Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("Tchèque république")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 838

  • Page / 34
Export

Selection :

  • and

The Czech Republic - Basic geographicl characteristicsMALÝ, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1994, Vol 99, Num 2, pp 111-118, issn 0036-5254Article

Vývoj demografie v kontextu poznávání objektivní reality = Développement de la démographie dans le processus de connaissance de la réalité objectivePAVLÍK, Z.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2006, Vol 111, Num 4, pp 401-425, issn 1212-0014, 25 p.Article

Nizkij uroven' bezraboticy v Češskoj respublikeCHALUPA, P.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seria geografičeskaâ. 1997, Num 3, pp 111-112, issn 0373-2444Article

Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky = Contribution à l'évaluation du relief des districts de la république TchèqueKIRCHNER, K.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1993, Vol 98, Num 1, pp 13-24, issn 0036-5254Article

Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)BENDOVÁ, J; VOTÝPKA, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2001, Vol 36, Num 2, pp 169-186, issn 0300-5402, 18 p.Article

Reflexe světových trendů v pojetí a obsahu perspektivního geografického vzdělávání v České republice = Les tendances mondiales et les perspectives de l'éducation géographique en République TchèqueKÜHNLOVÁ, H.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 3, pp 161-174Article

Průměrné teploty a srážky geomorfologických jednotek severní Moravy a Slezska = Températures moyennes et sommes des précipitations dans la région géomorphologique du Nord de la Moravie et de la SilésieTOLASZ, R.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 3, pp 225-231Article

Regionální organizace dlouhodobých migračních procesů v České republice = Organisation régionale de la migration à long terme en République TchèqueHAMPL, M; MÜLLER, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 2, pp 67-77, issn 0036-5254Article

Analysis of flood occurence seasonality on the Czech republic territory with directional characteristics methodČEKAL, R; HLADNÝ, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2008, Vol 43, Num 1-2, pp 3-14, issn 0300-5402, 12 p.Article

Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších = Utilisation de l'approche déterministe pour la cartographie de susceptibilité aux glissements de terrain, Vsetinské vrchy Highland, République tchèqueKLIMEŠ, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 1, pp 48-60, issn 1212-0014, 13 p.Article

Hodnocení průběhu a následků povodně = Evaluation des crues et conséquencesVILÍMEK, V; LANGHAMMER, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2003, Vol 38, Num 2, pp 203-217, issn 0300-5402, 15 p.Article

Vymezeníperiferních oblasti Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy = Délimitation des régions périphériques de la Tchéquie et leurs traits étudiés par analyse statistiqueMARADA, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2001, Vol 106, Num 1, pp 12-25, issn 1212-0014Article

The potential impact of fertility-related policies on future fertility developments in the Czech Republic : analysis based on surveys conducted in the 1990sKOCOURKOVÁ, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2001, Vol 36, Num 1, pp 27-51, issn 0300-5402, 25 p.Article

Changes of beginning and duration of year seasonsFORSTOVÁ, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2000, Vol 35, Num 1, pp 139-150, issn 0300-5402Article

Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, CzechiaNÝVLT, D.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2000, Vol 35, pp 171-183, issn 0300-5402, 13 p., SupplementumArticle

Czech agriculture in transitionPTÁČEK, J.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 2, pp 110-127Article

Děčínsko a České Švýcarsko = Le district de Děčín et la Suisse de BohêmeKRÁL, V.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 3, pp 148-152, issn 0036-5254Article

Příspěvek k hodnocení rekreačních procesů na mikroregionální úrovni na příkladu regionu Hostomicko = Contribution à l'estimation des processus de loisir au niveau micro-régional, le cas de la région d'HostomiceVÁGNER, J.Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1995, Vol 100, Num 1, pp 16-24, issn 0036-5254Article

Historical and recent viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech RepublicBRÁZDIL, R; ZAHRADNÍČEK, P; DOBROVOLNÝ, P et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 4, pp 351-371, issn 1212-0014, 21 p.Article

Religious landscape in Czechia : new structures and trendsHAVLÍČEK, T; HUPKOVÁ, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 3, pp 302-319, issn 1212-0014, 18 p.Article

Typologie krajini v Česku a zahraničí : stav problematiky, metody a teoretická východiska = Typologie des paysages en République tchèque et ailleurs : état de l'art, méthodes et bases théoriquesLIPSKÝ, Z; ROMPORTL, D.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2007, Vol 112, Num 1, pp 61-83, issn 1212-0014, 23 p.Article

The West-East gradient and regional development : the case of the Czech RepublicBLAŽEK, J; CSANK, P.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2005, Vol 40, Num 1-2, pp 89-108, issn 0300-5402, 20 p.Article

Genetic classification of lakes in the Czech RepublicJANSKÝ, B; ŠOBR, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2004, Vol 109, Num 2, pp 117-128, issn 1212-0014, 12 p.Article

Second housing at the edge of Prague metropolitan area : a SWOT analysisVÁGNER, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2002, Vol 37, Num 2, pp 175-183, issn 0300-5402, 9 p.Article

The development of the regional structure of the banking sector in the Czech Republic and its implications for future regional developmentBLAŽEK, J.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1997, Vol 32, pp 265-283, issn 0300-5402, SupplementumArticle

  • Page / 34