Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("ZELEZNE HORY")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 23 of 23

  • Page / 1

Export

Selection :

  • and

LATEST PRECAMBRIAN TILLOIDS OF EASTERN BOHEMIA, CZECHOSLOVAKIA = TILLOIDES DU PRECAMBRIEN LE PLUS RECENT DE LA BOHEME ORIENTALE, TCHECOSLOVAQUIEFIALA F.1981; EARTH'S PRE-PLEISTOCENE GLACIAL RECORD; GBR; CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIV.; DA. 1981; PP. 647-649; BIBL. 1 REF.Book Chapter

HYDROGEOCHEMICAL PROSPECTING FOR FLUORITE AND BARITE IN THE ZELZENE HORY MTS.VALES V; JURAK L.1975; SBOR. GEOL. VED., LOZIS. GEOL. MINERAL.; CESKOSL.; 1975, NUM. 0017, P. 59 A 94Serial Issue

AU SUJET DE LA PHASE "EISENGEBIRGIENNE" DE HANS STILLEKLEIN C.1980; C.R. ACAD. SCI., D; FRA; DA. 1980; VOL. 290; NO 19; PP. 1249-1252; ABS. ENG; BIBL. 13 REF.Article

Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách = Le gîte de sulfure de Křižanovice, Monts Železné hory, Bohême, TchécoslovaquieDROZEN, J; HAJEK, J; SPACEK, J et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1987, Vol 62, Num 6, pp 351-361, issn 0042-4730Article

K původu slata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách = Origine de l'or dans les alluvions du ruisseau «Zlatig potok» près de Kraskov dans les montagnes «Zelerné hory»PASAVA, J.Časopis pro mineralogii a geologii. 1984, Vol 29, Num 3, pp 287-292, issn 0008-7378Article

LES ROCHES HYPOVOLCANIQUES DE LA PARTIE SE DES MONTS ZELEZNE HORYVACHTL J.1972; CAS. MINERAL. GEOL.; CESKOSL. ; 1972, VOL. 17, NUM. 0003, P. 247 A 256Serial Issue

Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách = Complexe de granulite près de Běstvina, Monts Železné Hory, système Bohême MoraviePOUBA, Z; FIALA, J; PADĚRA, K et al.Časopis pro mineralogii a geologii. 1987, Vol 32, Num 1, pp 73-78, issn 0008-7378Article

Proterozoic and Early Paleozoic volcanism of the Barrandian-Železné hory zone = Le volcanisme du Protérozoïque et celui du Primaire sup de la zone du Barrandien-Monts ZeleznéFIALA, F.Sborník geologických věd. Geologie. 1978, Num 31, pp 71-90, issn 0581-9172Article

ACID VOLCANIC ROCKS OF THE VITANOV GROUP (ZELEZNE HORY MOUNTAINS1971; ACTA UNIV. CAROL., GEOL.; TCHECOSL.; 1971, NUM. 0001-0002, P. 167 A 174Serial Issue

CHEMISM OF RADIOLARIAN LYDITES FROM THE BOHEMIAN MASSIF REGION.DUBANSKA V; DUBANSKY A; HEJL V et al.1977; COLLECT. CZECHOSL. CHEM. COMMUNIC.; CZECHOSL.; DA. 1977; VOL. 42; NO 8; PP. 2300-2319; H.T. 1; BIBL. 1 P. 1/2; 5 ILL.; 21 ANAL.Article

THE UPPER PROTEROZOIC AND LOWER PALEOZOIC GEOSYNCLINAL VOLCANISMS OF THE BARRANDIAN AREA AND ZELEZNE HORY MTS.FIALA F.1971; KRYSTALINIKUM; CSK; 1971, VOL. 8, P. 7 A 25Miscellaneous

METAMORPHIC PARAGENESIS OF THE MANGANESE-PYRITE HORIZON IN THE ZELEZNE HORY MTS. (BOHEMIAZAK L.1972; CAS. MINERAL. GEOL.; CESKOSL. ; 1972, VOL. 17, NUM. 0004, P. 345 A 356Serial Issue

JILOVE MINERALY Z LOZISKA FLUORITU JAVORKA U SECE V ZELEZNYCH HORACH. = MINERAUX ARGILEUX DU GISEMENT DE FLUORITE DE JAVORKA PRES DE SEC DANS LES MONTS ZELEZNE HORYNOVAK F; SEVCU J.sdIN: 6. CONF. CLAY MINERAL. PETROL.; PRAHA, KUTNA HORA; 1973; PRAHA UNIV. KARLOVA,1975, P. 295 A 308Miscellaneous

VYSKYL VULKANOGENNICH HORNIN V PERMOKARBONSKYCH SEDIMENTECH ZELERNYCH HOR = PRESENCE DE ROCHES VOLCANOGENES DANS LES SEDIMENTS DU PERMO-CARBONIFERE A ZELEZNE HORYBREZINA S; HORAKOVA M.1981; GEOL. PRUZK.; ISSN 0016-772X; CSK; DA. 1981; VOL. 23; NO 8-9; PP. 259-260; ILL.Article

MANGANATY SFALERIT Z CHVALETIC V ZELEZNYCH HORACH (VYCHODNI CECHY, CSSR). = SPHALEZITE MANGANESIFERE DE CHVALETICE DANS LES MONTS ZELEZNE HORY, BOHEME ORIENTALE, TCHECOSLOVAQUIENOVAK F; JANSA J.1973; ACTA UNIV. CAROL. GEOL.; CSK; 1973, NUM. 0001-0002, P. 7 A 22Serial Issue

Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách = Les minéraux de la minéralisation sulfurée de Prachovice dans les monts Železné hory (Bohême, Tchécoslovaquie)REZEK, K; MEGARSKAJA, L.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1986, Vol 61, Num 1, pp 23-28, issn 0042-4730Article

Prognózování metodou KOMBI v měřítku 1: 50000 na příkladu Železných hor = Evaluation de gîte prévisionnelle à l'aide de la méthode «KOMBI», carte à l'échelle 1: 50000 (Système Bohême Moravie, Monts Železné hory)PROCHAZKA, Z; ZACEK, M.Hornica Pribram ve vede a technice 1986. Sympozium pracovniku banského prumyslu, Sekce Loziskova geologie. 1986, pp 57-67Conference Paper

Chemismus a izotopické slozeni pyritu ze s. casti zeleznohorského masivu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko) = Composition chimique et isotopique de la pyrite de la partie du nord du massif des Monts Zelezné hory (Feuilles 13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)HLADIKOVA, J; POSMOURNY, K; KVACEK, M et al.Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 1988. 1990, pp 20-30, 11 p.Book Chapter

STRATIGRAFICKE POMERY KRYSTALINIKA V OKOL ILICOMERIC V ZELEZNYCH HORACH. = STRATIGRAPHIE DU COMPLEXE CRISTALLIN DANS LA REGION LICOMERICE DANS LES ZELEZNE HORY HILLSURBAN L.1972; SBOR. GEOL. VED., GEOL.; CSK; 1972, NUM. 0023, P. 75 A 112Serial Issue

Kyzové zrudnění u Křížové (Železné hory) = Minéralisation de Fe-sulfure près de Křížová (Monts Železné hory)NEMEC, D.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1979, Vol 54, Num 5, pp 277-283, issn 0042-4730Article

TEKTONOMAGMATICKE VZTAHY PALEOVULKANITU ZELEZNYCH HOR = PARENTE TECTONOMAGMATIQUE DU PALEOVELCANISME DES MONTS ZELEZNE HORYFIALA F.1978; SBORN-NAROD. MUZ. PRAZE, B; CSK; DA. 1978; VOL. 34; NO 1; PP. 1-24; H.T. 8; ABS. ENG; BIBL. 27 REF.; 8 ILL.Article

Vyuziti slichové prospecke v geologicko-loziskovém vyzkumu v okoli Skutce (13-44 Hlinsko, 13-33 Policka) = L'application de la méthode de minéraux lourds à la prospection géologique et gîtologique aux environs de Skutec (feuilles 13-44 Hlinsko, 13-33 Policka)RAMBOUSEK, P; POSMOURNY, K; NOVOTNA, M et al.Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 1988. 1990, pp 58-60, 3 p.Book Chapter

Geologicko-loziskovy v. casti lukavické skupily v Zeleznych horach a jejiho s. pokracovanvpodlozi kridy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko) = Recherches géologiques et gîtologiques dans la partie est du groupe de Lukavice (Monts Zelezné hory) et dans la partie du nord au dessous du Crétacé (feuilles 13-33 Benesov, 23-11 Vlasim, 23-13 Tabor, 23-31 Sobeslav, 22-44 Hluboka nad Vltavou, 32-22 Ceské Budejovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rozmberk nad Vltavou)POSMOURNY, K; RAMBOUSEK, P.Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 1988. 1990, pp 56-58, 3 p.Book Chapter

  • Page / 1