Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("TALNAKH")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 88

  • Page / 4

Export

Selection :

  • and

RHENIUM-RICH MOLYBDENITE FROM THE TALNAKH COPPER-NICKEL DEPOSIT (NORIL'SK REGION).KOVALENKER VA; LAPUTINA IP; VYAL'SOV LN et al.sdDOKL. EARTH SCI. SECT.; U.S.A.; DU RUSSE: DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R., S.S.S.R. 1974; 217, NO 1, 187-189,1974, VOL. 217, P. 104 A 105Miscellaneous

Gelienosnost severnoj chasti Talnakhskogo rudnogo uzlaFRIDMAN, A. I; FARFEL, L. S; YAKUSHIN, V. F et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1985, Num 7, pp 139-141, issn 0016-7762Article

O mekhanizme tekhnogennogo okisleniya «vysokomedistoj» rudy Talnakhskogo rudnogo uzlaKOVALENKO, L. N; KULAGOV, EH. A; EHLISTRATOVA, G. N et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 7, issn 0016-7762, 66Article

O korrelyatsii ustojchivosti stenok skvazhin s karbonatnost'yu glinistykh porodBERESNEVA, D. I; CHASHCHINOV, YU. M; KUZ'MENKO, L. A et al.Zapiski Leningradskogo gornogo instituta. 1982, Vol 93, pp 88-96Article

SPECTRE IR DE LA THAUMASITESTOLPOVSKAYA VN; RYABOV VV.1974; GEOKHIMIJA; S.S.S.R.; 1974, NUM. 0009, P. 1383 A 1388Serial Issue

SUR L'ORIGINE DES MINERAIS DISSEMINES DANS LE GISEMENT DU TALNAKHVORTSEPNEV VV.1978; DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1978; VOL. 239; NO 2; PP. 424-426; BIBL. 12 REF.; 1 ILL.; 8 ANAL.Article

Otsenka geologo-tekhnologicheskikh osobennostej pirrotinovykh rud dlya povysheniya ehffektivnosti ikh pererabotkiCHERNOV, V. D; KULAGOV, EH. A; STEKHIN, A. I et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1989, Num 1, pp 66-69, issn 0016-7762Article

Svyaz novejshego strukturnogo plana talnakhskogo rudnogo uzla s gazoproyavleniyamiPIOTROVSKAYA, T. YU; FRIDMAN, A. I; FARFEL, L. S et al.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1987, Num 3, pp 127-129, issn 0016-7762Article

THE FIRST OCCURRENCE IN ORES OF THE SULFIDE OF POTASSIUM, IRON, AND COPPER, DJERFISHERITE.GENKIN AD; TRONEVA NV; ZHURALEV NN et al.1970; GEOCHEM. INTERNATION.; USA; 1970, VOL. 7, NUM. 0004, P. 693 A 701Miscellaneous

URVANTSEVITE PD(BI,PB)2 - NOUVEAU MINERAL DU SYSTEME PD-BI-PBRUDASHEVSKIJ NS; MAKAROV VN; MEDVEDEVA EH M et al.1976; ZAP. VSESOJUZ. MINERAL. OBSHCHEST.; S.S.S.R.; DA. 1976; VOL. 105; NO 6; PP. 704-709; BIBL. 13 REF.; 2 ILL.Article

STRUCTURE GEOLOGIQUE ET ZONALITE DU GISEMENT CUPRO-NICKELIFERE DU TALNAKH D'APRES L'EXEMPLE DE LA PARTIE SUD-OUEST DU GITE METALLIFERE)KULAKOV BA.1976; TRUDY INST. GEOL. GEOFIZ; MOSKVA; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 249; PP. 208-219; BIBL. 18 REF.; 2 ILL.Article

FIRST OCCURRENCE IN ORES OF POTASSIUM, IRON AND COPPER SULPHIDE-JERFISHERITE.GENKIN AD; TRONEVA NV; ZHURAVLEV NN et al.1969; GEOL. RUDN. MESTOROZHD; SUN; 1969, VOL. 11, NUM. 0005, P. 57 A 64Miscellaneous

Temperatures of formation of the quartz and hisingerite in the massive copper-nickel ores of the Talnakh ore deposit = Températures de formation du quartz et de la hisingérite dans des gisements massifs du cuivre-nickel du gîte de TalnakhAPLONOV, V. S; SEREDA, E. V.Soviet geology and geophysics. 1983, Vol 24, Num 3, pp 56-60, issn 0361-7149Article

ORIGINE DES MINERAIS SULFURES CUPRO-NICKELIFERESZOLOTUKHIN VV.1979; TRUDY INST. GEOL. GEOFIZ.; SUN; DA. 1979; NO 449; PP. 4-15; BIBL. 2 P.Article

MINERALOGIE ET GEOCHIMIE DU SELENIUM ET DU TELLURE (DANS DES GISEMENTS CUPRO-NICKELIFERES DE LA CEINTURE METALLOGENIQUE DU TALNAKH)KOVALENKER VA.1977; MOSKVA; NAUKA; DA. 1977; PP. 1-136; BIBL. 5 P.Book

BORISHANSKITE-NOUVEAU PLUMBOARSENIC DE PALLADIUM DES MINERAIS CUPRO-NICKELIFERES SULFURES DES INTRUSIONS DIFFERENCIEES DU TALNAKHRAZIN LV; DUBAKINA LS; MESHCHANKINA VI et al.1975; ZAP. VSESOJUZ. MINERAL. OBSHCHEST.; S.S.S.R.; 1975, NUM. 0001, P. 57 A 61Serial Issue

DIAPIRISME MAGMATIQUE DANS LA REGION DE NORILSK.VERBA ML.1970; TRUDY NAUCH.-ISSLEDOVAT. INST. GEOL. ARKTIKI; SUN; 1970, VOL. 162, P. 166 A 171Miscellaneous

NOVYE DANNYE O TAJMYRITE (PD, CU, PT)3SN IZ MEDNOMIKELEVYKH RUD TALNAKHSKOGO MESTOROZHDENIYA = NOUVELLES DONNEES SUR LA TAIMYRITE (PD, CU, PT)3SN, DES MINERAIS CUPRO-NICKELIFERES DU GISEMENT DU TALNAKHBEGIZOV VD; ZAV'YALOV EN; PAVLOV EG et al.1982; ZAP. VSES. MINERAL. OBSC.; ISSN 0044-1805; SUN; DA. 1982; VOL. 1; PP. 78-83; BIBL. 3 REF.; 28 ANAL.; 2 TAB. ; ANAL./TABL./ILL.Article

MOLYBDENITE DANS LE GISEMENT CUPRO-NICKELIFERE DU TALNAKH (REGION DE NORILSKKOVALENKER VA; LAPUTINA IP; VYAL'SOV LN et al.1974; DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R.; SUN; 1974, VOL. 217, NUM. 0001, P. 187 A 189Serial Issue

MINERAIS DE CUIVRE ET NICKEL DU GISEMENT DE TALNAKH.KAVARDIN GI; MITENKOV GA.1971; TRUDY NAUCH.-ISSLEDOVAT. INST. GEOL. ARKTIKI; SUN; 1971, VOL. 167, P. 123 A 181Miscellaneous

ESSAI D'ETUDES HYDROGEOLOGIQUES POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DU COMPLEXE MINIER DE TALNAKH.ROGINEC II.1969; NAUCHNO-ISSL.INST.GEOL.ARKTIKI-SBORN.STAT.GIDROGEOL.GEOTERM.-S.S.S.R.; 1969, NUM. 0001, P. 49 A 53Miscellaneous

Prostranstvenno-vremennye sootnosheniya nikelenosnykh intruzivov v talnakhskom rudnom polePETROV, O. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1987, Vol 294, Num 5, pp 1180-1184, issn 0002-3264Article

PARTICULARITES DE LA STRUCTURE ET DE LA GENESE DE L'HORIZON TAXITIQUE DE L'INTRUSION MINERALISEE DU TALNAKHMITENKOV GA; KHINEJKO AL; SHISHKIN NN et al.1977; DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1977; VOL. 237; NO 1; PP. 191-194; BIBL. 8 REF.; 3 ILL.Article

PENTLANDITE DES MINERAIS MASSIFS DES GISEMENTS DE TALNAKH ET D'OKTJABR' (CENTRE MINIER DE TALNAKH).SHISHKIN NN; MITENKOV GA; MIKHAJLOVA VA et al.1971; DOKL. AKAD. NAUK S.S.S.R.; SUN; 1971(3), VOL. 197, NUM. 0002, P. 431 A 434Miscellaneous

GEOLOGIE DE L'INGENIEUR DU GISEMENT DU TALNAKH: PROBLEMES, METHODES ET ESSAI D'ETUDEGOLODKOVSKAYA GA; DEMIDYUK LM; SHAUMYAN LV et al.1977; VEST. MOSKOV. UNIV., 4; S.S.S.R.; DA. 1977; NO 5; PP. 101-116; BIBL. 5 REF.Article

  • Page / 4