Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("PLAINE POLONAISE DU NORD OUEST")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 1506

  • Page / 61
Export

Selection :

  • and

OSADY TRZECIORZEDOWE SW CZESCI NIECKI WARSZAWSKIEJ NA PRZYK NONLADZIE PROFILU Z KACZOROWKA = LES SEDIMENTS DU TERTIAIRE DU SUD-OUEST DU BASSIN DE VARSOVIE A PARTIR DE L'EXEMPLE DE LA COUPE DU SONDAGE DE KACZOROWEKBARANIECKA MD.1981; KWART. GEOL.; ISSN 0023-5873; POL; DA. 1981; VOL. 25; NO 2; PP. 365-386; ABS. RUS/ENG; BIBL. 1 P.; 2 TAB. ; ESQUISSE/COLONNE STRATIGR./TABL.Article

PRZYDATNOSC WZOROW EMPIRYCZNYCH DLA OKRESLENIA TRANSPORTU RUMOWISKA WLECZONEGO W WARUNKACH NIETRWALEGO RUCHU WODY = UTILISATION DE FORMULES EMPIRIQUES POUR LA DETERMINATION DU DEBIT SOLIDE DANS DES CONDITIONS DE REGIME NON PERMANENTSIBIGA STANISLAW.1980; ; POL; WARSZAWA: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ; DA. 1980; 61 P.; 21 CM; BIBL. 27 REF.; MATERIA NONLY BADAWCZE. SERIA: HYDROLOGIA I OCEANOLOGIA; 14 TAB. ; TABL./ILL.Book

ECONOMICAL EFFICIENCY OF THE RADAR APPLICATION IN WATER ECONOMY OF UPPER VISTULAKAWECKI A.1979; ACTA GEOPHYS. POLON.; POL; DA. 1979; VOL. 27; NO 4; PP. 403-412; BIBL. 8 REF.; 5 ILL.Article

OCENA MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TYSIACLETNIEJ FALI POWODZIOWEJ W REJONIE WARSZAWY = POSSIBILITE A 0,1% D'UNE CRUE PROBABLE A VARSOVIE, ESSAI D'ESTIMATION POUR LA REGIONJANKOWSKI WLADYSLAW; STOLARSKA ALINA.1978; ; POL; WARSZAWA:INTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ; DA. 1978; 48 P.; 20 CM; ABS. ENG/RUS; BIBL. 11 REF.; MATERIALPHA LY BADAWCZE. SERIA: HYDROLOGIA I OCEANOLOGIA; 13 TAB. ; TABL./ILL.Book

CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DE LA MARTWA WISLAMAJEWSKI A.1977; PRZEGL. GEOFIZ.; POLSKA; DA. 1977; VOL. 22; NO 3-4; PP. 213-224; H.T. 1; ABS. ANGL.; BIBL. 9 REF.; 7 ILL.Article

JASPISY Z MIEJSEOWOSCI SWIERKI KOLO NOWEJ RUDY NA DOLNYM SLASKU. = JASPES DE SWIERKI PRES DE NOWA RUDA, BASSE SILESIEHEFLIK W; PAWLIKOWSKI M.1977; PRZEGL. GEOL.; POLSKA; DA. 1977; VOL. 25; NO 5; PP. 239-243; ABS. ANGL. RUSSE; BIBL. 7 REF.; 8 ILL.Article

MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WOD MINERALNYCH DO CELOW LECZNICZYCH W WOJEWODZTWIE GDANSKIM. = POSSIBILITE D'UTILISATION MEDICALE DES EAUX MINERALES DE GDANSKPLOCHNIEWSKI Z.1977; BIUL. POLSKA; POLSKA; DA. 1977; VOL. 21; PP. 311-322; ABS. ANGL.; 1 ILL.Article

PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE REED SANDSTONE IN THE POLISH LOWLAND AREA.ORLOWSKA ZWOLINSKA T.1976; ACTA GEOL. POLON.; POLOGNE; DA. 1976; VOL. 26; NO 4; PP. 557-567; H.T. 8; ABS. POL.; BIBL. 18 REF.; 10 ILL.Article

CAPACITE DE PRODUCTION, INFLUENCE SUR LES CARACTERISTIQUES DE L'EAU CAPTEE.JASINSKI B.1976; TECH. SCI. MUNICIP. EAU, TERRES EAUX; FR.; 1976, VOL. 71, NUM. 0002, P. 88 A 92Serial Issue

NECESSITE ET POSSIBILITES DE STOCKAGE DES EAUX DE SURFACE POUR L'IRRIGATION DE LA PROVINCE ZIELONA GORAWANAT L.1976; GOSPOD. WODNA; POLSKA; 1976, VOL. 36, NUM. 0003, P. 85 A 87Serial Issue

STRUCTURES DU PALEOZOIQUE ANCIEN DE LA PARTIE OUEST DE LA SYNECLISE PERI-BALTIQUEDEPOWSKI S; TYSKI S.1976; INST. GEOL. BIUL.; POLSKA; DA. 1976; VOL. 2; NO 270; PP. 49-57; ABS. RUSSE ANGL.; BIBL. 14 REF.Article

GEOCHEMIA, MINERALOGIA I GENEZA DOLNOSLASKICH ZLOZ I WYSTAPIEN BARYTOWYCH. = GEOCHIMIE, MINERALOGIE ET ORIGINE DES GISEMENTS DE BARITE DE BASSE-SILESIEKOWALSKI W.1976; ARCH. MINERAL.; POLSKA; DA. 1976; VOL. 32; NO 2; PP. 5-92; H.T. 8; ABS. ANGL.; BIBL. 4 P.Article

MODIFICATIONS DU PAYSAGE DANS LE BASSIN DE GORZOW ET LEURS CONSEQUENCES ECONOMIQUESRUBIEN A.1975; PRZEGL. GEOGR.; POLSKA; 1975, VOL. 47, NUM. 0002, P. 361 A 368Serial Issue

SPIRORBID-ALGAL STROMATOLITES.PERYT TM.1974; NATURE; G.B.; 1974, VOL. 249, NUM. 5454, P. 239 A 240Serial Issue

ROCHES A KAOLIN ET FELDSPATHS DE NOWY SWIETOW PRES DE NYSA, BASSE SILESIEBUDKIEWICZ M; HEFLIK W.1974; ZESZ. NAUK. AKAD. GORN.-HUTN. STANISLAWA STASZICA; POLSKA; 1974, NUM. 0431, P. 43 A 55Serial Issue

ROCHES FELDSPATHIQUES DE STRZEBLOW PRES DE SOBOTKAHEFLIK W.1974; ZESZ. NAUK. AKAD. GORN.-HUTN. STANISLAWA STASZICA; POLSKA; 1974, NUM. 0431, P. 57 A 82Serial Issue

WYNIKI DOTYCHEZASOWYCH BADAN SOLI POTASOWYCH W STREFIE PRZEDSUDECKIEJ. = RESULTATS D'ETUDES RECENTES SUR LES SELS A K DES PRE-SUDETESPODEMSKI M.1974; PRZEGL. GEOL.; POLSKA; 1974, VOL. 22, NUM. 0001, P. 7 A 12Serial Issue

SYSTEM PROGNOZY STANOW I PZEPLYWOW DLA DOLNEJ WISLY = HYDROGRAMME PREVISIONNEL DU COURS INFERIEUR DE LA VISTULEGRANATOWICZ J; PIWECKI T; SZYMKIEWICZ R et al.1982; ARCH. HYDROTECH.; ISSN 0004-0789; POL; DA. 1982; VOL. 28; NO 2; PP. 205-218; ABS. RUS/ENG; BIBL. 4 REF.; ILL.Article

UWAGI O NIEKTORYCH ANALIZACH MIAZSZOSCI OSADOW CECHSZTYNU NA OBSZARZE ZIEMI LUBUSKIEJ = REMARQUES CONCERNANT CERTAINES ANALYSES DE L'EPAISSEUR DU ZECHSTEIN DANS LA REGION ZIEMA LUBUSKASKOCZYLAS J.1982; PRZ. GEOL.; ISSN 0033-2151; POL; DA. 1982; NO 4; PP. 181-185; ABS. ENG/RUS; BIBL. 11 REF.Article

UWAGI O GEOLOGII ZIEMI LUBUSKIEJ I O WARUNKACH KRAZENIA WOD PODZIEMNYCH = QUELQUES REMARQUES SUR LA GEOLOGIE DE LA REGION DE ZIELONA GORA ET CONDITIONS DE L'ECOULEMENT SOUTERRAINSKOCZYLAS J; CHOINSKI A.1979; PRZEGL. GEOL.; POL; DA. 1979; VOL. 27; NO 8; PP. 437-444; ABS. ENG/RUS; BIBL. 16 REF.Article

ANALYSE DU NIVEAU DU LAC LEBSKO ET DETERMINATION NUMERIQUE DE L'ACTION DU VENTPAWLUCK K.1977; ROZPR. HYDROTECH.; POLSKA; DA. 1977; VOL. 37; PP. 15-32; ABS. ANGL. RUSSE; BIBL. 18 REF.; 12 ILL.Article

CHARAKTERYSTYKA ZRODEL W ZLEWNI RATY. = CARACTERISTIQUES DES SOURCES DU BASSIN DE LA RATACHODOROWSKA KWIECEN M; KNYSZYNSKI F.1977; BIUL. POLSKA; POLSKA; DA. 1977; VOL. 21; PP. 129-138; H.T. 8; ABS. ANGL.; BIBL. 7 REF.; 3 ILL.Article

WODY GRUNTOWE I STREFY ICH WYPLYWU NA POWIERZCHNIE W REGIONIE LODZKIM. = EAUX SOUTERRAINES ET ZONES DE LEUR ECOULEMENT DANS LA REGION DE LODZMAKSYMIUK Z.1977; ACTA UNIV. PODZ., Z; POLOGNE; DA. 1977; NO 5; PP. 39-52; ABS. FR. RUSSE; BIBL. 16 REF.; 3 ILL.Article

POLLUTION DES EAUX DE SURFACE DE LA PROVINCE DE KOSZALINKANIECKI A; SZULC S.1976; POZNAN. TOW. PRZYJ. NAUK, BADAN. FIZJOGR. POLSKA ZACHOD., A; POLSKA; DA. 1976; VOL. 29; PP. 27-32; ABS. ANGL.; 1 ILL.Article

Z BADAN PALINOLOGIEZNYCH KARBONU POLNOCNO-ZACHODNICJ POLSKI. = ETUDES PALYNOLOGIQUES DU CARBONIFERE DU NORD OUEST DE LA POLOGNEKRAWCZYNSKA GROCHOLSKA H.1976; PRZEGL. GEOL.; POLSKA; DA. 1976; VOL. 23; NO 1; PP. 34-35; BIBL. 6 REF.Article

  • Page / 61