Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("SUDETES TCHECOSLOVAQUIE")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 416

  • Page / 17

Export

Selection :

  • and

Ojedinělé rostlinné nálezy z badenu na Opavsku = Découvertes végétales isolées provenant du Badenien dans la région d'OpavaKNOBLOCH, E.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1983, Vol 32, Num 3, pp 243-244, issn 0323-0627Article

Die grössten Findlinge in der Tschechoslowakei und ihr Schutz = Les plus gros blocs erratiques de Tchécoslovaquie et leur protectionGABA, Z.1983, Vol 17, Num 2, pp 95-96, issn 0340-4056Article

Lithofazielle Korrelation des oberen Stefans und Autuns im Innersudetischen Becken und im Krkonoše ― Vorlandbecken = Corrélations lithofaciales du Stéphanien et de l'Autunien dans le Bassin sudétique interne et dans la région de Krkonose ― VorlandTASLER, R; VALIN, F.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1982, Vol 57, Num 2, pp 81-94, issn 0042-4730Article

Ultramafická hornina od Hartíkova na severní Moravě = Roches ultrabasiques provenant de Hartíkov dans la Moravie du nordKOPA, D; FOJT, B.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1983, Vol 32, Num 3, pp 239-242, issn 0323-0627Article

Nové prognózní vyhodnocení ložiska Au-rud Zlatý Chlum = Nouvelle évaluation du gisement d'or Zlatý Chlum (Moravie Nord, Tchécoslovaquie)HAUK, J; OREL, P; VANĚČEK, M et al.Jednani KRB pro rozvej rudniho geofyzikalniho pruzkumu v Jesenikach. 1985, pp 117-120Conference Paper

K novému pojetí strukturní interpretace metalogeneze v silesiku z hlediska globální tektoniky = Sur la nouvelle conception de l'interprétation structurale de la métallogénie dans le Silésien du point de vue de la tectonique globaleHAVELKA, J.Konferencie Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám. 1984, pp 89-94Conference Paper

Horniny s hyperstenem nebo cummingtonickým amfibolem v Rychlebských horách = Roches hypersthène ou cummingtonite dans les monts Rychlebké horyKOPA, D.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1982, Vol 31, Num 3, pp 229-236, issn 0323-0627Article

Svrchní turon v hronovské pánvi = Le Turonien supérieur dans le bassin de HronovVEJLUPEK, M.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1979, Vol 54, Num 6, pp 361-363, issn 0042-4730Article

Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka = Hématite du gîte de Zálesí près de JavorníkZIMAK, J; FOJT, B.1985, Vol 83, Num 24, pp 63-71, issn 0474-1129Article

Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku = Morphométrie et développement des vallées asymétriques dans la partie orientale des monts Nízký JeseníkCZUDEK, T.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1983, Vol 32, Num 2, pp 159-180, issn 0323-0627Article

Relict kaersutite from metagabbro, Těpeře near Železný Brod, Krkonoše - Jizera Crystalline, Bohemia, ČSSR = Kaersutite relicte dans un métagabbro, Těpeře près de Žlezníj Brod, Cristallin de Krkonoše ― Jizera, Bohême TchécoslovaquieCHAB, J; RYBKA, R.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1982, Vol 57, Num 1, pp 59-60, issn 0042-4730Article

On the identity of «Ptyonius bendai» (Amphibia) from the Lower Permian of Košt'álov, Czechoslovakia = A propose de l'identitié de «Ptyonius bendaï» (Amphibia) du Permien inférieur de Koˇst'álov, TchécoslovaquieMILNER, A. R.Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte. 1981, Num 6, pp 346-352, issn 0028-3630Article

Reliéf a fosilní zvětraliny v okolí Bruntálu = Relief et produits de la paléoaltération dans les environs de la ville BruntálCZUDEK, T.Sborník Československé geografické společnosti. 1983, Vol 88, Num 4, pp 289-297, issn 0231-5300Article

K problematice studia zonárních a kolomorfních pyritů z některých jesenických ložisek = Problèmes concernant l'étude des pyrites zonées et collomorphes de quelques gisements des montagnes JeseníkyCERMAK, F; FOJT, B; ZEMAN, J et al.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1984, Vol 33, Num 1, pp 87-93, issn 0323-0627Article

Zpráva o ukončeném vyhledávacím průzkumu Cu-rud na ložisku Zlaté Hory-jih mezi 3. a 4. patrem = Compte rendu de la prospection minière de cuivre dans le gisement de Zlaté Hory-sud entre le 3ème et le 4ème niveau, Moravie du Nord, TchécoslovaquieKONUPCÍK, M.Sborník GPO. 1983, Num 27, pp 75-85, issn 0139-7834Article

Pathological effect in Lyropecten (Aequipecten?) ternatus (Muenster. 1833) from the Cretaceous of Czechoslovakia = Pathologie sur une coquille de Lyropecten (Aequipecten?) ternatus (Muenster. 1833) du Crétacé de TchécoslovaquiePEK, I; MAREK, J.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 1, pp 49-51, issn 0042-4730Article

Sopky u Bruntálu = Des volcans près de BruntálCZUDEK, T.1982, Vol 27, Num 9, pp 645-646, issn 0322-8258Article

Fosilní olšina (Alnetum) z nivy řeky Opavy = Alnetum fossile de la région de la rivière OpavaOPRAVIL, E.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1984, Vol 33, Num 1, pp 65-72, issn 0323-0627Article

Pozemní průzkum při leteckém multipektrálním snímkování = Etude de la Terre à l'aide de la télédétection multispectrale aérienneKRIX, K; SKAPEC, L.1983, Vol 8, Num 9, pp 567-571, issn 0139-9853Article

Recentní (?) sfalerit v sedimentech vnitrosudetské pánve = Sphalérite récente (?) dans les sédiments du bassin des Sudètes IntérieuresHORAKOVA, M.Geologický průzkum. 1984, Vol 26, Num 5, pp 146-148, issn 0016-772XArticle

Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců = Position stratigraphique des grès de «U devíti Křižů»VEJLUPEK, M.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 1, pp 57-59, issn 0042-4730Article

Ofikalcit z Vápenné-Lesní Čtvrti = Ophicalcite provenant de Vápenná-Lesní ČtvrťKOPA, D.Časopis Slezského muzea. Série A. Vědy přírodní. 1983, Vol 32, Num 1, pp 83-84, issn 0323-0627Article

Die Morphogenese des Hruby Jesenik/CSSR. Ein Beitrag zur geotektonisch und klimatisch gebundenen Reliefentwicklung der Mittelgebirge = Morphogénèse de Hruby Jesenik, Tchécoslovaquie. Contribution à l'étude de l'évolution géotechnique et climatique liée au relief des montagnes moyennes = The morphogenesis of the Hruby Jesenik/CSSRDEMEK, J.Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. 1985, Vol 10, pp 71-79, issn 0138-3647Article

Mapa geochemické prozkoumanosti Jeseníků = Carte géochimique des Monts Jezeniky (Moravie Nord, Tchécoslovaquie)SOBOTKA, M.Jednani KRB pro rozvej rudniho geofyzikalniho pruzkumu v Jesenikach. 1985, 137Conference Paper

A star-like ichnofossil from the Krkonoše-Jizerské hory Metamorphic Complex of northern Bohemia = Ichnite des montagnes Krkonoše-Jizerské hory du complexe cristallin de la Bohême du nordCHALOUPSKY, J; CHLUPAC, I.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1984, Vol 59, Num 1, pp 45-48, issn 0042-4730Article

  • Page / 17