Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("OSTRAVA")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 192

  • Page / 8

Export

Selection :

  • and

Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu = Tectonique et tremblements de terre dans un massif de roches carbonifèresPTACEK, J; SOJKA, R.Hornická Příbram ve vědě a technice 1986. Sympozium pracovníků báňského průmyslu. 1986, pp 1-14Conference Paper

Porubské a jaklovecké vrstvy v karvinské dilci panvi = Les couches de Poruba et Jaklovec dans le Bassin KarvinaHORAK, J; HEMZA, P.Vedecka konference hornicko-geologické fakulty VSB. Geologie a komplexni vyuziti nerostnych surovin. 4. 1990, pp 119-122, 4 p.Conference Paper

Prispevek ke genezi tzv pestrych vrstev v cs. casti hornoslezské panve na zaklade petromahnetického a paleomagnetického studia = La genèse des couches variées dans la partie Tchécoslovaque du Bassin Silésien : Résultats des études pétromagnétique et paléomagnétiqueMARTINEC, P; KRS, M; KRSOVA, M et al.Uhelne geologické konference. 1993, pp 131-134Conference Paper

Determination of protection zone magnitude as a part of rock-burst prevention in the mines of Ostrava-Karvina mining districtJANAS, P; KECLIK, L.International Conference Geomechanics 96. 1997, pp 13-18, isbn 90-5410-921-1Conference Paper

Evaluation of rock mass monitoring during mining of hard coal seam in very difficult mine and geological conditionsPETROS, V; BLAHA, F.International symposium on mine planning and equipment selection. 1994, pp 167-171Conference Paper

Roof bolting under dynamic stressSNUPAREK, R; MACHALEK, M.Eurock'93. Safety and environmental issues in rock engineering. 1993, pp 895-902Conference Paper

Nové aspekty reologického chovani piskovcu v OKR = Nouveaux aspects des propriétés rhéologiques des grès du bassin Ostrava KarvinaSOSNOVEC, L.Uhlí. 1991, Vol 39, Num 6, pp 172-173, issn 0041-5812Article

Rockbursts in longwall gates during coal mining in Ostrava-Karvina coal basinSNUPAREK, R; ZEMAN, V.Symposium of the International Society for Rock Mechanics. 2005, pp 605-610, isbn 04-1538-042-1, 6 p.Conference Paper

Stress state determination and prediction in rock mass with rockburst risk in Ostrava-Karvina coal basinTAKLA, G; PTACEK, J; HOLECKO, J et al.Symposium of the International Society for Rock Mechanics. 2005, pp 625-628, isbn 04-1538-042-1, 4 p.Conference Paper

Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava Karvina coal basin = Géochimie des roches des couches rouges du bassin houiller d'Ostrava KarvinaKLIKA, Z.Meeting of the European Clay Groups. 6. 1987, pp 319-321Conference Paper

Rock bursts during reduction of coal production in Ostrava-Karvina coalfieldKONECNY, P.Symposium of the International Society for Rock Mechanics. 2005, pp 261-264, isbn 04-1538-042-1, 4 p.Conference Paper

Vliv maceralového slozeni uhli na prchavou horlavinu uhli v nekterych vrstevnich jednotkach OKR = La composition macérale du combustible volatil du charbon dans les quelques couches du Bassin Ostrava KarvinaCBUDY, J.Uhlí. 1991, Vol 39, Num 1, pp 25-27, issn 0041-5812Article

Zvysené obsahy siry v nekterych slojich ceskoslovenska casti hornozlezké panve (Namur A - Vestfal A) = Teneur élevée en soufre dans les couches de charbon du bassin Silésien de la partie tchécoslovaque (Namurien A - Westphalien A)HORAK, J; SPACHMAN, V.Uhelne geologické konference. 1991, pp 45-48Conference Paper

Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi = Contribution à la connaissance des mégaflores de la couche «Prokop» dans le bassin houiller de Haute SilésiePURKYNOVA, E.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1983, Vol 32, Num 3, pp 285-288, issn 0323-0627Article

Stebli morskikh lilij produktivnogo karbona chekhoslovatskoj chasti verkhnesilezskogo bassejna (Namyur A)GRYGAR, R; VAŚÍCEK, Z.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1983, Vol 32, Num 3, pp 271-284, issn 0323-0627Article

O možnosti lokalizace důlnich otřesů v OKR = Possibilités de localiser les éclatements de roches dans le district d'Ostrava-Karvina'BATA, S.Acta montana. 1982, Num 61, pp 89-102, issn 0365-1398Article

Předpoklady komplexního využívání důlních mineralizovaných vod Ostravskokarvinského revíru (OKR) = Sur l'exploitation complexe des eaux minéralisées de mine dans le district d'Ostrava-KarvináMICHALEK, R.Konferencia: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany. 1984, pp 251-257Conference Paper

POSSIBILITIES OF COKING COAL PREPARATION IN THE DISTRICT OF OSTRAVA-KARVINA HAVING IN VIEW A REDUCED ASH CONTENT IN WORHED COALSKOZAK J.1974; SBOR. VED. PRACI VYS. SK. BANSKE OSTRAVE, RADA HORNICKO-GEOL.; CESKOSL.; DA. 1974; VOL. 20; NO 4; PP. 73-81; ABS. RUSSE ANGL. ALLEM.; BIBL. 4 REF.Article

THE OCCURRENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GENUS SPHENOPHYLLUM BRONGNIART IN THE NAMURIAN OF THE OSTRAVA-KARVINA COALFIELD = SPHENOPHYLLUM BRONGNIART DANS LE NAMURIEN DU BASSIN HOUILLER OSTRAVA-KARVINAHAVLENA V.1981; CAS. MINERAL. GEOL.; ISSN 0008-7378; CSK; DA. 1981; VOL. 26; PP. 391-401; H.T. 4; ABS. CZE; BIBL. 29 REF.; 2 TAB. ; 4 PLANCH. ; TABL./PL.Article

Vyhodnocování důlních průzkumných jádrových vrtů v ostravsko-karvinském revíru = Les carottes en prospection minière dans le district d'Ostrava-KarvináSVABIK, C; HLAWICZKA, G.Uhlí. 1985, Vol 33, Num 4, pp 135-138, issn 0041-5812Article

Analýza dosavadních výskytů horských otřesů a otřesů a otřesových jevů v ostravskokarvinksém revíru = Analyse des présences actuelles des tremblements de terre montagneux et des phénomènes de tremblement de terre observés dans le district de charbon à Ostrava-KarvináKECLIK, L; PTACEK, J.Acta montana. 1982, Num 61, pp 113-136, issn 0365-1398Article

Typy horských otřesů v OKR dle poznatků z geofyzikálních měření = Types des tremblements de terre dans le district houiller d'Ostrava-Karviná d'après les levés géophysiquesHOLUB, K.Acta montana. 1982, Num 61, pp 103-108, issn 0365-1398Article

Pět let geomechaniky v ostravsko-karvinském revíru-současný stav řešení problematiky boje proti otrěsům v ostravsko-karvinském revíru = Cinq années de géomécanique dans le district d'Ostrava-Karviná. Etat actuel de la solution concernant la lutte contre les séismes dans le district d'Ostrava-KarvináDOPITA, M; FRANEK, J; ROCEK, A et al.Uhlí. 1980, Vol 28, Num 4, pp 183-186, issn 0041-5812Article

LA REDUCTION DE L'EMPOUSSIERAGE DANS LES TAILLES MECANISEESKOSINA D.1972; UHLI; CESKOSL.; DA. 1972; VOL. 20; NO 9; PP. 362-366; ABS. RUSSE ANGL. ALLEM.; BIBL. 4 REF.Serial Issue

LES COUCHES MINCES DE LA REGION DE KARVINA DU BASSIN D'OSTRAVA-KARVINA SONT-ELLES EXPLOITABLES.KLAT J; POLAN J.1972; ; UHL; CESKOSL.; DA. 1972; VOL. 20; NO 11; PP. 448-452; ABS. ANGL. ALL. RUSSE; BIBL. 15 REF.Serial Issue

  • Page / 8