Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("MONTS METALLIFERES TCHEQUES")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 404

  • Page / 17
Export

Selection :

  • and

Modelování povrchové těžby v SHR = Simulation de l'exploitation à ciel ouvert dans le district à lignite en Bohême du nordKALAT, J; KUBRICHT, V; TRETERA, F et al.Uhlí. 1983, Vol 31, Num 6, pp 213-216, issn 0041-5812Article

Bermannus ― ein Gespräch über den Bergbau von Georgius Agricola, Arzt in St. Joachimsthal, mit einer Einführung von Erasmus von Rotterdam = Bermannus. Un entretien sur l'exploitation des mines avec Georgius Agricola, Docteur dans la Vallée de St Joachim, avec une introduction de Erasmus de RotterdamWILSDORF, H.Neue Bergbautechnik. 1982, Vol 12, Num 5, pp 283-284, issn 0047-9403Article

Znečištění nádrže Skalka rtutí = Pollution du lac artificiel Skalka par le mercureVONDRAK, L; BREZNY, I; DOBIHAL, R et al.Vodní hospodářství. Řada B. 1984, Vol 34, Num 4, pp 91-96, issn 0322-8231Article

Skalní zřícení u Hřenska a jeho prognóza = Eboulement près de Hřensko et sa prévisionZVELEBIL, J.Geologický průzkum. 1984, Vol 26, Num 10, pp 294-296, issn 0016-772XArticle

Berylium v uhlí SHR = Le béryllium dans le lignite du district de la Bohême nordDUBANSKY, A.Uhlí. 1983, Vol 31, Num 2, pp 59-63, issn 0041-5812Article

Das Zinnbergbau-Museum in Krupka (Graupen) im Erzgebirge = Le Muséum de l'exploitation minière de l'étain de Krupka (Graupen) dans les ErzgebirgeMAJER, J.Der Anschnitt. 1983, Vol 35, Num 4-5, pp 179-180, issn 0003-5238Article

Existuje krušnohorský zlom? = Problèmes d'existence de la faille de Monts Métallifères TchèquesMAREK, J.Časopis pro mineralogii a geologii. 1985, Vol 30, Num 1, pp 39-51, issn 0008-7378Article

Nové jímání karlovarských pramenů = Un nouveau captage pour les sources de Karlovy VaryVYLITA, B.1985, Vol 30, Num 9, pp 634-636, issn 0322-8258Article

Ametyst-jaspisové žíly v Krušných horách a jejich použití k drahokamovým obkladům = Filons d'améthyste et jaspe dans les Monts Métallifères Tchèques et leur utilisation pour l'ornementation par les pierres noblesBAUER, J; SKRIVANEK, F.Geologický průzkum. 1984, Vol 26, Num 1, pp 7-9, issn 0016-772XArticle

Raspredelenie bora i litiya v slyudakh i plagioklazakh metamorficheskikh granitizirovannykh porodBERZINA, I. G; VELICHKIN, V. I; DRUSHCHITS, A. V et al.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1984, Num 3, pp 134-137, issn 0321-1703Article

Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána = L'exploitation des minerais à l'époque celtique a été démontrée dans les Monts Métallifères TchèquesKRUTSKY, N; MAG, M.Geologický průzkum. 1986, Vol 28, Num 1, pp 22-23, issn 0016-772XArticle

Hradec - nové ložisko bentonitu = Un nouveau gisement de bentonite près de Hradec, Monts Métallifères Tchèques, TchécoslovaquieSILHAN, L; LANDA, I.Geologický průzkum. 1985, Vol 27, Num 7, pp 219-220, issn 0016-772XArticle

Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým Kopcem a Potůčky v Krušných Horách = Gîte hydrothermal d'étain du district de Zlatý Kopec-Potůčky, Monts Métallifères Tchèques, Bohême, TchécoslovaquieBLÁHA, V; BREITER, K; EISENREICH, M et al.Geologický průzkum. 1985, Vol 27, Num 8-9, pp 254-256, issn 0016-772XArticle

Metodika souborného vyhodnocení měření původní napjatosti horninového masívu pro řešení stability svahů Krušných hor = Méthodes d'évaluation globale des levés concernant l'état de tension dans un massif rocheux pour calculer la stabilité des versants des Monts MétallifèresHERŚTUS, J.Geologický průzkum. 1984, Vol 26, Num 6, pp 167-169, issn 0016-772XArticle

Analýza a další rozvoj rekultivací koncernu Severočeských hnědouhelných dolů = L'analyse et le développement des travaux de récupération dans le cadre de l'activité du konzern «Mines de lignite de la Bohême du Nord» (Severočeské hnědouhelné doly), Bohême, TchécoslovaquieŠŤÝS, S.1983, Num 3, pp 21-23, issn 0322-9548Article

A fertile Lygodium from the Cypris Formation of the Cheb Basin (West Bohemia, Czechoslovakia) = Lygodium fertile de la formation Cypris dans le Bassin de Cheb (Bohême occidental, Tchécoslovaquie)BUZEK, C; KONZALOVA, M.Časopis pro mineralogii a geologii. 1983, Vol 28, Num 1, pp 31-39, issn 0008-7378Article

Argentopyrite and sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Medenec, Krusne hory Mts., Czechoslovakia = Argentopyrite et sternbergite provenant de filons polymétalliques du skarn Medenec, Monts Krusne hory, TchécoslovaquieSREIN, V; RIDKOSIL, T; KASPAR, P et al.Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen. 1986, Vol 154, Num 2, pp 207-222, issn 0077-7757Article

Sabugalit z Nového Fojtova = Sabugalite de Nový Fojtov (Bohême, Tchécoslovaquie)BREITER, K.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1985, Vol 60, Num 5, issn 0042-4730, 285Article

Jáchymov uranium deposit = Gisement d'uranium de Jáchymov (Bohême, Tchécoslovaquie)VESELY, T.Krystalinikum. 1985, Vol 18, pp 133-165, issn 0454-5524Article

Rol' dokembriya v metallogenii cheshskogo massivaKVETON', P.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, 343Conference Paper

Retenční nádrž Kyjice-Újezd jako náhradní opatření za nádrž Dřínov = Lac réservoir de Kyjice-Újezd remplaçant le réservoir de DřínovRUZICKA, A.Vodní hospodářství. Řada A. 1983, Vol 33, Num 3, pp 61-69, issn 0322-8282Article

NOVY ZDROJ MINERALNI VODY VE FRANTISKOVYCH LAZNICH = NOUVELLE SOURCE D'EAU MINERALE DANS LA VILLE D'EAU FRANTISKOVY LAZNEVYLITA B.1983; GEOL. PRUZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1983; VOL. 25; NO 1; PP. 13-15; ABS. RUS/ENG/GER; 2 TAB. ; TABL./ILL.Article

ROSTLINNE MIKROFOSILIE VILDSTE JNSKEHO SOUVRSTVI (CHEBSKA PANEV) = MICROFLORES DE LA FORMATION DE VILDSTEJN (BASSIN DE CHEB)STUCHLIK L.1982; CAS. MINERAL. GEOL.; ISSN 0008-7378; CSK; DA. 1982; VOL. 27; NO 3; PP. 301-308; H.T. 8; ABS. ENG; BIBL. 10 REF.; 8 PLANCH. ; PL.Article

SCANNING ELECTRON MICROSCOPE INVESTIGATION OF THE BRANANY BENTONITE = RECHERCHE PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE DE LA BENTONITE DE BRANANYSHRBENA B; VANEK J.1981; CONFERENCE ON CLAY MINERALOGY AND PETROLOGY. 8/1979/TEPLICE; CSK; PRAHA: UNIV. KARLOVA; DA. 1981; PP. 119-128; BIBL. 9 REF.; 1 TAB. ; TABL./ILL.Conference Paper

URCENI POLOHY VETRACIHO VRTU GEOFYZIKALNI METODOU = DETERMINATION DE LA POSITION DU FORAGE DE VENTILATION PAR LA METHODE GEOPHYSIQUEKASPAR M; ANDRES E.1979; GEOL. PRUEZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1979; VOL. 21; NO 3; PP. 85-87; 2 PLANCH. ; PL./ILL.Article

  • Page / 17