Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("SYNECLISE D'UKRAINE")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 1527

  • Page / 62
Export

Selection :

  • and

K paleozoologicheskoj Kharacteristike bronnitskikh sloev venda podoliiVELIKANOV, V. A; GUREEV, YU. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 6, pp 1454-1456, issn 0002-3264Article

K metodike analiza landshaftov predgorij dlya tselej melioratsii (na primere Pokutsko-Bukovinskogo Predkarpat'ya)KRATKO, L. A.Fizičeskaja geografija i geomorfologija. 1984, Num 31, pp 63-70Article

Landshaftno-geokhimicheskie sistemy doliny r. Siret (Bukovinskoe Predkarpat'e)GUTSULYAK, V. N.Fizičeskaja geografija i geomorfologija. 1984, Num 31, pp 59-63Article

Novye nakhodki besskeletnykh Metazoa i bioglifov v mogilevskoj svite venda PololiiVELIKANOV, V. A; GUREEV, YU. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 2, pp 427-429, issn 0002-3264Article

Vilijskij razlom Volyno-Podol'skoj plitySVYNKO, I. M.1982, Num 23, pp 30-32Article

Neotektonika i glyatsiorel'ef Volynskogo Poles'yaPALIENKO, V. P.1982, Num 23, pp 33-39Article

Mramornyj oniks Podol'skogo Pridnestrov'yaMETALIDI, S. V; PASHKEVICH, L. V; NOCHEVKINA, O. G et al.Sovetskaâ geologiâ. 1983, Num 12, pp 54-56, issn 0038-5069Article

Novye dannye po stratigrafii i khronologii karangata i ehvksinouzunlaraVLASOV, V. K; VOLKOVA, N. S; ZUBAKOV, V. A et al.Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriâ 5. Geografiâ. 1983, Num 5, pp 28-37, issn 0579-9414Article

Subdivision en zones d'après le nannoplancton des dépôts éocènes du Nord de la Mer NoireANDREEVA-GRIGOROVICH, A. S; BOGDANOVICH, E. M.1983, Num 5579, 14 p.Serial Issue

Zeolite concentration characteristics in Upper Cretaceous sediments of the Moldavian SSR = Caractéristiques des teneurs en zéolites des sédiments du Crétacé supérieur de la RSS de MoldaviePERES, F. S.Lithology and mineral resources. 1982, Vol 16, Num 4, pp 401-413, issn 0024-4902Article

Izmenenie promyshlennoj uglenosnosti v L'vovsko-Volynskom bassejneSHUL'GA, V. F; SELINNYJ, V. I; KARAVAEV, V. YA et al.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1986, Num 7, pp 132-133, issn 0321-1703Article

Uppper jurassic halogene deposits in the Ukraine and Moldavia = Dépôts de sels au Jurassique sup. en Ukraine et en MoldavieKORENEVSKI, S. M.Lithology and mineral resources. 1983, Vol 17, Num 4, pp 373-381, issn 0024-4902Article

Geologiya Manevichkoj kol'tsevoj strukturySEMENENKO, N. P.1985, 104 p.Book

Klimaty plejstotsena Prichernomor'ya po palinologicheskim dannymKORENEVA, E. V.Bûlleten' Komissii po izučeniû četvertičnogo perioda. 1983, Num 52, pp 147-150, issn 0366-0907Article

O roli ehndogennogo faktora v obrazovanii bolot Ukrainskogo Poles'ya (na primere Zhitomirskogo i Volynskogo Poles'ya)TIMOFEEV, V. M; KOSHIK, YU. A; CHMYKHAL, V. N et al.Fizičeskaja geografija i geomorfologija. 1983, Num 29, pp 113-119Article

Postsedimentatsionnye izmeneniya mezhsolevykh devonskikh otloznenij Pripyatskogo progibaMAKHNACH, Anatolij Aleksandrovich.1980, 198 p.Book

O mezhregional'noj korrekyatsii silura Pridnestrov'ya po ostrakodamABUSHIK, A. F.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 273, Num 5, pp 1179-1183, issn 0002-3264Article

Rezhim vdol'beregovykh potokov nanosov v severo-zapadnoj chasti Chernogo moryaSHUJSKIJ, YU. D; VYKHOVANETS, G. V.Izvestija Vsesojuznogo geografičeskogo obščestva. 1983, Vol 115, Num 5, pp 420-429Article

Tsiklichnost' osadkonakopleniya i smena ehkologicheskikh kompleksov fauny v silure PodoliiPREDTECHENSKIJ, N. N; KOREN', T. N; MODZALEVSKAYA, T. L et al.Trudy Paleontologičeskogo instituta. 1983, Vol 194, pp 61-74, issn 0376-1444Article

Veroyatnostnye kharakteristiki protsessa ovragoobrazovaniyaELISEEVA, E. V.Fizičeskaja geografija i geomorfologija. 1983, Num 29, pp 55-59Article

Rekonstruktsiya prirodnykh uslovij Bryanskogo intervala poslednej lednikovoj ehpokhi dlya yugo-zapada Russkoj ravninyGURTOVAYA, E. E.Doklady Akademii nauk SSSR. 1981, Vol 257, Num 5, pp 1225-1228, issn 0002-3264Article

LES EAUX SOUTERRAINES DES REGIONS GAZO-PETROLIFERES DE CISCARPATIE.GAVRILENKO ES; SHCHEPAK VM.1967; IZVEST. VYSSH. UCHEBN. ZAVED., GEOL. RAZV; SUN; 1967(8), VOL. 10, NUM. 0008, P. 85 A 87Miscellaneous

DEVONIAN OF THE VOLYNO-PODOLIAN MARGIN OF THE RUSSIAN PLATFORM.KHIZHNJAKOV AV; POMJANOVSKAJA GM.1967; INTERNAT.SYMPOSIUM.ON.THE.DEVONIAN.SYSTEM.CALGARY.; 1967, VOL. 1, P. 359 A 366Miscellaneous

Otrazhenie razryvnykh narushenij v gelievom, makrosejsmicheskom i gidrogeokhimicheskom polyakh MoldaviiBOBRINSKIJ, V. M; MAKARESKU, V. S; MORARU, K. E et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 288, Num 5, pp 1181-1184, issn 0002-3264Article

Antropogennyj karst Podol'yaDENISIK, G. I.Geografiâ i prirodnye resursy. 1984, Num 4, pp 152-154, issn 0206-1619Article

  • Page / 62