Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("NORTH BULGARIAN HILLS")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 343

  • Page / 14

Export

Selection :

  • and

Razvitie na svlachishchata v rajona na TutrakanLUKANOV, A.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1979, Vol 73, Num 2, pp 52-60, issn 0324-0479Article

Vyrkhu khimicheskiya systav na podzemnite vodi v nikopolskiya karstov basejnRAJKOVA, B; SPASOV, K; MACHKOVA, M et al.Hidrologija i meteorologija. 1984, Vol 33, Num 2, pp 3-11, issn 0018-1331Article

Zemetresenieto Vrancea-1977 g.: posledstviya v NR BaˇlgariyaBRANKOV, G.1983, 428 p.Book

Kremychni vodorasli ot dolnosarmatski otlozheniya kraj Balchik, sevoiztochna BylgariyaTEMNISKOVA, D. N; VYLEVA, M. P.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 73, pp 260-272, issn 0324-0479Article

Edin metod za izchislyavane na gravitatsionniya efekt ot trimerni plytnostni granitsi ili sloeve v platformeni usloviyaSTAVREV, P; DOBREV, T; FAM TKHI KIM TUEN et al.B″lgarsko geofizično spisanie. 1984, Vol 10, Num 2, pp 92-100, issn 0323-9918Article

Novye dannye o stratigrafii paleogena SV BolgariiALADZHOVA-KHRISCHEVA, K. I; MUZYLEV, N. G; DZHURANOV, S. G et al.Doklady Bolgarskoj akademii nauk. 1983, Vol 36, Num 7, pp 937-940, issn 0366-8681Article

Vyrkhu prisystvieto na Prosodacna (Psilodon) Haueri Haueri (Cobalcescu) v Severoiztochna BylgariyaSTOJKOV, S. S.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 73, pp 257-259, issn 0324-0479Article

Izpolzuvane na rezultatite ot povtornite nivelatsii i kartite na skorostite za izsledvane na vertikalnite dvizheniya na zemnata kora v Severoiztochna BylgariyaMILEV, G; TOTOMANOV, I.Spisanie na B″lgarskoto geologičesko družestvo. 1983, Vol 44, Num 3, pp 314-319, issn 0007-3938Article

Novi danni za stroezha na Slivenskiya navlakPASKALEV, M.Geotektonika, tektonofizika i geodinamika. 1983, Num 15, pp 40-46, issn 0324-1661Article

Rezhim i teritorialno razpredelenie na valezhite v Mikhajlovgradski okrygTOPLIJSKI, D.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1981, Vol 74, pp 56-77, issn 0324-0479Article

Tektonsko razvitie i stroezh na solnata diapirna struktura yuzhno ot ProvadiyaTRASHLIEV, S.Rudoobrazuvatelni procesi i mineralni nahodišča. 1984, Num 20, pp 3-15, issn 0204-5311Article

Opit za izyasnyavane na nyakoi osobenosti v poristostta i ontogeniyata pri tsiklolitoidnite skleraktinii ot mastrikhta v Yugozapadna BylgariyaCHESHMEDZHIEVA, V. L.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 73, pp 246-250, issn 0324-0479Article

Vyzmozhnost za podobryavane na geolozhkata efektivnost na seizmichnite prouchvaniya po metoda na otrazenite vylni pri tyrseneto i prouchvanetr na strukturi ot platformen tipRADKOV, R; DOBREV, T; KANDOV, T et al.Godišnik na Visšija minno-geoložki institut Sofija. 1982, Vol 28, Num 2, pp 271-282, issn 0367-5467Article

Interpretirane na relefa na severnite sklonove na Preslavska i Dragoevska planina s pomoshchta na snimkite ERTS-1CHOLEEV, I.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1979, Vol 73, Num 2, pp 61-68, issn 0324-0479Article

Maksimalni vodni kolichestva v bylgarskiya uchastyk na r. DunavNIKOLOV, ZH.Hidrologija i meteorologija. 1983, Vol 32, Num 5, pp 19-26, issn 0018-1331Article

Volframitovoto orudyavane pri s. Polski Gradets, SlivenskoNEDYALKOV, N.Spisanie na B″lgarskoto geologičesko družestvo. 1983, Vol 44, Num 3, pp 304-307, issn 0007-3938Article

Osnovni cherti na tsiklichnite kolebaniya na proletniya ottok na rekite v Severna BylgariyaSTOJCHEV, K; STOYANOVA, R; GENEV, M et al.Izvestiâ na Blgarskoto geografsko družestvo. 1982, Vol 20, pp 45-55, issn 0375-5924Article

Morfologiya na pogrebaniya neogenski relef severoiztochno ot grad vidinDINEV, A; TRASHLIEVA, M.Izvestiâ na Blgarskoto geografsko družestvo. 1981, Vol 19, pp 123-127, issn 0375-5924Article

Prognozirane na deformatsiite na legloto na bydeshchoto vodokhranilishche Nikopol-Turnu MygureleMONEVA-RUSEVA, I. T.Vodni problemi. 1983, Vol 16, pp 52-64, issn 0204-8248Article

Inversniyat relef v rajona na Milin kamykDINEV, A; TRASHLIEVA, M.Izvestiâ na Blgarskoto geografsko družestvo. 1983, Vol 21, pp 185-188, issn 0375-5924Article

Otsenka na podzemniya ottok v porechieto na R. OgostaBETSINSKI, T; BETSINSKI, P.Problemi na geografiâta. 1983, Num 4, pp 62-74, issn 0204-7209Article

«Estestveni» grupi prirodni gazove ot mezozoya v Severna BylgariyaVELEV, V; GYUROV, CH; GUZOV, L et al.Spisanie na B″lgarskoto geologičesko družestvo. 1983, Vol 44, Num 3, pp 209-220, issn 0007-3938Article

Mineralen systav na ilovata fraktsiya na nyakoi erozirani pochvi i vliyanieto mu vyrkhu strukturnoto im systoyanieKHUBENOV, G; RUSEVA, S.Počvoznanie i agrohimija (1966). 1983, Vol 18, Num 4, pp 37-42, issn 0554-341XArticle

Metodika na kompleksnoto obobshchavane na geolozhkata informatsiya pri izuchavane na trudnopronitsaemite naslagi v Severna BylgariyaBALINOV, V; DESHEV, E; JORDANOV, J et al.Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie «Tekhnicheskiyat progres v minnoto i geologo-prouchvatelnoto delo». 1981, pp 95-108Conference Paper

BIOSTRATIGRAFSKI IZSLEDVANIYA NA ALBSKUJA ETAZH V SEVERNATA CHAST NA PLEVENSKO = ETUDE BIOSTRATIGRAPHIQUE DE L'ETAGE ALBIEN DE LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA REGION DE PLEVENIVANOV MI; STOJKOVA K KH; NIKOLOV TG et al.1982; GOD. SOFIJ. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; ISSN 0584-0287; GBR; DA. 1982; VOL. 72; PP. 79-87; ABS. ENG; BIBL. 20 REF.; ILL.Article

  • Page / 14