Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

jo.\*:("PAMATKOVA PECE")

Results 1 to 25 of 129

  • Page / 6
Export

Selection :

  • and

OCHRANA VARSAVSKYCH PAMATEK Z MINULEHO STOLETI PROTECTION DES MONUMENTS DU SIECLE DERNIER A WARSZAWAKRZYANOWSKI L.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 5, pp 271-278Article

PODIL JOSEFA SVEHLY NA ZACHRANE KOZIHO HRADKU LA PART DE JOSEF SVEHLA DANS LE SAUVETAGE DE KOZI HRADEKFLEGEL M.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 3, pp 186-189Article

STREDISKO PRO DOKUMENTACI HISTORICKKYCH PAMATEK VE VARSAVE CENTRE DE DOCUMENTATION DES MONUMENTS HISTORIQUES A WARSZAWALENARD B; NOWINSKI K.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 5, pp 259-261Article

STREDOVEKE NALEZY V OBVODU BYVALEHO KARTUZIANSKEHO KLASTERA V KRALOVE POLI TROUVAILLES MEDIEVALES DE L'ANCIENNE CHARTREUSE A KRALOVO POLEBUKOVSKY J; CEJNKOVA D.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 4, pp 235-249Article

KE STAVEBNIM OPRAVAM STAROMESTSKE MOSTECKE VEZE AU SUJET DE LA RESTAURATION DE LA TOUR DU PONT CHARLES DU COTE DE LA VIEILLE VILLE DE PRAHAVILIMKOVA M.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 1, pp 16-25Article

K VYVOJI ROMANSKEHO KOSTELA VE VRBNE U MELNIKA A PROPOS DE L'EVOLUTION ARCHITECTURALE DE L'EGLISE ROMANE A VRBNO PRES DE MELNIKKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 3, pp 176-186Article

NOVE FRESKY JANA ADAMA SCHOPFA V PRAZE NOUVELLES FRESQUES DE JAN ADAM SCHOPF A PRAGUESPERLING I.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 4, pp 206-208Article

ZAMECKA ZAHRADA V LIBOCHOVICICH A JEJI SOUDOBA REKONSTRUKCE RECONSTITUTION ACTUELLE DU PARC DU CHATEAU DE LIBOCHOVICEHUSEK P.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 1, pp 45-58Article

KLASTERNI HRAD V DOLNICH KOUNICICH LE CHATEAU MONASTERE A DOLNI KOUNICEKASICKA F; ELIAS J. O.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 4, pp 216-234Article

KONZERVACE STREDOVEKYCH KOSTELU SE STREDOVOU PODPOROU VE SLEZKU CONSERVATION DES EGLISES MEDIEVALES EN BOIS A SUPPORT CENTRAL EN SILESIEMALACHOWITZ E.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 5, pp 298-304Article

K PROBLEMU KONZERVACE LICNICH PLOCH KARLOVA MOSTU PROBLEME DE LA CONSERVATION DES SUPERFICIES DU PONT CHARLES, PRAHAHOSEK J; PELIKAN J.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 3, pp 179-183Article

K ROMANSKE ETAPE VYSTAVBY KOSTELA V CITOVE U MELNIKA A PROPOS DE LA PHASE ROMANE DE LA CONSTRUCTION DE L'EGLISE DE CITOV PRES DE MELNIKPURS F.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 4, pp 245-250Article

OBNOVA FARNI BUDOVY V HOSTINNEM RESTAURATION DU PRESBYTERE A HOSTINNEWAGNER J.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 3, pp 176-178Article

PRAZSKY HRAD V NEJSTARSIM VYOBRAZENI LA PLUS ANCIENNE REPRESENTATION DU CHATEAU DE PRAHAPROCHAZKA V.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 3, pp 156-160Article

STATNI HRAD LOKET A PRIPRAVA JEHO REHABILITACE CHATEAU NATIONAL DE L. ET LA PREPARATION DE SA RESTAURATIONKASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 3, pp 144-156Article

ARCHEOLOGICKY A STAVEBNI PRUZKUM AREALU KOSTELA SV. MARTINA V RADOMYSLI ANALYSE ARCHEOLOGIQUE ET ARCHITECTURALE DU SITE DE L'EGLISE DE ST-MARTIN A RADOMYSLKASICKA F; NECHVATAL B.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 2, pp 105-116Article

KRASNY DUM VACLAVA Z RADCE LA BELLE MAISON DE VACLAV DE RADEC, PRAHAVILIMKOVA M; KASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 2, pp 74-82Article

DREVENE KOSTELY JIZNIHO POLSKA A PROBLEMATIKA JEJICH KONZERVACE EGLISES EN BOIS DE LA POLOGNE DU SUD ET PROBLEMES DE LEUR CONSERVATIONKORNECKI M.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 5, pp 279-289Article

DVE KAPITOLY Z DEJIN HISTORICKEHO DOMU V DOMAZLICICH DEUX CHAPITRES DU PASSE DE LA MAISON HISTORIQUE A DOMAZLICEMUK J.PAMATKOVA PECE. 1975, Num 4, pp 200-207Article

POVRCHOVA UPRAVA CINOVEJ TACKY RESTAURATION D'UNE SOUCOUPE EN ETAINSUJANOVA O.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 1, pp 10-12Article

ZAMECKA ZAHRADA V LIBOCHOVICICH A JEJI SOUDOBA REKONSTRUKCE LE JARDIN DU CHATEAU DE LIBOCHOVICE ET SA RECONSTITUTION ACTUELLELEJSKOVA MATYASOVA M.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 1, pp 13-15Article

BREZNO A JEHO BAROKNI PROMENA B. ET SA TRANSFORMATION BAROQUELASKA V.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 5, pp 272-283Article

PRISPEVEK K METODICE REKONSTRUOVANI STREDOVEKIJCH SKLENENYCH NADOB A PROPOS DE LA METHODE DE RECONSTRUCTION DES RECIPIENTS MEDIEVAUX EN VERREHEJDOVA D; REZNICKOVA M.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 3, pp 137-143Article

PRISPEVEK K POZNANI STAVEBNIHO VYVOJE KOSTELA SV. JOSEFA NA MALE STRANE CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE L'EGLISE ST. JOSEPH A MALA STRANA (PRAGUE)BARTA J.PAMATKOVA PECE. 1974, Num 2, pp 78-80Article

FAKULTNI NEMOCNICE POD PETRINEM V ARCHITEKTONICKEM OBRAZU MALE STRANY L'HOPITAL POD PETRINEM DANS L'IMAGE ARCHITECTURALE DU QUARTIER MALA STRANA, PRAHAKASICKA F.PAMATKOVA PECE. 1973, Num 3, pp 159-168Article

  • Page / 6