Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

jo.\*:("POETIK")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 54

  • Page / 3
Export

Selection :

  • and

HJERTESORG OG ANDRE SORGER PEINES DE COEUR ET AUTRES PEINESHOLMGAARD J.POETIK. 1974, Num 21, pp 89-101Article

PONTOPPIDANS NATTEVAGT N. DE PKAARSHOLM P.POETIK. 1974, Num 21, pp 50-68Article

KUNSTEN OG DEN FORVALTEDE VERDEN. EN ANALYSE AF THEODOR W. ADORNOS AESTETISKE TEORI OG LITTERATURKRISTISKE PRAKSIS L'ART ET LE MONDE ADMINISTRE. ANALYSE DE LA THEORIE ESTHETIQUE D'A. ET DE SA PRATIQUE DE CRITIQUE LITTERAIRESECHER C.POETIK. 1972, Vol 5, Num 2, pp 133-173Article

KRITISKE BEMAERKNINGER TIL ERIK M. CHRISTENSENS ERKENDELSESFORSOG REMARQUES CRITIQUES SUR LA TENTATIVE DE CONNAISSANCE DE E. M. CFINNEMANN N. O.POETIK. 1972, Vol 5, Num 2, pp 223-235Article

DET ER (IKKE) RART AT VAERE FREMMED-GJORT. ANALYSE AF TAENK PA ET TAL OG HAENDELIGT UHELDPITTELKOW R.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 243-71. NGArticle

TILPASNING ELLER FREMMEDGORELSE. ERASMUS MONTANUS OG DEN 11 JUNI SOM IDEOLOGISKE AFGROENSNINGER AF ENEVAELDEN I FORHOLD TIL FEUDALISME OG LIBERALISMEGRODAL T. K.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 21-34. NGArticle

STRUKTURALISTISK LITTERATURVIDENSKAB, KRITISK VIDENSKAB, ELLER HVAD BAERER TEKSTEN? SCIENCE DE LA LITTERATURE STRUCTURALISTE, SCIENCE CRITIQUE, OU BIEN QUE PORTE LE TEXTE?MADSEN P.POETIK. 1972, Vol 5, Num 1, pp 58-77Article

DIALOGEN OG DEN TRAGISKE FARCE. MICHAEL BACHTINS TEORETISKE ARBEJDEGEMZOE A.POETIK. 1971, Vol 4, Num 1, pp 3-54Article

DEN EVENTYRLIGE NEKROLATRI. DODSTEMATIKKEN I NOGLE H. C. ANDERSEN-TEXTER OG RELATIONEN TIL DE SOCIALE, SEXUELLE OG SKRIPTURELLE TRAUMERGRODAL T. K.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 74-94. NGArticle

HVORFOR SKRIVE, NAR VI DOG SKAL DO? EN ANALYSE AF J. P. JACOBSENS ARABESK TIL EN HAANDTEGNING AF MICHEL ANGELOOLSEN O. A.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 106-21. NGArticle

KLASSESTRUKTUR OG HISTORIESYN I NOGLE PONTOPPIDANTEXTERGRODAL T. K.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, pp 182-190Article

HIERARKI, AEGTESKAB OG SOCIAL FORANDRING I SHAKESPEARE'S SOM MAN BEHAGER, STORMEN OG PERICLES HIERARCHIE, MARIAGE ET CHANGEMENT SOCIAL DANS AS YOU LIKE IT, THE TEMPEST ET PERICLESGRODAL T. K.POETIK. 1974, Num 22, pp 45-74Article

TEXTENS GRAENSER LIMITES DU TEXTERODER V.POETIK. 1972, Vol 5, Num 2, pp 209-222Article

AELLING OG ORN. HANDLINGSOPBYGNING OG VAERDIUNIVERS I DEN GRIMME AELLING OG ORNEFLUGTGRODAL T. K.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 95-105. NGArticle

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. EN ANALYSE AF J. P. JACOBSENS NIELS LYHNEHOLMGAARD J.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, pp 122-164Article

TEMATISK TEKSTANALYSE. EN SKITSERING AF TEKSTANALYTISK EMNEOMRADEGRODAL T. K.POETIK. 1971, Vol 4, Num 4, pp 40-55Article

DEFOE'S ROBINSON CRUSOE OG KAPITALISMENS UDVIKLING I ENGLAND R. C. DE D. ET LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME EN ANGLETERREKAARSHOLM P.POETIK. 1974, Num 22, pp 75-134Article

SAMFUNDSTEORI OG TEKSTTEORI THEORIE SOCIALE ET THEORIE DU TEXTEPITTELKOW R.POETIK. 1973, Vol 5, Num 3, pp 5-73Article

MODSIGELSENS POETIK POETIQUE DE L'ANTINOMIEMADSEN P.POETIK. 1972, Vol 5, Num 2, pp 174-208Article

UDDRAG OF ARBEJDSPAPIR OM LITTERATUR SOCIOLOGI. OM KUNSTVAERKET I CIRKULATIONEN EXTRAIT D'UN ESSAI SUR LA SOCIOLOGIE DE LA LITTERATURE. LA CIRCULATION DE L'OEUVRE D'ARTSORENSEN P. E.POETIK. 1972, Vol 5, Num 4, pp 45-62Article

DEN SLETTE REPRODUKTION OG DEN SENTIMENTALE REVOLTE. OM PASKE-UNDERET I KLAUS RIFBJERGS ARKIVETSCHOU S.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 216-29. NGArticle

AGNETE OG HAVMANDEN OG SAMFUNDET. MOTIVET SOM TRADITION OG METAFORSVANE M. L.POETIK. 1971, Vol 4, Num 2-3, PP. 48-64. NGArticle

DR FAUSTUS OG HISTORIEN. EN SAMMENLIGNENDE ANALYSE OF HISTORIA VON D. JOHANN FAUSTEN OG MARLOWE'S DOCTOR FAUSTUS F. ET L'HISTOIRE. ANALYSE COMPAREE DE HISTOIRE DE D. J. F. ET DU D. F. DE MGEMZOE A.POETIK. 1974, Num 22, pp 5-44Article

LENIN, REVOLUTIONEN OY TOLSTOJ L., LA REVOLUTION ET TAGGER G.POETIK. 1974, Num 21, pp 19-49Article

NATTEVAGT OG DEN SOCIALHISTORISKE ANALYSE N. ET L'ANALYSE SOCIO-HISTORIQUEGRODAL T. K.POETIK. 1974, Num 21, pp 69-88Article

  • Page / 3