Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("TAMULEWICZ J")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 11 of 11

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

RELATION POUR LA PLUIE A POZNANTAMULEWICZ J.1975; POZNAN. TOW. PRZYJ. NAUK, BADAN. FIZJOGR. POLSKA ZACHOD., A; POLSKA; DA. 1975; VOL. 28; PP. 191-212; H.T. 1; ABS. ANGL.; BIBL. 19 REF.; 8 ILL.Article

MORPHOGENESE DE LA REGION VOISINE DE LA PLAINE ALLUVIALE DE BARLINEKTAMULEWICZ J.1973; POZNAN. TOW. PRZYJ. NAUK, BADAN. FIZJOGR. POLSKA ZACHOD., A; POLSKA; 1973, VOL. 26, P. 175 A 193Serial Issue

A TAXONOMIC APPROACH TO PRECIPITATION A STUDY FROM NORTH WESTERN POLAND = UNE APPROCHE TAXONOMIQUE DES PRECIPITATIONS: UNE ETUDE SUR LE NORD-OUEST DE LA POLOGNETAMULEWICZ J.1981; QUEST. GEOGR.; ISSN 546445; POL; DA. 1981; NO 7; PP. 121-133; H.T. 1; BIBL. 10 REF.; 1 TAB. ; TABL./ILL.Article

Bilans radiacyjny elementów krajobrazu rolniczego na przykładzie okolic Turwi = Le bilan de radiation des éléments du paysage agricole. Exemple de la région de TurwiaTAMULEWICZ, J.Conference Papers, 4. 1990, pp 69-78Book Chapter

Zmiennosc stosunkow opadowych w ciagu roku na obszarze Polski po nocno-zachodniej. (Variabilité annuelle du régime de précipitations sur le territoire de la Pologne du Nord-Ouest)TAMULEWICZ, J.Badania fizjograficzne nad Polska zachodnia. Seria A: Geografia fizyczna Poznan. 1982, Vol 34, pp 191-207Article

Typologia rezimu opadow atmosferycznych Polski po nocno-zachodniej w ujeciu taksonomicznym. (Typologie du régime des précipitations dans le nord-ouest de la Pologne sous l'aspect taxonomique)TAMULEWICZ, J.Badania fizjograficzne nad Polska zachodnia. Seria A: Geografia fizyczna Poznan. 1981, Vol 33, pp 117-131Article

Bilans radiacyjny w swietle formu empirycznych na przyk adzie powierzchni akowej w rejonie Turwi Bilan radiatif suivant des formules empiriques, exemple d'une surface de prairies dans la région de TurewTAMULEWICZ, J.Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria A. Geografia fizyczna. 1989, Vol 39, pp 131-150, issn 0067-2807Article

Zroznicowanie stosunkow topoklimatycznych w rejonie Pi y w sierpniu 1983 roku w warunkach cyrkulacji antycyklonalnej Variabilité des conditions topoclimatiques dans la région de Pi a, en août 1983, dans les conditions de circulation anticycloniqueTAMULEWICZ, J.Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria A. Geografia fizyczna. 1989, Vol 38, pp 115-128, issn 0067-2807Article

Taksonomiczne podstawy typologii rezimu opadow atmosferycznych na przyk adzie Pojezierza Pomorskiego i Niziny Wielkopolskiej. (Bases taxonomiques de la typologie du régime de précipitations à l'exemple du Pays des Lacs de Poméranie et de la Plaine de Grande Pologne)TAMULEWICZ, J.Dokumentacja Geograficzna Warszawa. 1982, Num 3-4, 91 p.Article

Bilans radiacyjny powierzchni uzytkowanych rolniczo w rejonie Turwi - wybrane wyniki dotychczasowych badan (czesc II) Bilan radiatif des surfaces agricoles utilisées dans la région de Turew - résultats choisis des études effectuées (2ème partie)TAMULEWICZ, J; WOS, A.Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria A. Geografia fizyczna. 1989, Vol 38, pp 130-138, issn 0067-2807Article

Bilans radiacyjny powierzchni uzytkowanych rolniczo w rejonie Turwi - wybrane wyniki dotychczasowych badan (czesc III) Bilan radiatif de surfaces agricoles utilisées aux environs de Turew - résultats choisis de recherches effectuées (3ème partie)TAMULEWICZ, J; WOS, A.Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria A. Geografia fizyczna. 1989, Vol 39, pp 151-158, issn 0067-2807Article

  • Page / 1