139Conference Paper

Sur la série pétrochimique des kimberlitesSABLUKOV, S. M.Doklady Akademii nauk SSSR. 1990, Vol 313, Num 4, pp 935-939, issn 0002-3264, 5 p.Article

Assotsiatsiya mineralov, vklyuchennykh v olivin iz kimberlitovKOSTROVITSKIJ, S. I; VLADIMIROV, B. M; SOLOV'EVA, L. V et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 2, pp 451-454, issn 0002-3264Article

Pervye nakhodki ferrossajbeliita v kimberlitovykh porodakhZINCHUK, N. N; MEL'NIK, YU. M; KHAR'KIV, A. D et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 275, Num 2, pp 459-464, issn 0002-3264Article

O vozraste trubok vzryva Botuobinskogo rajona po geologicheskim dannym (Sibirskaya Platforma)FILATOV, V. F.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 1, pp 174-176, issn 0002-3264Article

Exploration of diamond = Prospection du diamantIndian Minerals. 1982, Vol 36, Num 4, pp 13-18, issn 0019-5936Article

A new proposal on the classification and nomenclature of kimberlitesWANG YISHENGGNG; SU LIYISHENGGNG.1992, Vol 13, Num 1, pp 83-87Article

Serpentino-karbonatnaya mineralizatsiya v kimberlitakhPODVYSOTSKIJ, V. T.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1985, Num 2, pp 234-247, issn 0044-1805Article

Granaty iz bazitovykh trubok vzryva zapadnoj yakutinROTMAN, A. YA; SERENKO, V. P; OKRUGIN, A. V et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 3, pp 693-696, issn 0002-3264Article

K voprosu o fazakh formirovaniya i vozraste trubok vzryva Onezhskogo polnostrovaSABLUKOV, S. M.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 1, pp 168-170, issn 0002-3264Article

  • Page / 83