Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("LITOCHLEB J")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 31

  • Page / 2

Export

Selection :

  • and

FRANKLINIT Z HRANICNE VE SLEZSKU. = FRANKLINITE A HRANICNA EN SILESIELITOCHLEB J.1974; CAS. MINERAL. GEOL.; CSK; 1974, VOL. 19, NUM. 0003, P. 301 A 305Serial Issue

ZLASTONOSNE ZILY V OKOLI HOSTERADIC NA JILOVSKU. = LES FILMS AUSIFERES DES ENVIRONS DE HOSTERADIC (REGION DE JILOVELITOCHLEB J.1974; GEOL. PRUZK.; CESKOSL.; 1974, VOL. 16, NUM. 0006, P. 185 A 186Serial Issue

K YYSKUTU A GENEZI ZEOLIU V JILOVSKEM ZLATONOS-NEM REVIRU. = PRESENCE ET ORIGINE DES ZEOLITES DANS LE DISTRICT AURIFERE DE JILOVELITOCHLEB J.1972; CAS. NAROD. MUZ., ODDIL PRIRODOVED.; CSK; 1972,1974, VOL. 141, NUM. 0003-0004, P. 133 A 136Serial Issue

FILONS PEGMATITIQUES A AMAZONITE DE HRANICNA EN SILESIELITOCHLEB J.1972; ACTA MUS. SILES., A; TCHECOSL. ; 1972, VOL. 21, NUM. 0002, P. 151 A 154Serial Issue

GISEMENTS DE MAGNETITE ET DE SULFURES DE HRANICNA (SILESIELITOCHLEB J.1975; ACTA MUS. SILES., A; TCHECOSL.; 1975, VOL. 24, NUM. 0002, P. 149 A 167Serial Issue

STRATIFORMNE ZLATONOSNE ZRUDNINI V MOLDANUBIKU JV. CECH = MINERALISATION STRATIFORME AURIFERE DANS LE MODDANUBIEN DU SUD-EST DE LA BOHEMELITOCHLEB J.1979; GEOL. PRUEZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1979; VOL. 21; NO 11; PP. 347-349; 2 PLANCH. ; PL./ILL.Article

GAHNITE DU DEPOT DE MAGNETITE DE HRANICNA EN SILESIELITOCHLEB J.1972; CAS. MINERAL. GEOL.; CESKOSL. ; 1972, VOL. 17, NUM. 0004, P. 431 A 434Serial Issue

A propos de l'exploitation de l'or dans les environs de HumpolecLITOCHLEB, J.Rozpravy Narodniho Technického Muzea v Praze Praha. 1981, Num 11, pp 105-117Article

FLUORIT Z BOHULIB U JILOVEHO. = FLUORITE DE BOHULIBY PRES DE JILOVELITOCHLEB J.1973; CAS. NAROD. MUZ., ODDIL PRIRODOVED.; CESKOSL.; DA. 1973; VOL. 142; NO 1-4; PP. 56-77; BIBL. 8 REF.; 1 ILL.Article

Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Mečichova na Blatensku = La pegmatite de Měcichov près de Blatná ― une paragenèse riche en calcium/Système Bohême MoravieLITOCHLEB, J.1986, Vol 26, Num 1, pp 27-33, issn 0139-8172Article

A propos de l'exploitation de l'or dans la région de PribramLITOCHLEB, J.Rozpravy Narodniho Technického Muzea v Praze Praha. 1982, Num 88, pp 56-70Article

K mineralogii žíly Slavík ve Vrančicích u Příbrami = Minéralogie du filon Slavik à Vrančice près de PřibramLITOCHLEB, J.Časopis národního muzea v Praze. Řada přírodovědná. 1981, Vol 150, Num 1-2, pp 11-20, issn 0139-9497Article

Paragenetická charakteristika Au-zrudnění z Kasejovic = Caractéristiques paragénétiques des minéralisations aurifères de KasejoviceLITOCHLEB, J.Hornicka Pribram ve vede a technice 1984. Symposium pracovniku bánského prumyslu. 1984, pp 257-264Conference Paper

Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce = La scheelite et l'apophyllite des environs de Okrouhlá Radouň près de Jindřichův Hradec, Système Bohême MoravieLITOCHLEB, J.1986, Vol 26, Num 2, pp 57-59, issn 0139-8172Article

Mineralogická revize antimonitu z Jílového = Révision minéralogique de l'antimonite de JilovéLITOCHLEB, J.Časopis národního muzea v Praze. Řada přírodovědná. 1981, Vol 150, Num 1-2, pp 33-39, issn 0139-9497Article

Les intérêts concernant l'or à Roudny, près de VlasimLITOCHLEB, J.Rozpravy Narodniho Technického Muzea v Praze Praha. 1980, Vol 78, pp 234-250Article

POLYMETALICKE ZRUDNENI V KNINSKEM ZLATONOSNEM REVIRU = MINERALISATION POLYMETALLIQUE DU DISTRICT AURIFENE DE NOVY KNINLITOCHLEB J; SEIDL K.1977; CAS. MINERAL. GEOL; CSK; DA. 1977; VOL. 22; NO 2; PP. 163-172; H.T. 4; ABS. ENG; BIBL. 1 P.; 5 ILL.Article

Chemické slozeni mineralu bismutu a teluru ze zlatonosnych zil pribramského uranového loziska = The chemical composition of bismuth and tellurium minerals from the gold-bearing veins of the Pribram uranium depositLITOCHLEB, J; SREIN, V.Acta Universitatis Carolinae. Geologica. 1989, Num 4, pp 511-519, issn 0001-7132Article

Mineralogie zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov = La minéralogie de la minéralisation aurifère de Sobětice près de KlatovyCERNY, P; LITOCHLEB, J.Časopis národního muzea v Praze. Řada přírodovědná. 1984, Vol 153, Num 3, pp 150-158, issn 0139-9497Article

Mo-V-U mineralizace v honninach zapadoceského svrchniho proterozoika u Novotniku = Minéralisation en Mo-V-U dans les roches du Protérozoïque supérieur de la Bohême Ouest, Novotniky, Bassin Barrandian, Système BarounkaCERNY, P; LITOCHLEB, J.Geologický průzkum. 1989, Vol 31, Num 6, pp 169-170, issn 0016-772XArticle

Scheelitova mineralizacev plasti borského masivu = Minéralisation en scheelite dans la couverture du massif de Bory, Forêt de Bohême, TchécoslovaquieLITOCHLEB, J; NOVAK, J.Geologický průzkum. 1989, Vol 31, Num 7, pp 197-199, issn 0016-772XArticle

Zlato ze Zlatenky u Pacova = L'or de Zlatenka près de Pacov, Bohême, TchécoslovaquieLITOCHLEB, J; PAVLICEK, V.1989, Vol 29, Num 2, pp 65-70, issn 0139-8172, 6 p.Article

ST Travaux sur les mines anciennes près de KlatovCERNY, P; LITOCHLEB, J.Rozpravy Narodniho Technického Muzea v Praze. 1985, Num 99, pp 161-168Article

Nalez wolframového zrudneni u Malcic na Ceskokrumlovsku = Minéralistion en tungstène de Malcice près de Cesky Krumlov, Forêt de Bohême, TchécoslovaquieLITOCHLEB, J; NOVAK, V; SREIN, V et al.1988, Vol 28, Num 3, pp 95-98, issn 0139-8172Article

Bismutové mineraly zlatonosného zrudneni z Kasejovic v jz. Ceccach = Minéraux de bismuth de la minéralisation de Kasejovice, sud-ouest de la BohêmeLITOCHLEB, J; KRITIN, J; SREIN, V et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1990, Vol 65, Num 5, pp 279-289, issn 0042-4730, 11 p.Article

  • Page / 2