Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("METASOMATISM")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 4069

  • Page / 163
Export

Selection :

  • and

Fiziko-khimicheskoe modelirovanie protsessov kontaktovo-infil'tratsionnogo metasomatozaKARPOV, I. K; CHUDNENKO, K. V; SUTURIN, A. N et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 297, Num 3, pp 696-700, issn 0002-3264Article

Nekotorye osobennosti i priznaki metasomaticheskikh obrazovanijKRASNOVA, N.I.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1988, Vol 17, Num 5, pp 545-560, issn 0044-1805Article

Patterns of albitization in the Montgenèvrese ophiolite, Western Alps = Réseaux d'albitisation dans les opiolites du Montgenèvre, Alpes occidentalesMARTIN, R. F.Bulletin de minéralogie. 1984, Vol 107, Num 3-4, pp 345-356, issn 0180-9210Article

O matematicheskom opisanii odnoj modeli metasomaticheskoj zonal'nosti s mnogokomponentnymi mineralamiBALASHOV, V. N.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 280, Num 3, pp 746-750, issn 0002-3264Article

Poslemigmatitovyj metasomatozGLEBOVITSKIJ, Viktor Andreevich; BUSHMIN, Alekseevich.1983, 216 p.Book

Model' metasomaticheskoj differentsiatsii porod verkhnej mantiiZHDANOV, V. V.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1985, Vol 114, Num 1, pp 3-13, issn 0044-1805Article

Infil'tratsionnaya metasomaticheskaya zonal'nost i geterofaznost gidrotermal'nykh rastvorovKOROTAEV, M. YU.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 279, Num 3, pp 736-739, issn 0002-3264Article

Skarn and its mineralisation = Les skarn et leur minéralisationDILIP CHAKRABORTY.Bhu-Vidya. 1981, Vol 39, pp 58-63, issn 0253-2425Article

Rol pryamoj i obratnoj diffuzii v metasomaticheskikh reaktsiyakhEGOROV, B. L.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 2, issn 0016-7762, 86Article

Kriterii otlichiya autigennoj i ehndogennoj fel'dshpatizatsii v nemetamorfizovannykh osadochnykh tolshchakhBLOKH, A. M; DAGAEVA, I. V.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1984, Num 9, pp 90-101, issn 0321-1703Article

Caracteristicas petrograficas y geoquimicas de rocas basalticas la peninsula de Caco Corrientes, Serrania de Baudo, Columbia = Caractéristiques pétrographiques et géochimiques des roches basaltiques de la péninsule de Caco Corrientes, Serrania de Baudo, ColombieMACIA, C.Geowissenschaftliches Lateinamerika Kolloquium. 8. 1982, 60Conference Paper

Opyt systematiki regional'nykh metosamatitov i ikh ryadovZHDANOV, V.V; RUNDKVIST, D.V; BASKOV, E.A et al.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1987, Vol 116, Num 4, pp 408-416, issn 0044-1805Article

Ispol'zovanie vektornykh diagramm pri vyyavlenii metasomaticheskoj zonal'nosti porodDERYABIN, N. I.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 289, Num 4, pp 973-976, issn 0002-3264Article

Tipy metasomaticheskikh porod i printsipy ikh fatsial'nogo raschleneniyaKORENBAUM, S. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 280, Num 1, pp 194-197, issn 0002-3264Article

Duration of the Precambrian metasomatic process of rare-metal ore deposition, as shown by radiometric dating of metasomatite minerals = Durée du processus métasomatique de genèse de minerais de métaux rares au Précambrien, à l'aide de la datation radiométrique des minéraux des métasomatitesARKHANGEL'SKAYA, V. V; SUMIN, L. V.Doklady. Earth science sections. 1982, Vol 263, pp 179-182, issn 0012-494XArticle

O KINETICHESKIKH FATSIYAKH METESOMATICHESKIKH POROD = FACIES CINETIQUES DES ROCHES METASOMATIQUESGULIN SA.1983; DOKL. AKAD. NAUK. SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1983; VOL. 268; NO 1; PP. 168-171; BIBL. 12 REF.; ILL.Article

PRO ZNAKHIDKU TAL'KU V ARGILIZITAKH TA PETROLOGICHNE ZNACHENNYA TS'OGO FAKTU = DISCOVERY OF TALC IN ARGILLITES AND PETROLOGICAL IMPORTANCE OF THIS FACT = LA DECOUVERTE DE TALC DANS LES ARGILITES ET L'IMPORTANCE PETROLOGIQUE DE CE FAITSHCHERBAN' IP; MOVCHAN MP; SHEVCHENKO VI et al.1981; DOPOV. AKAD. NAUK UKR. RSR, SER. B: GEOL. KHIM. BIOL. NAUKI; ISSN 0002-3523; SUN; DA. 1981; VOL. 1981; NO 5; PP. 33-35; ABS. ENG; BIBL. 1 REF.; 1 TAB. ; ILL.Article

THEORIE GENERALE DE LA DYNAMIQUE METASOMATIQUE.GOLUBEV VS.1970; GEOL. RUDN. MESTOROZHD; SUN; 1970(12), VOL. 12, NUM. 0006, P. 92 A 102Miscellaneous

O prochnosti zakrepleniya metasomaticheskogo flyuorita s sheelitomEGOROV, B. L; MERETUKOV, M. A.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 2, issn 0016-7762, 103Article

Zonal'nost okolozhil'nykh metasomatitov na flyuoritovykh mestorozhdeniyakh Tsentral'nogo TadzhikistanaFAJZIEV, A. R.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 4, pp 41-47, issn 0016-7762Article

Evolution of magmatism, metamorphism and metasomatism in the history of the earth and formation of large geological structures = Evolution du magmatisme, du métamorphisme et du métasomatisme au cours de l'histoire de la Terre et formation des grandes structures géologiquesZARIDZE, G. M.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 495-497Conference Paper

Ležišta gvožda Srbije = Les gisements de fer de Serbie = The iron ore deposits of SerbiaANTONIJEVIC, I.Vesnik. Zavod za geološka i geofizička istraživanja. Serija A. Geologija. 1983, Vol 41, pp 5-40, issn 0514-5961Article

ABRISS DER METASOMATISCHEN PROZESSE. (PRECIS SUR LES PROCESSUS METASOMATIQUES).KORSHINSKIJ DS.1965; BERLIN. GEOGR. ABH.; ALL; 1965, NUM. 0010, P. 1 A 195Miscellaneous

Geologic-genetic principles of the conjugated ore-metasomatic systems model of the sulfide-tungsten depositsKHODANOVICH, P.Y; SMIRNOVA, O.K.International geological congress. 1992, p.746Conference Paper

Endogenic wulfenite among quartz-adular metasomatites from the Majarovo polymetallic deposit (Bulgaria) = Wulfénite endogène parmi les métasomatites à quartz adulaire des gisements polymétalliques de Majarovo (Bulgarie)MALINOV, O. K; NOKOV, S. L.Doklady Bolgarskoj akademii nauk. 1985, Vol 38, Num 12, pp 1669-1672, issn 0366-8681Article

  • Page / 163