Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("MURUN")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 17 of 17

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

Mineraly platiny i palladiya v charoitovykh porodakhDOBROVOL'SKAYA, M. G; MALOV, V. S; VLADYKIN, N. V et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 284, Num 2, pp 438-442, issn 0002-3264Article

Denisovit s murunskogo massiva―vtoraya nakhodka v mireKONEV, A. A; VOROB'EV, E. I; PARADINA, L. F et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 293, Num 1, pp 196-198, issn 0002-3264Article

Izotopnyj sostav (δ18O, δ13C) karbonatitov Murunskogo shchelochnogo massivaPLYUSNIN, G. S; VOROB'EV, E. I; PERMINOV, A. V et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 275, Num 4, pp 999-1003, issn 0002-3264Article

Opyt glubinnykh geokhimicheskikh poiskov s ispol'zovaniem ehkspressnogo yaderno-fizicheskogo analizaKOMAROV, P. V; GORBUNOV, V. F; VARIK, V. I et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 7, issn 0016-7762, 90Article

Kal'tsievyj mottramit ― pervyj predstavitel novogo izomorfnogo mottramit-tangeitovogo ryadaLAZEBNIK, K. A; ZAYAKINA, N. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1989, Vol 306, Num 2, pp 434-438, issn 0002-3264Article

Carbonatites of the Murun ultrapotassic alkaline complex (Northwestern area of Aldan Shield) = Carbonatites du complexe alcalin ultrapotassique de Murum (Région Nord-Ouest du Bouclier d'Aldan)ALEKSEEV, YU. A.Soviet geology and geophysics. 1982, Vol 23, Num 9, pp 55-60, issn 0361-7149Article

O kal'tsito-kvartsevykh porodakh graficheskoj struktury v Marunskom shchelochnom massiveVOROB'EV, E. I; KONEV, A. A; MALYSHONOK, YU. V et al.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1984, Vol 113, Num 3, pp 300-308, issn 0044-1805Article

KALSILITE DU MASSIF ALCALIN DE MURUN (SIBERIE ORIENTALE).SAMSONOVA NS; DONAKOV VI.1968; ZAP. VSESOJUZ. MINERAL. OBSHCHEST.; SUN; 1968(6), VOL. 97, NUM. 0003, P. 291 A 300Miscellaneous

STRUCTURE CRISTALLINE DE LA TINAKSITE.PETRUNINA AA; ILJUKHIN VV; BELOV NV et al.1971; DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R.; SUN; 1971(5), VOL. 198, NUM. 0003, P. 575 A 578Miscellaneous

Subsolidusnye prevrashcheniya karbonatnoj sostavlyayushchej strontsij-barievykh karbonatitovVOROB'EV, E. I; KONEV, A. A; MALYSHONOK, YU. V et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1989, Vol 304, Num 6, pp 1449-1452, issn 0002-3264Article

KALSILITE DU MASSIF ALCALIN DE MURUN (SIBERIE ORIENTALE).SAMSONOVA NS; DONAKOV VI.1968; ZAP. VSESOJUZ. MINERAL. OBSHCHEST.; SUN; 1968(6), VOL. 97, NUM. 0003, P. 291 A 300Miscellaneous

Pirokseny charoitovogo mestorozhdeniya Sirenevyj kamen' i nekotorye zakonomernosti ikh obrazovaniyaIVANYUK, G.YU; EVDOKIMOV, M.D.Zapiski Vsesoûznogo mineralogičeskogo obŝestva. 1991, Num 3, pp 62-74, issn 0044-1805Article

PRINCIPAL GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF POTASSIC ALKALIC ROCKSMINEYEVA IG; MINEEVA IG.sdGEOCHEM. INTERNATION.; U.S.A. TRAD. DU RUSSE: GEOKHIMIJA, S.S.S.R., 1972, NO3,1972, VOL. 9, NUM. 0002, P. 173 A 179Miscellaneous

PRINCIPAL GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF POTASSIC ALKALIC ROCKSMINEYEVA IG; MINEEVA IG.sdGEOCHEM. INTERNATION.; U.S.A. TRAD. DU RUSSE: GEOKHIMIJA, S.S.S.R., 1972, NO3,1972, VOL. 9, NUM. 0002, P. 173 A 179Miscellaneous

PRINCIPALES PARTICULARITES GEOCHIMIQUES DES ROCHES ALCALINES DE LA SERIE POTASSIQUEMINEEVA IG.1972; GEOKHIMIJA; S.S.S.R. ; 1972, NUM. 0003, P. 272 A 280Serial Issue

PRINCIPALES PARTICULARITES GEOCHIMIQUES DES ROCHES ALCALINES DE LA SERIE POTASSIQUEMINEEVA IG.1972; GEOKHIMIJA; S.S.S.R. ; 1972, NUM. 0003, P. 272 A 280Serial Issue

UNE NOUVELLE ROCHE ULTRAPOTASSIQUE - LA MURUNITELAZEBNIK KA.1979; DOKL. AKAD. NAUK SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1979; VOL. 248; NO 5; PP. 1197-1200; BIBL. 4 REF.; 3 ILL.; 5 ANAL.Article

  • Page / 1