Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("MONTS-HRUBY-JESENIK")

Results 1 to 9 of 9

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku = Les métasédiments du Groupe de la rivière Vidly, Monts Hrubý Jeseník Est, TchécoslovaquieFEDIUKOVA, E; FISERA, M.Časopis pro mineralogii a geologii. 1986, Vol 31, Num 4, pp 361-370, issn 0008-7378Article

DISTRIBUTION OF ORE MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN THE CONTACT ZONES OF BASIC INTRUSIVES.POUBA Z.1970; INT. UNION. GEOL. SCI. SER. A., E. SCHWEIZERBART-STUTTGART.; 1970, NUM. 0002, P. 68 A 71Miscellaneous

DISTRIBUTION OF ORE MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN THE CONTACT ZONES OF BASIC INTRUSIVES.POUBA Z.1970; INT. UNION. GEOL. SCI. SER. A., E. SCHWEIZERBART-STUTTGART.; 1970, NUM. 0002, P. 68 A 71Miscellaneous

Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku = Gisements fossilifères dans le dévonien métamorphique, centre des Monts Hrubý Jeseník, Sudètes TchécoslovaquieCHLUPÁČ, I.Časopis pro mineralogii a geologii. 1987, Vol 32, Num 1, pp 17-25, issn 0008-7378Article

Blastomylonity skupiny příkrovu˙ Orlíku, Hrubý Jeseník = Les blastomylonites des nappes d'Orlík, Monts Hrubý Jeseník, Sudètes TchécoslovaquieFISERA, M; SOUCEK, J; NOVOTNY, P et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1986, Vol 61, Num 6, pp 321-331, issn 0042-4730Article

Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách = Le gîte polymétallique d'Oskava, Monts Hrubý Jeseník, Sudètes TchécoslovaquieKOVERDYNSKY, B; VODA, O; AICHLER, J et al.Geologický průzkum. 1986, Vol 28, Num 12, pp 352-354, issn 0016-772XArticle

Program vyssich etap pruzkumu v jesenickych rudnich revirech = Programme de la prospection dans les Monts Jeseniky, Moravie, TchécoslovaquieVODA, O.Sborník GPO. 1987, Num 33, pp 37-43, issn 0139-7834Article

Ložisko Cu, Pb, Zn (±Au, Ag) rud Zlaté Hory-západ = Gîte polymétallique (Cu, Pb, Zn) (±Au, Ag) de Zlaté Hory-západ (Zlaté Hory-Ouest), Monts Jeseníky, Sudètes TchécoslovaquieJUHAS, J; PANOVSKY, K; TOMSIK, J et al.Sborník GPO. 1986, Num 31, pp 17-69, issn 0139-7834Article

Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jéseníků = L'âge des ceintures volcaniques et de la minéralisation stratiforme des Monts Jeseník, Monts Hrubý Jeseník, Sudètes, TchécoslovaquieKOVERDYNSKÝ, B.Geologický průzkum. 1987, Vol 29, Num 4, pp 100-102, issn 0016-772XArticle

  • Page / 1