Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("SEDLCANY")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 6 of 6

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

Bylanské pohřebiště v Líchovech (dvůr Zrůbek) a halštatké osídlení na sedlčansku = Bylanier excavation at Líchovy (Zrůbek) and the hallstatt colonization near SedlčanyKOUTECKY, D; HUBKOVA, J.Archeologické rozhledy. 1993, Vol 45, Num 3, pp 466-473, issn 0323-1267Article

Leukokratní žilné žuly ze západního okolí Sedlčan a jejich puklinové přeměny = Granites piloniens leucocrates des environs de l'ouest de Sedlcaˇny et leurs altérions de diaclaseNOVAK, J. K.Sborník geologických věd. Geologie. 1982, Num 36, pp 163-182, issn 0581-9172Article

VYSLEDKY VYHLEDAVACIHO PRUZKUMU SB-AU RUD V REVIRU PRICOVY U SEDLCAN = RESULTATS DE LA PROSPECTION DES MINERAIS DE SB-AU DANS LE DISTRICT DE PRICOVY PRES DE SEDLCANYPECENY M.1978; GEOL. PRUEZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1978; VOL. 20; NO 10; PP. 289-291; ABS. ENG/GER/RUS; ILL.Article

STRATIFORMNE ZLATONOSNE ZRUDNINI V MOLDANUBIKU JV. CECH = MINERALISATION STRATIFORME AURIFERE DANS LE MODDANUBIEN DU SUD-EST DE LA BOHEMELITOCHLEB J.1979; GEOL. PRUEZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1979; VOL. 21; NO 11; PP. 347-349; 2 PLANCH. ; PL./ILL.Article

OCENOVANI METALOMETRICKYCH ANOMALII V SB-REVIRU PRICOVY U SEDLCAN = EVALUATION DES ANOMALIES METALLOMETRIQUES DANS LE DISTRICT DE SB A PRICOVY PRES DE SEDLCANYTURNOVEC I; STRAKA E.1978; GEOL. PRUEZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1978; VOL. 20; NO 10; PP. 308-310; 975 ANAL.; 2 TAB. ; ANAL./TABL./ILL.Article

Developments in the public transport service ability of rural settlements with examples from various types of micro-regionsKVĚTOŇ, V; CHMELÍK, J; VONDRÁČKOVÁ, P et al.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2012, Vol 47, Num 1, pp 51-63, issn 0300-5402, 13 p.Article

  • Page / 1