Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("SIWOWSKI, Tomasz")

Results 1 to 6 of 6

  • Page / 1
Export

Selection :

  • and

PROCEDURE OCENY ZMĘCZENIA POMOSTOW METALOWYCH W OBIEKTACH MOSTOWYCH = FATIGUE ASSESSMENT PROCEDURE FOR METAL BRIDGE DECKSSIWOWSKI, Tomasz.Drogi i mosty. 2012, Num 1, pp 53-79, issn 1643-1618, 27 p.Article

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA ZASAD ZRÓWNOWAŹONEGO ROZWOJU W MODERNIZACJI MOSTU = THE APPLICATION PROPOSAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT RULES FOR BRIDGE MODERNISATIONSIWOWSKI, Tomasz.Drogi i mosty. 2008, Num 3, pp 55-91, issn 1643-1618, 37 p.Article

Drogowe mosty aluminiowe - Wczoraj, dziś i jutro = Aluminium road bridges - past, present and futureSIWOWSKI, Tomasz.Drogi i mosty. 2005, Num 1, pp 39-74, issn 1643-1618, 36 p.Article

Structural behaviour of aluminium bridge deck panelsSIWOWSKI, Tomasz W.Engineering structures. 2009, Vol 31, Num 7, pp 1349-1353, issn 0141-0296, 5 p.Article

Test and finite element analysis of an aluminium : Lightweight concrete composite girderSIWOWSKI, Tomasz.Structural engineering international. 2006, Vol 16, Num 4, pp 319-325, issn 1016-8664, 7 p.Article

Aluminium bridges : Past, present and futureSIWOWSKI, Tomasz.Structural engineering international. 2006, Vol 16, Num 4, pp 286-293, issn 1016-8664, 8 p.Article

  • Page / 1