Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

jo.\*:("SLAVIA ANTIQUA")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 68

  • Page / 3
Export

Selection :

  • and

PRZEGLAD POLSKICH PRAC DOTYCZACYCH SLOWIANSZCZYZNY STAROZYTNEJ I WCZESNOSREDNIOWIECZNEJ NA PODSTAWIE PUBLIKACJI Z 1972 R REVUE DES PUBLICATIONS POLONAISES SUR LE MONDE SLAVE DE L'ANTIQUITE ET DU HAUT MOYEN AGE PARUES EN 1972PERZYNSKA HOLASOWA M.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 201-238Article

ZASIEDLENIE POMORZA ZACHODNIEGO W 6-7 WIEKU N.E. W SWIETLE DOTYCHCZASOWYCH WYNIKOW BADAN ARHEOLOGICZNYCH LA COLONISATION DE LA POMERANIE OCCIDENTALE AU 6-7 SIECLE A LA LUMIERE DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUESPORZEZINSKI A.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, pp 29-67Article

O MOZLIWOSCIACH I ZAKRESIE WSPOLPRACY ARCHEOLOGOW I JEZYKOZNAWCOW NA PODSTAWIE DOSWIADCZEN I ZAMIERZEN GDANSKIEGO ZESPOLU ONOMASTYCZNEGO LES POSSIBILITES ET LA PORTEE DE LA COOPERATION ENTRE LINGUISTE ET ARCHEOLOGUE SELON LES TRAVAUX ACCOMPLIS ET LES PREVISIONS DU GROUPE ONOMASTIQUE DE GDANSKGORNOWICZ H.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, pp 5-15Article

PRZEGLAD POLSKICH PRAC DOTYCZACYCH SLOWIANSZCZYZNY STAROZYTNEJ I WCZESNOSREDNIOWIECZNEJ, NA PODSTAWIE PUBLIKACJI Z 1973 ROKU. (Z UZUPELNIENIAMI ZA ROK 1972) REVUE DES PUBLICATIONS POLONAISES SUR LE MONDE SLAVE DE L'ANTIQUITE ET DU HAUT MOYEN AGE, PARUES EN 1973 (AVEC COMPLEMENT COMPRENANT 1972)PERZYNSKA HOLASOWA M.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, PP. 279-313 RES. FRArticle

OSTATNIE BADANIA NAD SLOWIANSZCZYZNA STAROZYTNA I WCZESNOSREDNIOWIECZNA W ZSRR LES RECHERCHES RECENTES SUR LE MONDE SLAVE DE L'ANTIQUITE ET DU HAUT MOYEN AGE EN URSSEFFERTOWA J.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, pp 316-331Article

RANNESREDNEVEKOVAJA KUL'TURA LESNOJ POLOSY PODNEPROV'JA (TIPA KOLOCIN-AKATOVO) I EE MESTO V SLAVJANSKOM ETNOGENEZE LA CIVILISATION DU HAUT MOYEN AGE DE LA ZONE FORESTIERE DE LA REGION DU DNIEPR (TYPE KOLOCIN-AKATOVO) ET SA PLACE DANS L'ETHNOGENESE DES SLAVESSYMONOVIC E. A.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, pp 17-28Article

PRAZSKA KERAMIKA DVANACTEHO A TRINACTEHO STOLETI LA CERAMIQUE DE PRAGUE DU 12 ET DU 13 SDYMACZEWSKA U; PAVLU I.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 280-283Article

MATERIALY WCZESNOSREDNIOWIECZNE Z JANKOWA (STANOWISKO 1) POW. INOWROCLAWSKI OBJETS DU HAUT MOYEN AGE DE JANKOWO (SITE 1) PRES DE INOWROCLAWMAMZER H.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 143-174Article

STUDIUM DEJIN A HMOTNE KULTURY DAVNYCH SLOVANU V CESKOSLOVENSKU V ROCE 1972 RECHERCHES SUR L'HISTOIRE ET LA CIVILISATION DES SLAVES EFFECTUEES EN TCHECOSLOVAQUIE EN 1972SLAMA J.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 181-200Article

DAS SCHRIFTTUM ZUR SLAWISCHEN ARCHAOLOGIE DES JAHRES 1971 IN DER DDR UND DER BDRDONAT P.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 237-242Article

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W ODERCY, OKRE? G TOLBUCHIN W BULGARII W 1972 FOUILLES A ODERCY, REG. DE TOLBUHIN (BULGARIE) EN 1972DYMACZEWSKI A.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 326-330Article

ZAKRES I ZADANIA ARCHEOLOGII LA PLACE ET LES BUTS DE L'ARCHEOLOGIEHENSEL W.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 131-135Article

ZE STUDIOW NAD OSADNICTWEM ZIEMI PALUCKIEJ WE WCZESNYM SREDNIOWIECZU CONSIDERATIONS SUR LA COLONISATION ET L'HISTOIRE DE LA REGION DE PALUKI AU HAUT MOYEN AGELESNY J.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, pp 123-176Article

EINIGE BETRACHTUNGEN UBER DIE EREIGNISSE IM 6-7 JH. AN DER UNTEREN DONAUCOMSA M.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 61-81Article

OSTATNIE BADANIA NAD SLOWIANSZCZYZNA STAROZYTNA I WCZESNOSREDNIOWIECZNA W ZSRR RECHERCHES RECENTES SUR LE MONDE SLAVE DE L'ANTIQUITE ET DU HAUT MOYEN AGE EFFECTUEES EN URSSEFFERTOWA J.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 239-255Article

W SPRAWIE KULTU POGANSKIEGO NA OSTROWIE LEDNICKIM WE WCZESNYM SREDNIOWIECZU SUR LE CULTE PAIEN A OSTROW LEDNICKI AU HAUT MOYEN AGELESNY J.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 119-135Article

STUDIUM DEJIN A HMOTNE KULTURY DAVNYCH SLOVANU V CESKOSKOVENSKU V ROCE 1971 RECHERCHES SUR L'HISTOIRE ET LA CIVILISATION D'ANCIENS SLAVES EFFECTUES EN TCHECOSLOVAQUIE EN 1971SLAMA J.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 211-235Article

ELEMENTY UZBROJENIA I OPORZA? DZENIA JEZDZIECKIEGO Z WCZESNOSREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA W STYRMEN W BULGARII LES ELEMENTS D'ARMEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE CAVALIER TROUVES DANS LE CASTRUM DE STYRMEN EN BULGARIEKURNATOWSKA Z.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 87-124Article

TECHNOLOGIA CZE? SCI UZBROJENIA ZNALEZIONYCH NA GRODZISKU STYRMEN OKRE? G RUSE TECHNOLOGIE DES FRAGMENTS DE L'ARMEMENT TROUVES DANS LE CASTRUM DE STYRMEN, REGION DE RUSEMAMZER H.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 125-129Article

WYROBY SZKLANE Z GRODZISKA W STYRMEN LES FRAGMENTS DE VERRE DE STYRMEN (BULGARIE)DEKOWNA M.SLAVIA ANTIQUA. 1975, Vol 22, pp 177-277Article

FRAGMENTY NACZYNIA SZKLANEGO Z WARSTWY WCZESNOSREDNIOWIECZNEJ GRODZISKA W KOMOROWIE W POW. SZAMOTULSKIM FRAGMENTS D'UNE COUPE EN VERRE PROVENANT DU NIVEAU DE LA HAUTE EPOQUE MEDIEVALE DU SITE FORTIFIE DE KOMOROWO, DISTR. DE SZAMOTULYOLCZAK J; MALINOWSKI T.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 137-156Article

RANNESREDNEVEKOVYJ PUT'IZ BALTIKI V KASPIJ LA ROUTE DE LA BALTIQUE A LA MER CASPIENNE A LA HAUTE EPOQUE MEDIEVALEVILINBAHOV V.SLAVIA ANTIQUA. 1974, Vol 21, pp 83-110Article

OSTATNIE BADANIA NAD SLOWIANSZCZYZNA? STAROZYTNA I WCZESNOSREDNIOWIECZNA? W ZSRR DERNIERES RECHERCHES SUR LE MONDE SLAVE DE L'ANTIQUITE ET DU HAUT MOYEN AGE, EFFECTUEES EN URSSEFFERTOWA J.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 279-300Article

PRZEGLA? D POLSKICH PRAC DOTYCZA? CYCH SLOWIANSZCZYZNY STAROZYTNEJ I WCZESNOSNEDNIOWIECZNEJ NA PODSTAWIE PUBLIKACJI Z 1971 R. (Z UZUPELNIENIAMI ZA ROK 1970) REVUE DES PUBLICATIONS POLONAISES CONSACREES AU MONDE SLAVE DE L'ANTIQUITE ET DU HAUT MOYEN AGE PARUS EN 1971PERZYNSKA-HOLASOWA M.SLAVIA ANTIQUA. 1973, Vol 20, pp 243-277Article

III Miedzynarodowy Kongres Archeologii S owianskiej, Bratys awa, 7-14.9.1975 Le Troisième Congrès International d'Archéologie slave, Bratislava, 1975KURNATOWSKA Z.Slavia Antiqua. 1976, Vol 23, pp 313-316Article

  • Page / 3