Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("Textures")

Filter

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 52539

  • Page / 2102
Export

Selection :

  • and

O sopostavimosti rezul'tatov strukturno-petrofizicheskogo i mikrostrukturnogo metodov pri strukturnykh issledovaniyakhD'YACHKOV, S. A.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 6, issn 0016-7762, 26Article

The use of dry film lubricants in aluminum sheet metal formingMEILER, M; PFESTORF, M; GEIGER, M et al.Wear. 2003, Vol 255, Num 2, pp 1455-1462, issn 0043-1648, 8 p.Conference Paper

O nadmolekulyarnom strukturoobrazovanii v prirodnykh tverdykh bitumaxPEN'KOV, V. F.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 2, pp 459-463, issn 0002-3264Article

Kontaktovye vzaimootnosheniya kimberlitov raznykh faz vnedreniya v slozhnopostroennykh trubkakhEGOROV, K. N.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1985, Num 9, pp 23-35, issn 0321-1703Article

Modelirovanie obrazovaniya futlyarovidnykh i otritsatel' nykh psevdomorfozSINAJ, M. YU; GLIKIN, A. EH.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1989, Num 4, pp 36-39, issn 0016-7762Article

Teksturnye i strukturnye osobennosti rodingitov mejmechit-pikritovogo kompleksa kamchatki kak otrazhenie sposoba ikh proiskhozhdeniyaSELIVERSTOV, V. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 280, Num 3, pp 726-729, issn 0002-3264Article

Istranca ve Eybek masiflerinde kataklastik dokunum evrimi = Développement des roches cataclastiques dans les massifs d'Istranca et d'EybekUSUMESZOY, S; OSTUNALI, O.1981, Vol 2, Num 3-4, pp 129-137Article

Fibrous gypsum and fibrous anhydrite in veins. Discussion and reply = Gypse fibreux et anhydrite fibreuse dans des filons. Discussion et réponseNICHOLSON, R; MACHEL, H.-G.Sedimentology. 1986, Vol 33, Num 4, pp 615-618, issn 0037-0746Article

O litioforite bez litiyaANDRUSHCHENKO, P. F; RAKHMANOV, V. P; GORSHKOV, A. I et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 284, Num 3, pp 698-702, issn 0002-3264Article

Genteicheskie tipy lunnykh silikatnykh sharikovASHIKHMINA, N. A; BOGATIKOV, O. A; RODEH, O. D et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 2, pp 434-437, issn 0002-3264Article

O razvitii ortoklaza v pozdnikh karbonatitakhKAPUSTIN, YU. L.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 1, pp 209-213, issn 0002-3264Article

Ob obrazovanii anortozitov lunyBOGATIKOV, O. A; FRIKH-KHAR, D. I.Geologičeskij institut. Trudy. 1984, Vol 375, pp 189-199Article

Classification of recent manganese nodules = Classification des nodules de manganèse récentsMAKEDONOV, A. V; GOLOVIENOK, O. M; KRIVULINA, Y. A et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 198-200Conference Paper

Dokazatel'stvo magmaticheskoj grirody H2O i opredelenie ee soderzhaniya v ostatochnom boninitovom rasplaveSOBOLEV, A. V; DANYUSHEVSKIJ, L. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1980, Vol 288, Num 4, pp 962-965, issn 0002-3264Article

Kremnisto-fosfatnye ehksplozivnye brekchiiKHERASKOVA, T. N; DASHDAVAA, Z.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 288, Num 2, pp 450-452, issn 0002-3264Article

Classification of laterites and their textures = Classification des latérites et de leur textureALEVA, G. J. J.Memoirs of the Geological Survey of India. 1986, Vol 120, pp 8-28, issn 0369-0024Article

Processus de formation d'une texture de fibre d'alliages Cu-Zn au cours de l'étirageINAKAZU, N; YAMAMOTO, H.Nippon Kinzoku Gakkaishi (1952). 1986, Vol 50, Num 5, pp 495-499, issn 0021-4876Article

Skrytaya rassloennost ijolit-urtitovogo kompleksa khibinskogo massivaKRAVCHENKO, S. M; BELYAKOV, A. YU; MAEVA, M. M et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 280, Num 3, pp 759-762, issn 0002-3264Article

Dunit-verlit-piroksenitovye serii lertsolitovykh massivov yuzhnogo uralaDENISOVA, E. A.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 3, pp 660-665, issn 0002-3264Article

O tipomorfizme turmalina iz distensoderzhashchikh gnejsov severo-zapadnoj chasti Chujskogo mestorozhdeniya muskovitaPOPOV, A. P.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 7, issn 0016-7762, 156Article

Novye dannye po ontogenii rabditov v meteorite Sikhoteh-AlinGRIGOR'EV, D. P; KRETSER, YU. L.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 279, Num 5, pp 1215-1217, issn 0002-3264Article

Texture en bloc des agglomérés de minerais de ferSHURKHAL, V. A.Izvestija vysših učebnyh Zavedenij. Černaja Metallurgija. 1983, Num 9, pp 22-26, issn 0368-0797Article

On modeling anisotropy in deformation processes involving textured polycrystals with distorted grain shapeMATHUR, K. K; DAWSON, P. R; KOCKS, U. F et al.Mechanics of materials. 1990, Vol 10, Num 3, pp 183-202, issn 0167-6636, 20 p.Article

Obrazovanie kristallov nikelistogo zheleza v meteorite Kaidun: rol' karbonil'nykh soedinenijIVANOV, A. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1989, Vol 308, Num 3, pp 712-716, issn 0002-3264Article

Benefits of use of explicit mathematical models. II : Practical applications of entropy optimization in texture goniometry = Avantage de l'utilisation de modèles mathématiques explicites. I : Applications pratiques de l'optimisation de l'entropie en goniométrie de textureSCHAEBEN, H; SIEMES, H.International geological congress. 28. 1989, 37Conference Paper

  • Page / 2102