Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("SCHNEIDERWIND J")

Results 1 to 3 of 3

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

TECHNICKO-TECHNOLOGICKE ZKUSENOSTI Z PRUZKUMU NA ROPU A ZEMNI PLYN V CSSR = EXPERIENCES TECHNICO-TECHNOLOGIQUES DE PROSPECTION DU PETROLE ET DU GAZ NATUREL EN CSSRSCHNEIDERWIND J.1982; GEOL. PRUZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1982; VOL. 24; NO 6; PP. 168-170; ABS. RUS/ENG/GER; 7 TAB. ; TABL.Article

Poznatky z provedení velmi hlubokého vrtu v rakouské části Vídeňské pánve = Réalisation d'un sondage très profond dans la partie autrichienne du Bassin ViennoisSCHNEIDERWIND, J.1981, Vol 26, Num 3, pp 441-473, issn 0322-8762Article

Technicko-ekonomické zkušenosti z průzkumu na ropu a zemní plyn v období let 1976-1981 = Expériences techniques et économiques de la prospection du pétrole et du gaz naturel dans les années 1976-1981SCHNEIDERWIND, J.1982, Vol 27, Num 2, pp 193-203, issn 0322-8762Article

  • Page / 1