Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("OURAL MOYEN")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 562

  • Page / 23
Export

Selection :

  • and

Tektonicheskie pokrovy Bulanshanskoj depressii na Srednem UraleSOKOLOV, V. B.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 4, pp 124-127, issn 0321-1703Article

Termogelievaya kharakteristika Shadrinskikh mineral'nykh vod na UraleBULASHEVICH, YU. P; SHCHAPOV, V. A; YURKOV, A. K et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 4, pp 832-834, issn 0002-3264Article

Karbonatnye turbidity v osnovanii devona na Srednem urale (paleogeograficheskaya obstanovka)ZHIVKOVICH, A. E; CHEKHOVICH, P. A.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 5, pp 72-80, issn 0321-1703Article

Novye dannye ob anomal'no nizkom teplovom potoke tagil'skogo sinklinoriyaBULASHEVICH, YU. P; SHCHAPOV, V. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 290, Num 1, pp 173-176, issn 0002-3264Article

O prirode Tyumensko-Kustanajskogo progibaIVANOV, S. N; SAMARKIN, G. I; PUMPYANSKIJ, A. M et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 280, Num 1, pp 170-173, issn 0002-3264Article

THERMOLUMINESCENCE DU QUARTZ DES FILONS QUARTZIFERES ET DES GRANITOIDES DU MEGANTICLINORIUM DE VERKH-TURSK ET VERKH-ISETSK.BUSHLJAKOV IN; MAKSENKOV VG.1970; TRUDY INST. GEOL. GEOKHIM., SVERDLOVSK; SUN; 1970, NUM. 0086, P. 7 A 9Miscellaneous

NOUVELLES DONNEES SUR LA STRUCTURE GEOLOGIQUE ET LES PERSPECTIVES INDUSTRIELLES DE LA REGION A ASBESTE DE KRASNOOURALSK.ZOLOEV KK; KORNILOV VA; LUKA DG et al.1967; RAZV. OKHRANA NEDR.; SUN; 1967, VOL. 30, NUM. 0008, P. 17 A 21Miscellaneous

GEOLOGICHESKAYA IZUCHENNOST S.S.S.R. XIV.RSFSR. SREDNIJ URAL. PERIOD 1941-1945. I.OPUBLIKOVANNYE RABOTY. = ETUDE GEOLOGIQUE DE L'U.R.S.S. XIV.R.S.F.S.R. OURAL MOYEN. PERIODE DE 1941 A 1945. I.TRAVAUX PUBLIES.1971; PUBL. SOUS LA DIR. DE V. V. TIKHOMIROV, G. A. SMIRNOV. REDIGE PAR M.P. ZHUJKOVA.; 1971, P. 1 A 233Miscellaneous

SUCCESSION AND FORMATION CONDITIONS OF SKARN ZONES OF THE TUR'JA.COPPER DEPOSITS.NORSHTEJN G SH.1967; GEOL. RUDN. MESTOROZHD; SUN; 1967(1), VOL. 9, NUM. 0001, P. 31 A 44Miscellaneous

TOPAS VON MURSINKA IM URAL/UDSSR AUS DER BALDAUF-SAMMLUNG = TOPAZE DE MURZINKA, OURAL, URSS, DANS LA COLLECTION BALDAUFQUELLMALZ W.1979; MITT. STAATL. WISSENSCH. MUS. DRESDEN; DDR; DA. 1979; NO 22-23; PP. 42-43; 1 ILL.Article

PARTICULARITES DE L'EVOLUTION TECTONIQUE DU VERSANT OUEST DE L'OURAL MOYEN AU PALEOZOIQUE SUPERIEURCHUVASHOV BI.1976; TRUDY INST. GEOL. GEOKHIM., SVERDLOVSK; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 116; PP. 45-57; BIBL. 16 REF.; 7 ILL.Article

NOUVELLES MIOSPORES DU PERMIEN DE L'OURAL MOYENDYUPINA GV.1974; TRUDY INST. GEOL. GEOKHIM., SVERDLOVSK; S.S.S.R.; 1974, VOL. 109, P. 135 A 169Serial Issue

PARAGONITE OF THE QUARTZ VEINS FROM THE EASTERN SLOPE OF MIDDLE URALSBELKOVSKIJ AI.1966; ZAP. VSESOJUZ. MINERAL. OBSHCHEST.; SUN; 1966(12), VOL. 95, NUM. 0006, P. 722 A 726Miscellaneous

AKAD. NAUK SSSR, URAL. NAUCHN. TSENTR EN RUSSE. = FORMATIONS TERRIGENES DU PALEOZOIQUE SUPERIEUR DU VERSANT OCCIDENTAL DE L'OURAL MOYEN1973; TRUDY INST. GEOL. GEOKHIM., SVERDLOVSKX; S.S.S.R.; 1973, NUM. 0105, P. 1 A 208Serial Issue

TYPES DE STRUCTURES DU QUARTZ FILONIEN DU GISEMENT DE KYSHTYMSK, OURAL MOYEN.SINKEVICH GA.1970; TRUDY INST. GEOL. GEOKHIM., SVERDLOVSK; SUN; 1970, NUM. 0086, P. 60 A 67Miscellaneous

COMPOSITION DE L'ILMENITE DANS DES BRECHES VOLCANIQUES ULTRABASIQUES ET BASIQUES DU VERSANT OCCIDENTAL DE L'OURAL MOYENGARANIN VK; ZIL'BERMAN AM; KUDRYAVTSEVA GP et al.1979; DOKL. AKAD. NAUK SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1979; VOL. 248; NO 4; PP. 923-926; BIBL. 11 REF.; 1 ILL.Article

THE STRUCTURE OF GRANULATED QUARTZ FROM VEINS IN THE CENTRAL URALS.SINKEVICH GA.1967; DOKL. EARTH SCI. SECT.; USA; 1967(4), VOL. 173, P. 122 A 124Miscellaneous

O kharaktere guzhnogo zamykaniya Tagil'skogo progiba na Urale (po rezul' tatam sejsmicheskikh issledovanij)SOKOLOV, V. B; AVERKIN, YU. P; SILIN, V. A et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 297, Num 5, pp 1195-1199, issn 0002-3264Article

Les minéraux de la mine du platine du gisement de titanomagnétite de Gusevaya Gora (Oural central)RAZIN, L. V; YURKINA, K. V.1982, Num 968, 2 p.Serial Issue

Stroenie razreza verkhnej chasti zemnoj kory v rajone razvitiya zelenokamennykh tolshch srednego urala i strukturnaya pozitsiya Degtyarskogo mednarudnogo rajonaSOKOLOV, V. B; AVERKIN, YU. P; SILIN, V. A et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 5, pp 1185-1189, issn 0002-3264Article

Osobennosti lokalizatsii magnetitovogo orudeneniya Kushvinskogo rudnogo polyaDUNAEV, V. A.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1985, Vol 27, Num 5, pp 44-56, issn 0016-7770Article

Das Rugosa-Genus Neotryplasma KALJO (1957) aus dem Ordoviz der europäischen UdSSR = Le genre Rugosa Neotryplasma KALJO (1957) de l'Ordovicien de la partie européenne de l'URSSWEYER, D.Freiberger Forschungshefte. Reihe C. 1982, Num 366, pp 89-94, issn 0071-9404Article

Shchelochnoj magmatizm v Revdinskom rajone na Srednem UraleCHERVYAKOVSKIJ, G. F; GOVOROVA, A. V.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 4, pp 35-43, issn 0321-1703Article

Zakonomernosti razmeshcheniya magnetitovogo orudeneniya Vysokogorskogo mestorozhdeniya (Srednij Ural)DUNAEV, V. A; YAKOVCHUK, M. M.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 7, issn 0016-7762, 60Article

O Vozmozhnoj roli likvatsii v genezise melanokratovykh chlenov bazal'tovykh serij (na primere kompleksa Srednego Urala)PYATENKO, I. K; EGOROVA, N. F; ZIL'BERMAN, A. M et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 273, Num 2, pp 441-444, issn 0002-3264Article

  • Page / 23